Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv
 
Lauritsapäeval räägitakse Kuusalus taas lugusid
 
 
        
 
 
13. juuli 2024
Kolmekümnendat korda!
Mälestusmiiting Järvi järvede ääres 1941. aastal punaväelaste haarangus hukkunud Eesti sõjaväelendurite mälestuseks toimus täna juba kolmekümnendat aastat järjest. Ester Kurg-Rajasalust algatatud Kuusalu Muinsuskaitse Seltsi hoitud traditsioon elab ja on Kuusalu valla üks järjepidevamaid. Aastatega on omaaegseid mäletajaid manalateed läinud, kuid Eesti Õhuvägi on selle mälestuse elus hoidmise enda traditsiooniks muutnud. 
  
(Mälestuskogunemine 2024 Järvi järvede ääres. Fotod: S. Valdmaa)
 
25. juuni 2024
Vabadussõja üheksa sangari hauad
Võidupüha õhtul leidis Kuusalu kalmistul aset teinegi pidulik sündmus. Vabadussõja ausamba juures toimus võidutule jagamine ning Kuusalu kalmistule maetud Vabadussõjas osalenute mälestustseremoonia. Kaitseliitlase Peeter Paenurme eestvõttel on mitme aasta jooksul üles otsitud ja nüüd ka korrastatud ning metallist ovaalsete märkidega tähistatud Kuusalu kalmistule maetud Vabadusristi kavaleride ja Vabadussõjas langenute hauad.
 
(Võidupüha õhtune miiting ja Vabadussõjas langenu hauatähis raudristil. Fotod: A. Linde ja S. Valdmaa)
 
23. juuni 2024 
Eesti Vabariigi valitsuse otsusest 1934
"Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. Sellega tähistatakse Eesti võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919  ja see on ka "eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäev, meenutamaks Lembitu päevil alanud lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest."
Selle Eesti Vabariigi valitsuse 1934. aasta otsuse vaimus tähistati Võidupüha täna taas ka Kuusalu vallas Valkla lahingu mälestuskivi juures ja Vabadussõjas langenute mälestussamba juures Kuusalu kalmistul.
(Vabadussõjas langenute mälestussamba juures. Foto: S. Valdmaa)
 
18. juuni 2024
Kolmkümmend aastat Lendurite kivi taastamisest
1994. aastal taastati Kuusalu Muinsuskaitse Seltsi tegusa liikme Ester Kurg-Rajasalu algatusel nn Lendurite kivi Järvi järvede ääres polügooni alal. Sellest ajast alates on seal igal aastal toimunud 10. ja 13. juulil 1941 punaväelaste haarangutes tulevahetuses langenud eesti sõjaväelendurite meenutamine ja mälestamine. Käesoleval aastal oodatakse kõiki taas Lendurite kivi juurde 13. juulil. Nagu igal aastal, kogunetakse seegi kord esmalt kell 10.00 Kiiu torni juurde ja sealt läbi Aruhärma liikudes jõutakse Lendurite kivi juurde.
 
14. juuni 2022
Küüditamiste mäletamine
Juuniküüditamise aastapäeval meenutati Kuusalus meie rahvale ajaloos osaks saanud kannatusi. Kuusalu kalmistul on mälestuskivid okupatsioo-nide ja märtsiküüditamise ohvritele. Keskväljakul on lisaks Ekke Väli loodud küüditatute mälestusmärk, mille avamisest möödus nüüd kakskümmend aastat. (Otsi nende mälestusmärkide pilte siit.) Kaitse-liitlaste, naiskodukaitse, kodutütarde, noorkotkaste, vallavalitsuse liikmete ja Kuusalu rahva osavõtul toimusid kõikide mälestusmärkide juures lühikesed meenutushetked. Järgnes koosviibimine Kuusalu rahvamajas, kus maitsti naiskodukaitsjate küpsetatud kooki ning kuulati päevakohast ettekannet.
Ürituse korraldamise eestvõtja oli Enno Uibo Murtud Rukkilille Ühingust, mäletushetki juhtis ja ütles päevakohased sõnad Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm. Vallavalitsuse poolt esines sõnavõtuga vallavanem Terje Kraanvelt. Rahvamajas tegi ettekande Laurentsiuse Seltsi esimees Sulev Valdmaa.
 
(Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm okupatsioonide ja märtsiküüdi-tamise ohrite mälestusmärkide juures sõna võtmas. Foto: S. Valdmaa)
 
24. mai 2024
Ajaloohuvilistele avastamiseks personaaliat 
Kuusalu kalmistu peavärava lähedal ajaloolisel matmisalal on suur raudrist kirjaga DOCTOR. MED. ERNST ANDERS GEB. D. 17 JULI 1850. GEST. D. 23 JUNI 1900. Internetist saab Rahvusarhiivi materjalidest teada, et tegemist on korporatsioon "Livonia" liikme ja arsti, lastekirurgia spetsialist Ernst Karl Magnus Anders'iga, kelle sünnikohaks on märgitud Tartu ja surmakohaks Karlsbad. (Vt fotot https://www.meediateek.ee/photo/view?id=706991&pid=83815) Internetis pole tema kohta palju rohkemat leida. Nii ei selgu ka, et kui Andersi surmakohaks on Rahvusarhiivi andmeil Karlsbad, on ta siis maetud Kuusallu? Ei ole ka teada, mis teda Kuusaluga seob. Küllap arhiividest otsides võib leida vastuseid.
 
(Ernst Andersi hauatähis Kuusalus (parempoolne rist). Foto: S. Valdmaa.)
 
12. mai 2024
Minevikust, olevikust, tulevikust ja püsimajäämisest
Nendel teemadel mõtiskles tänasel emadepäeval Kuusalu vennastekoguduse palvemajas sõjaväelane, teoloog, ajaloofilosoof ja mõõgameister Einar Laigna. Tundus, et keerulistest asjadest rääkis hr Laigna lihtsalt. Samas said kuulajad aru, et lihtsad asjad võivad olla väga keerulised. Inimene teeks targasti, kui ta ei panustaks iseenese loodud ajutistesse asjadesse, vaid tunneks ära ja hoiaks kinni igavesest.
(Einar Laigna võimudest Eestimaal läbi aegade. Foto: S. Valdmaa)
 
06. mai 2024
Lugude rääkimine Kuusalu kihelkonnas on hoogu minemas
2023. aasta lauritsapäeval räägiti Laurentsiuse seltsi eestvõttel Kuusalus lauritsapäeva lugusid. Kuulajaid tuli kokku üle seitsmekümne. Nüüd annavad Valgejõe Mälutalu ja Valgejõe Veinivilla teada, et käesoleva aasta suvi Vagejõel täidetakse samuti lugude rääkimisega. Kus jutustajaid, sinna oodatakse kuulajaid. Lisaks jutujärjele on vähemalt 16. juunil Valgejõel avatud suitsukala-kohvik. Lugege lähemalt ja mingem kuulama: https://www.facebook.com/events/s/valgejoe-lood-320-aastat-lasna/379917505049217/?rdid=eVt0iqDrikMApMF4&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FyzsjTVnhDZUawpfY 
 
03. mai 2024
Runnelismidest Väike-Maarjas
F. J. Wiedemanni keelepäeval Väike-Maarjas räägiti runnelismidest, sest 2024. aasta Wiedemanni keeleuhinna pälvis meie kultuuri ja keelekasu-tustki palju rikastanud Hando Runnel. Traditsiooniliselt istutati keeletammikusse esmalt auhinna pälvinu nimetamm ja järgnevas esinesid seltsimajas lisaks akadeemlisematele ettekannetele seegi kord Väike-Maarja õpilased. Lõpupaneelis väljendasid moderaator Raul Rebase küsimuse peale kõik vastanud veendumust, et eesti keel ei kao kuhugi.
  (Nimetamme istutamine ja esinejate lõpupaneel. Fotod: S. Valdmaa.)
 
