Arhiiv 2021

German English es fi French it ru sv

Uudised

(VARASEMATE AASTATE UUDISTE ARHIIV ON KÄESOLEVA LEHE LÕPUS!)
 
18. juuli 2022
IX Eduard Ahrensi konverentsi kava
Lauritsapäeval on kõik huvilised oodatud Kuusalu rahvamajja raamatuko-gude aasta IX Eduard Ahrensi konverentsile. Konverentsi lõppedes korraldatakse Kuusalu kultuuriloolisel kalmistul ringkäik.
Selle järel on kell 19.00 Kuusalu kirikus Anna-Liisa Elleri kontsert. 
Konverents on osavõtjatele tasuta. Kõik on teretulnud!
NB! Et teaks, kui palju tuleb lõunasöögiks mulgiputru keeta, oleks soovita-tav tulekust teada anda e-mailile sulev@jti.ee
 
09.07.2022
Mälestuse hoidmise eest
09. juulil toimunud Eesti sõjaväelendurite mälestuskogunemisel autasustati Ester Kurg-Rajasalu, kes omaaegse mälestuskivi taaspaigaldamise ning selle juures mälestustseremooniate korraldamise 1994. aastal Kuusalu Muinsuskaitse Seltsi liikmena algatas.
Ester Kurg-Rajasalu ning tema peret tänati Eesti Õhuväe lipu raamitud miniatuuriga koos pühendusega ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu tammelehtedega teeneteristiga.
 
(Eesti Õhuväe lipu raamitud miniatuur ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu tammelehtedega teeneterist. Fotod: S. Valdmaa)
 
09.07.2022
"Lendurite kivi" juures
Täna kogunesid taas Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ja Eesti Õhuväe esindajad ning isamaaliselt meelestatud inimesed Kuusalu kihelkonna Järvi järvede äärde, kus mälestati 1941. aastal punaväelaste haarangus langenud Eesti sõjaväelendureid.
 
(Mälestusüritus "Lendurite kivi" juures 09.07.2022. Fotod: S. Valdmaa)
 
06.07.2022
Ahrensi konverents tuleb ja mõni Laurentsiuse Seltsi liige läheb
05. juulil toimus Kuusalu rahvamajas Laurentsiuse Seltsi aastakoosolek. Anti hinnang eelmise aasta tööle ja kinitati 2021. aasta majandusaasta aruanne. Sisulistest küsimustest lihviti IX Eduard Ahrensi konverentsi korraldamisega seonduvat. See toimub nagu ikka lauritsapäeval 10. augustil ja on sel aastal pühendatud kirjandusele. Peatselt avaldatakse ka päeva kava, kuid kõik on oodatud, ning Kuusallu tulekut võib hakata juba kindlasti kavandama.
Käsitleti ka ühte erakordset päevakorrapunkti. Nimelt kirjutas Seltsi liige, Kuusalu kirikuõpetaja Jaanus Jalakas mullu septembris Seltsi liikmetele kirja, milles andis teada, et “ … seltsiga sõlmitud lepingud on teinud kogudusele pigem kahju, aitamise asemel. … Sellist seltsi ei ole Kuusalu kirikuaeda vaja.” Laurentsiuse Seltis liikmed on 2014. aastal vanas pastoraadis toimunud põlengu järel hankinud ja investeerinud sellesse hoonesse ja kinnistule saja tuhande euro ümber rahalisi vahendeid ning isiklikult seal vabatahtlikult töötanud. Tänaseks on hoone kasutatav ning ümbrus puhtaks kasitud.
Eilsel üldkoosolekul Jaanus Jalaka väljaarvamise kohta Seltsi liikmeskon-nast tema jämeda tänamatuse tõttu Seltsi suhtes erimeelsusi ei avaldatud.
 
(Pastoraadi suur saal 31.01.2015 ja 11.12.2020. Fotod: S. Valdmaa)
  
22.06.2022
Valgetähe IV klassi teenetemärk Kuusalu kihelkonda
Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva puhul omistati 148 inimesele riiklikud teenetemärgid, mille president Alar Karis andis autasustatutele üle Vanasadama kruiisiterminali saalis 22. juunil. Valgetähe IV klassi teenete-märgi kavaleriks sai ka Rätsepa talu peremees Ants Aaman Kuusalu kihelkonnast. Laurentsiuse Seltsil on hea meel tõdeda, et hr Aaman oli ka üks Eduard Ahrensi mälestusmärgi püstitamisele kaasa aidanud suurannetaja. Õnnitleme! 

16.06.2022
Tänusõnad toetajatele
Tänasel Ameerika Ühendriikide 246. iseseisvuse aastapäeva ja USA - Eesti diplomaatiliste sidemete sisseseadmise 100. aastapäeva puhul Maarjamäe residentsis korraldatud pidulikul vastuvõtul tänati ürituse toetajaid, kelle hulgas oli ka meie kihelkonna suurettevõtte Balti Spoon OÜ rajaja Möhring Group.
(Üheteistkümne sponsori hulgas tänatakse ka Kuusalu kihelkonna ettevõtet. S. Valdmaa foto.)
 
13.06.2022
Noorsootöö arengukava edeneb
Kuusalu vallavalitsus algatas kevadepoole valla noorsootöö arengukava koostamise aastateks 2022 - 2026. Esimene seminar toimus 2. juunil ja järgmine 13. juunil, mil Kuusalu rahvamajja kogunenud kavandajad
täitsid muu tegevuse seas väiksemates töörühmades ka teada-tuntud SWOT-e. Laurentsiuse Seltsi liikmeid oli sellesse tegevusse kaasatud.
(Noorsootöökavandamine väikerühmiti. S. Valdmaa foto.)
 
08.06.2022
Õige ta on, et ...
... suvi toob külalisi. Täna külastasid kooliaasta lõpu eelsel väljasõidul oma kuulsa koolivennaga seotud paiku Kuusalus Tallinna Toomkooli õpilased. Mõned olid siin juba varemgi käinud ja kirikuaeda puidki istutanud. Seega on Kuusalust saanud Toomkooli õpilaste tradistiooniline väljasõidupaik. 
(Tallinna Toomkooli kolmas ja viies klass. S. Valdmaa foto.)
 
05.06.2022
Suvi toob külalisi
Täna käisid Eduard Ahrensi mälestusmärgiga Kuusalu pastoraadi ees  ja hauaga kalmistul tutvumas rahvusvahelise Delta Kappa Gamma (DKG) Ühingu Eesti Organisatsiooni liikmed. Kuna Ühing on loodud hariduslikel ja heategevuslikel eesmärkidel, siis oli nii Eduard Ahrensi kui tema mälestus-märgi saamise lugu kuulajatele otsekui erialased. 
(DKG liikmed peale Ahrensi lugude ära kuulamist. S.Valdmaa foto.)
 
27.05.2022
Nii nagu igal aastal ...
Nii nagu igal aastal alates Eesti iseseisvuse taastamisest on meenutatud punaväelaste haarangutes 10. ja 13. juulil 1941 aastal tulevahetuses langenud eesti sõjaväelendureid „Lendurite kivi“ juures, nii ka tänavu.
Laupäeval, 9. juulil kell 11 kogunetakse traditsiooniliselt Kiiu Torni juurde, et sõita koos Aruhärma talu juurde lendureid abistanud ja 19.08.1941 hukatud Hans ja Marie Oskari mälestuskivi juurde. Sealt siirdutakse edasi „kivi“ juurde, kus Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhtimisel koos kohalike ja linnarahvaga ning Eesti Õhuväe esindusega meenutatakse möödunud aegu, mälestatakse langenuid.
 
21.05.2022
Suurejooneline juubel - neljandal katsel
1870. aastal asutatud Kuusalu pasunakoor on tegutsenud järjepidevalt. 150 aasta möödumist asutamisest ei olnud võimalik pandeemia tõttu õigel ajal tähistada. See õnnestus alles neljandal katsel 21. mail 2022. Täna tegid Kuusalu rahvamajas toimunud kontserdil lisaks Kuusalu pasunakoo-rile endale kaasa Vabariiklik orkestrijuhtide puhkpilliorkester, Uuri küla noorte folklooriansambel "Uurikad" ja solistid. Seega oli esinejaid palju. Aga publikut oli veelgi rohkem! Väga nauditava ja tormilisi aplause pälvi-nud kahetunnise kontserdi igat pidi "peasüüdlane" oli pasunakoori kauaaegne dirigent, kuusalulane Ott Kask.
(Kuusalu pasunakoori ja Vabariikliku orkestrijuhtide puhkpilliorkestri ees on Ott Kask. Foto S. Valdmaa)
 