25. aprill 2024
Suveks saab valmis
Kuusalu kihelkond saab peatselt juurde ühe kultuurikoja. Uue muuseum-näitusesaali rajamine on lõpusirgel. Praegu on käsil siseviimistlustööd ja siis algab ekspositsiooni ülespanek. Eeldatavasti on avamistseremoonia käesoleva aasta suvel.
 
(Markusepäevane vaade valmivale näitusesaalile. Foto: S. Valdmaa)
 
28. märts 2024
Kuidas taastati liiklust soome sillal
28. märtsil 2024 uuris Kuusalu kihelkonnaga tihedalt seotud teadjanaine Maarja Merivoo-Parro kunagiselt Kuusalu Keskkooli direktorilt Sulev Valdmaalt oma väga pika ja keerulise inglisekeelse nimega teadusuuri-muse jaoks, kuidas 1989. aastal seati sisse sõprussidemed meie kooli ja Soome Valkeala Lukio vahel. Õnneks oli jutustajal mõndagi meeles ning paar pilti-dokumentigi alal hoitud.
(Maarja Merivoo-Parro ja Sulev Valdmaa. Foto: Kuusalu raamatukogu)
 
25. märts 2024
Hoone hingestamine
1935. aastal ehitasid ehitusmeistrid Adam Aaberg ja Gustav Thomson
Kuusallu silmapaistva uudse arhitektuurilise lahendusega palvemaja. Selle olid projekteerinud pärastised väga tuntud arhitektid, Kuusalu kihelkonnas Muuksi külas Toomanil sündinud August Volberg ja tallinlane Edgar Velbri. See hoone on tunnistatud meie kihelkonna üheks XX sajandi arhitektuu-ripärlitest. Puitfunktsionalismi stiilis elegantse hoone saatus on olnud keeruline. 24. märtsil 2024 toimus palvemajas üle pikema vaheaja rohkem kui kolmekümne inimese osavõtul taas vennastekoguduse kuulutustund. Kuulutustunnid hakkavad toimuma kaks korda kuus iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval algusega kell 13.00. Järgmine kord saadakse kokku 14. aprillil 2024 ning kõik on oodatud.
(Kuusalu vennastekoguduse palvela 25.03.2024. Foto: S. Valdmaa.)
  
19. märts 2024
Mis kirik on pildil?
Tänasel Rae valla ajalookonverentsil räägiti palju põnevat. Ootamatuna kerkis üles küsimus, et mis kirikut on õieti kujutatud Johann Voldemar Jannseni 1864. aastal asutatud "Eesti Postimehe" päises? Huvitav oli seos, miks sellest Rae valla hariduskonverentsil üldse räägiti ja väga huvitav oli ka viide Kuusalu kirikule. Igaüks saab seda päise pilti siinkohal vaadata, aga kes olid kohal, need kuulsid ka mõttekäike.
 
 
14. märts 2024
Laurentsiuse Seltsil on uuendatud põhikiri
14. märtsil 2024. aastal koostati Tartu Maakohtu registriosakonnas Mittetulundusühing Laurentsiuse Selts (registrikood 80308485) kohta menetlusdokument nr M 10143557 / 10, millega registreeriti seltsi uus põhikiri. Eelmine põhikiri oli vastu võetud seltsi loomise aegu 2010. aastal ning oli nö elust maha jäänud.
 
11. märts 2024
Kuusalu kihelkonna inimesi televisioonis
Meie kihelkonnas on palju ettevõtlikke ja huvitavaid inimesi. Aeg-ajalt tutvustab neid ka (riigi)televisioon. Kuna televisioonil on nüüd võime ja komme näidata saateid nii olevikus kui minevikust ja tulevikust, siis võib ühe nädala jooksul sattudagi nägema meie inimestega erineval ajal tehtud saateid, nagu nüüd mõne viimase päeva jooksul. Juuresolevatel kuvatõmmistel on esinemas kolm Kuusaluga seotud inimest, kelle ettevõtlikkusest räägib see, et nad on tuntud-teatud kui tippmodell, ujumistreener, vabaheegeldaja, poliitik, omavalitsuspoliitik, mälumängur, filmiprodutsent ... Kindlasti teevad nad paljut muudki. Ja niisuguseid mitmekülgseid meie kihelkonnaga seotud inimesi on rõõmustavalt palju.
 