20.05.2022
Kaks artiklikogumikku
Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogutoas esitleti 20. mail Emakeele Seltsi toimetiste sarja kaht artiklikogumikku: Reet Kasiku “Elav ja muutuv keel. Valik artikleid 1999-2019” ning Hannu Remese “Eesti silda ehitamas. Valik artikleid 1978-2021”. Hannu Remes on tõepoolest Eesti silla ehitaja. Sild ulatub Eduard Ahrensi konverentsidega seoses Kuusallugi. Tema kogumikus on artikkel "Eduard Ahrensi grammatika ja soomlased", mida oleme kuulnud Kuusalus esitletavat. 
 
 (Hannu Remes kogumikku tutvustamas. Esitletud kogumikud. Fotod S. Valdmaa)
 
26.04.2022
Kuusalu vallavalitsus palub abi töökuulutuse levitamisel
Kuusalu vallavalitsus otsib juristi-järelevalveametnikku, kelle töö peamine sisu on vallavalitsuse dokumentide, õigus- ja haldusaktide juriidilise korrektsuse tagamine ning vallavolikogu ja -valitsuse liikmete ning kantselei õigusalane teenindamine ja väärtegude kohtuväline menetlemine.
 
26.04.2022
Ajalugu kordub. Kahjuks!
26. aprilli CNN-i uudistes rääkis seoses käimasoleva Ukraina Vabadussõ-jaga oma lapsepõlve jäänud küüditamise mälestustest meie kihelkonnas elav Murtud Rukkilille Ühingu juhatuse esimees Enno Uibo. Tuleb tõdeda, et ajalugu kordub, ja sageli on sellest suur kahju!
(CNN uudiste pildistus teleri ekraanilt.
 
25.04.2022
Omavalitsus peaks seisma oma inimeste eest
Nii jäi kõlama Kolgaküla rahvamajas 25. aprilli õhtul toimunud Kuusalu valla Lahemaa Rahvuspargis asuvate mitmete kinnistuomanike sõnavõt-tudest, kui arutati valla uut üldplaneeringut. Eks ole teada-tuntud asi, et riiklikke, rahvuslikke, looduskaitse, pärandikaitse, muinsuskaitse, kogu-kondlikke, era- ja kes teab mis huvisid kõik veel ühe mütsi alla saada on ilmvõimatu. Et sotid siiski võimalikult sirgeks saaks, selleks neid avalikustamisi ja arutelusid korraldataksegi.
(Lahemaa külade elanikud üldplaneeringut arutamas. Foto S. Valdmaa) 
 
06.04.2022
Ta liigub siiski!
Kuusalu valla üldplaneering algatati 17.06.2009. Võttis aega mis võttis, aga nüüd on jõutud niikaugele, et üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
Reedel, 22. aprillil 2022 kell 18:00 Kuusalu rahvamajas (väljaspool Lahemaa rahvusparki asuvad alad);
Esmaspäeval, 25. aprillil 2022 kell 17:00 Kolgaküla rahvamajas (kõik Lahemaa rahvuspargi alal asuvad külad).
Osalemiseks üle veebi palutakse huvilistel saata kiri aadressile maris.torga@kuusalu.ee koos infoga, millisel arutelul soovitakse osaleda.
 
05.04.2022
Tallinna Toomkool jätkab traditsioone
Tallinna Toomkool austab ajalookonverentsidega oma vilistlasi. 24. oktoob-ril 2017 ja 03. aprillil 2019 korraldas kool ajalookonverentsid, mille ette-kannetega tõmmati tähelepanu auväärse haridusasutuse väljapaistvatele õppuritele. Mõlemal korral sai kuulda ettekandeid ka Eduard Ahrensist, kes õppis Toomkoolis aastail 1811 - 1819.
Järjekordne õpilas-ajalookonverents koos näitusega toimus 05. aprillil 2022, ning sellel tegid ettekande Eduard Ahrensist Tambet Tammsaar ja Josua Barz.

(Ettekanne E.Ahrensist. T. Tammsaar (vasakul) ja J. Barz (paremal). Foto Heiki Haljasorg.) 
 