(Kuusaluga seotud "Pealtnägijas" ja "Hommikus Anuga". ERR kuvatõmmis.)
 
07. märts 2024
Ajaloohuvi Harjumaal
19. märtsil toimub Rae vallas ajalookonverents, millele sai kutse ka Laurentsiuse Selts. See on traditsioonidega üritus, sest tegemist on järjekorras juba kuueteistkümnendaga. Kui "kaardistada" üldse Harjumaal toimuvaid ajaloo- või siis ajalooga seotud konverentse, on maakond üsna tegus. Eelolev päev Jüri gümnaasiumis tõotab kava kohaselt tulla väga põnev.
 
02. märts 2024
Üllatustega aastakoosolek
Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis toimus 02. märtsil Laurentsiuse Seltsi üldkoosolek. Nagu üldkoosolekul tavaks, tehti seal kohustuslikke toiminguid - kinnitati eelmise aasta majandusaasta aruanne ja anti hinnang juhatuse eelmise aasta tööle. Muudes punktides vaadati ettepoole. Mis edaspidi toimuma hakkab, sellest saab üldsus teada ja osa võtta. Uuendati seltsi 2010. aastast pärinevat põhikirja. Justkui selle toonitamiseks, et selts ootab pilte Kuusalu kihelkonna üllatuste kohta, olid üllatused ka koosolekul platsis. Üllatusena oli koosolekulisi tulnud tervitama Kuusalu seenioride lauluansambel "Viisiveeretajad", kes esitas neli laulu oma eelseisva juubelikontserdi kavast ja kus lauljateks ka meie seltsi liikmeid. Koosolekuruumis olid üllatusena laual suupisted nö kohalikust köögist - seenepirukad, peedi-suvikõrvitsa salat, marineeritud tatikud ja tavalehtrikud ning õuna moos jõhvikatega. Kõik Kuusalu aia- ja metsaviljadest!
 
("Viisiveertajate" tervitus, Kuusalu metsa- ja aiasaadusi. Foto S. Valdmaa.)   
 
21. veebruar 2024
Teenetemärk Kuusalu kihelkonda
Valgetähe IV klassi teenetemärgiga tunnustas president Alar Karis 2024. aastal jaekaubandusettevõtte Selver ASi tütarettevõtte Kulinaaria OÜ tegevjuhti Andres Heinveri, kes on käesoleval aastal teist koosseisu Kuusalu vallavolikogu liige. Laurentsiuse Selts õnnitleb meie valla tublit tegijat!
(Hr Einver (vasakul) Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. ERR kuvatõmmis.)
 
05. veebruar 2024
Ülehomme ETV-s
07. veebruaril kell 22.05 näitab ETV filmi Eesti ühest parima vormitunne-tusega skulptorist Seaküla Simsonist, keda tuntakse ka nime all Simson von Seakyll ja kelle kodanikunimi on Aivar Simson. Film on valminud Andres Pulveri raamatu "Põrgu katlakütja: Simson von Seakylli elu ja võitlused" järgi ja väärib suurt tähelepanu, kuna portreerib Kuusalu pastoraadi ees seisva Eduard Ahrensi mälestusmärgi värvikat autorit. 
(Seaküla Simson omas elemendis. ERR kuvatõmmis.)
 
04. veebruar 2024
Kas teadsite, et ...
... Kuusalu kihelkonnas on talu, mille elust ja inimestest on kirjutatud raamat? See on raamat Hirvli küla Kabaku talust, mille autor on Ridala baptistikoguduse kauaegne pastor emeeritus Aare Tamm. Meelolukas rikkaliku pildimaterjali toel Kabaku talu ning Kuusalu kandi möödunud aegade elu-olu laiemaltki avav huvitav lugemine on nüüdsest laenutatav ka Kuusalu raamatukogust. Raamatus on teksti kuuskümmend lehekülge ning see on kahe ja poole tunnise materjalina seitsmes jaos kuulatav ka internetis:
(Raamatu "Kabaku. Ühe talu lugu" esi- ja tagakaas.
 