03.04.2022
Jumala kiitmise masin
ERR 03. aprilli saates "Tähendamisi" tutvustati vaatajatele Kuusalu Laurentsiuse kirikut. Tähelepanu pöörati muu hulgas Kuusalu kihelkonnas sündinud ja kihelkonnakiriku orelil mänginud Hugo Lepnurmele, kellele pühendatud vitraaži võib kirikus näha. Professor Lepnurme nimi on meie kandis hinnatud ja lugupeetud. Ta oli Kuusalu valla aukodanik, kiriku vastas üle tee asuv Kuusalu Kunstide Kool kannab tema nime, ning 2005. aastal seadis Kuusalu vald sisse Hugo Lepnurme stipendiumi.
Saates pälvisid tähelepanu veel Kolga mõisaomanike Stenbock'ide suguvõsa esindajad.
    
 
24.03.2022
IX Eduard Ahrensi konverentsi kavandamine
Eile oli Kuusalu rahvamajas koos väike töörühm, kes arutas käesoleva aasta lauritsapäeval (10. augustil) korraldatava IX Eduard Ahrensi konverentsi asju. Kõige tähtsam on, et konverents toimub! Nagu varem teada antud, keskendutakse sel aastal keele küsimustelt edasi minnes kirjandusele ja sellest tulenevalt räägitakse palju väärtustest. Nagu ikka on konverents kaheosaline, algab kell 13.00 ja kestab neli tundi, vahepeal on tunniajane söögipaus.
Konverentsiga seoses pannakse rahvamajas välja temaatiline näitus ning peale konverentsi lõppu korraldatakse huvilistele giidiga ringkäik Kuusalu kultuurilooliselt rikkal kalmistul. Järgneb veel kontsert. Lisaks on osalejatel küllalt võimalusi omavaheliseks suhtluseks. Seega tasub Kuusallu tulla ka kaugemalt, sest tegevust on piisavalt.
Konverents on avatud kõikidele huvilistele ning tasuta. Kuusalu vald  toetab konverentsi rahaliselt.
Seda juttu siin võib igaüks juba kutsena võtta.
 
04.03.2022
Pidu Kuusalu Keskkoolis
Täna keskpäevaks oli Kuusalu Keskkooli kutsutud rohkelt rahvast - kooli- ja vallainimesi ning külalisi kaugemalt. Ühiselt peeti Kuusalu Keskkooli algklasside maja valmimise pidu. Oli kõnesid, tunnustuste ja kingituste jagamisi, laulu, sööki-jooki ning uues korpuses ringivaatamist. Kui Eestis on tavapärasem, et vajadust koolikohtade järele jääb üha vähemaks, siis Kuusalus on vastupidi. Imestati, et ei tea, kust neid lapsi küll Kuusallu üha juurde tuleb, sest valla elanike arv püsib ju stabiilne. Nii on see siinmail lausa kogu aeg olnud, sest tänane kooli laienemine on läbi kooli ajaloo juba mitmes-setmes.  
 
(Kuusalu Keskkooli uus peasissekäik, ühislaulmine. Fotod S. Valdmaa
 
03.03.2022
Kuusalu valla toetus
Kuusalu vallavalitsus andis täna korralduse toetada valla eelarvest möö-dunud aasta sügisvooru esitatud kogukonna, kultuuri ja sporditegevuse taotlusi. Kokku esitati kolme valdkonna peale 33 taotlust, millest enamus said rahastuse. Laurentsiuse Seltsi taotlus lauritsapäeval 2022 korralda-tava IX Eduard Ahrensi konverentsi toetamiseks oli esitatud kultuurivald-konna taotlusena. Konverents toimub. Kõik on oodatud. Jälgige teateid! 
 
24.02.2022
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tseremoonia Kuusalu Vabadussõja mälestusmärgi juures
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tseremoonial Kuusalu Vabadussõja mälestusmärgi juures esitas Eesti hümni ja mängis isamaalisi lugusid Kuusalu pasunakoor, mis on kuulutatud Eesti aasta puhkpilliorkestriks. Tegu on Eesti ühe vanima, juba 1870. aastal asutatud pasunakooriga.
(Kuusalu pasunakoor ja vallajuhid Kuusalu Vabadussõja mälestussamba juures 24.02.2022. Paremalt teine dirigent Ott Kask. Foto S. Valdmaa)
 
23.02.2022
Tervitused Soomest
Soomest Kajaanist saabus Laurentsiuse Seltsile ja teistele sõpradele Eestis tervitus meie iseseisvuspäevaks. Tervituseks on Eino Leino luuletus 1917. aasta maikuust:
Terve, Eesti, terve, veljet,
terve, siskot Suomen sillan,
terve, että murtui teljet,
päättyi puhde pitkän illan!
Taara auta kansaa kahta,
jotka kaitsee Suomenlahta!
 
22.02.2022
Hea ja kaalukas võimalus ajada Eesti asja!
Laurentsiuse Selts toetab Emakeele Seltsi üleskutse ja palub inimestel anda oma hääl mullusele parimale keeleteole! Aega on veel kuni selle pühapäeva keskööni (27.02 kell 23.59)! Hääletada saab siin: https://www.hm.ee/et/keeletegu2021 Oleks väga tore, kui küsiksite üle oma kolleegidelt ja pereliikmetelt, kas nende hääl on juba antud. Ja naabritelt. Ja sõpradelt. Eesti Vabariigi sünnipäeva paiku on see hea ja kaalukas võimalus ajada Eesti asja.
 
21.01.2022
Liiguvad IX Eduard Ahrensi konverentsi mõtted
Meie Selts mõlgutab juba mõtteid käesoleva aasta IX Ahrensi konverent-sist. Loodetavasti saab see toimuda, ning ikka lauritsapäeval ja Kuusalus. Midagi rohkemat on vara välja kuulutada, kuid 2022 on raamatukogude aasta. See suunab kindlasti mõtteid. 
Konverentsidel on varasematel aastatel kõlanud nii palju huvitavat, et Ahrensi kui ajaloolise isiku rolli uurimise vajadus saab üha selgemaks. Seni niisugust uurimust koostatud ei ole. Meeldetuletuseks näiteks 2017. aasta konverentsil Ahrensiga seotud mõjudest kõneldust on Fred Pussi loal kättesaadav tema ettekande järel ilmunud teadusartikkel. Samal teemal on kuulatavad 2018. aasta 05. mai ning 13. mai keelesaated Vikerraadios.
Selts astub ka Ahrensi kui ajaloolise isiku hägusa pildi selgitamiseks tasapisi samme, kuid veel pole näha, kuhu need viia võiksid.
  
(F. Pussi uurimus käsitleb Ahrensi osa eesti nimede õigekirjutuses.)
 
16.01.2022
Oviir ja Blumer
16. jaanuari ETV saates Tähendamisi tehti juttu meie naaberkihelkonnast Jõelähtmest pärit misjonärist Evald Oviirist. Pole üleliigne meelde tuletada, et Kuusalu kihelkonnastki oli pärit üks tuntud misjonär, Kiius sündinud Leonhard Blumer. Sünnilt olid misjonärid pea üheaegsed, kuid Blumeri elukaar sai pikem. Mõlemad tegid misjonitööd Tansaanias, kus Blumer jõudis kirjaoskamatutele masaidele välja töötada kirjakeele, milles ilmus ka aabits ja anti mõnda aega haridustki. Huvitav on märkida, et 1994. aastal kohtas ne Laurentsiuse Seltsi liige Kanadas ühte masaid, kes Blumerist teadis ja tema kirjaviisi mäletas ning sellest Blumeri kaasmaalasele väikese näite paberile jäädvustas.
(LS liikme valduses olev leht Blumeri loodud masai kirjakeele näidisega.)
  
03.01.2022
Ka tänavu 3.jaanuaril kell 10.30 ...
... helisesid üle kogu Eesti kirikukellad, laevad sadamas andsid vilet, mälestustalitusi peeti kõikjal, kus on Vabadussõja ausambad. Kuusalus juhatas mälestushetke meie Vabadussõja mälestussamba juures Kuusalust pärit vaimulik Peeter Paenurm, osalesid Noored Kotkad. Tseremoonial osalejaid oli paarikümne ringis. Vabadussõja võiduka lõpu 102. aastapäevale pühendatud sõnavõtuga esines Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt. Kuusalu Muinsuskaitse Seltsi ja Laurentsiuse Seltsi poolt asetati mälestussamba jalamile küünal.
(Mälestushetk Kuusalu Vabadussõja mälestussamba juures 03. jaanuaril 2022. Kõneleb Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt. Foto S. Valdmaa.)  
 

Alammenüü

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login