29. jaanuar 2024
Hääletama! Hääletama!
Igaühel on võimalik osaleda 2023. aasta keeleteo valimisel ning anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.
Hääletada saab veebilehel hm.ee/keeletegu2023 kuni 13. veebruari keskööni.
Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.
Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel.
 
23. jaanuar 2024
Meie koduleht on korras
Eelmise aasta lõpul sai korrastamise käigus kahjustada meie koduleht. Nüüdseks on lehe sisu (peale avalehe nn tunnuspäise, mis peaks olema punane) saanud uuesti korda. Ennistamistööde käigus sai üsna selgeks, et meie koduleht on rikkalikuks teabeallikaks Eesti ühe uhke ja toimeka kihelkonna elu-olu kohta läbi aegade. Samas kui võtta arvesse, et hakkasime siia materjale koguma ja looma 2010. aastal, ei saa enam garanteerida kogu sisu ajakohasust tänases päevas. Näiteks võib mõni sisu olla aegunud, mõni link ei tööta jms. Sellele vaatamata saab siit leitav materjal ärgitada igaüht otsima Kuusalu kohta lisa- ning uuemat. Oleme ka tänulikud kodulehe sisu kohta ettepanekute ja tähelepanekute saatmise eest.
 
20. jaanuar 2024
705 aastat esmamainimisest
3. jaanuaril 1319 andis Taani kuningas Erik VI Menved Tallinna Toomkoolile õpetamisprivileegi. Selle üriku järgi tähistab kool tänavu läbi aasta kestvalt oma 705. sünnipäeva. Laurentsiuse Selts tervitab auväärset õppeasutust, kus õppis ka hilisem Kuusalu pastor Eduard Ahrens.  
 
15. jaanuar 2024
Teade levib
15. jaanuaril toimunud Kuusalu valla Hariduse- ja noorsootöökomisjoni koosolekul osalenutele tutvustati konkursi "Minu üllatav Kuusalu" ideed ja paluti komisjoni liikmetel sellest nii ise osa võtta kui teadet levitada. Laurentsiuse Selts on pöördunud konkursi mõtte levitamisele kaasa aitamise ettepanukuga veel ka Kolga ja Loksa koolide poole. Ka vallaametnikele on tehtud ettepanek teavitada konkursist valla kodulehel. Loodame, et üleskutse, mille järgimine nõuab ehk mõningast pingutust, toob suveks huvitava tulemuse.     
 
03. jaanuar 2024
Kärekülm Vabadussõja relvarahu kogunemine
Traditsiooniliselt tähistab Kuusalu vald igal aastal 1920. aasta Vabadussõja relvarahu päeva. Tänagi kogunes kell 10.30 meie Vabadussamba juurde Kuusalu kalmistul inimesi, et kahekümnekraadises pakases vaikuseminu-tiga, oma sõnavõttude ja samba jalamile pärja ning küünalde asetamisega mälestada meie kaaskihelkondlasi, kes toona Eesti vabaduse eest oma eluga maksid.
 
(Valla juhid, Kaitseliitlased, Naiskodukaitsjad ja Noorkotkad käredas külmas Vabadussamba juures. Foto: S. Valdmaa
 
02. jaanuar 2024
Tähelepanuks Laurentsiuse Seltsi kodulehe kohta
Meie koduleht on loodud 2010. aastal ja siia on koondatud ning koonda-takse jätkuvalt uut materjali. Üht-teist varasemast on tarvis ka muuta.
Vana aasta sees asusime kaasajastama kodulehe punast värvi päist, sest sellel oli liigselt vananenut. Kahjuks ei allu nii vana "arhitektuur" enam eriti kergelt muutmisele. Nii on päis praegu kahjuks vale ja ka lehe sisus on nihkumisi. Asjaga tegeldakse ja loodetavasti on peatselt taas kõik korras. Sisust kadunud ei ole midagi. 

 

Alammenüü

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login