Arhiiv 2021

German English es fi French it ru sv

Uudised

(VARASEMATE AASTATE UUDISTE ARHIIV ON KÄESOLEVA LEHE LÕPUS!)
 
26.04.2022
Kuusalu vallavalitsus palub abi töökuulutuse levitamisel
Kuusalu vallavalitsus otsib juristi-järelevalveametnikku, kelle töö peamine sisu on vallavalitsuse dokumentide, õigus- ja haldusaktide juriidilise korrektsuse tagamine ning vallavolikogu ja -valitsuse liikmete ning kantselei õigusalane teenindamine ja väärtegude kohtuväline menetlemine.
 
26.04.2022
Ajalugu kordub. Kahjuks!
26. aprilli CNN-i uudistes rääkis seoses käimasoleva Ukraina Vabadussõ-jaga oma lapsepõlve jäänud küüditamise mälestustest meie kihelkonnas elav Murtud Rukkilille Ühingu juhatuse esimees Enno Uibo. Tuleb tõdeda, et ajalugu kordub, ja sageli on sellest suur kahju!
(CNN uudiste pildistus teleri ekraanilt.
 
25.04.2022
Omavalitsus peaks seisma oma inimeste eest
Nii jäi kõlama Kolgaküla rahvamajas 25. aprilli õhtul toimunud Kuusalu valla Lahemaa Rahvuspargis asuvate mitmete kinnistuomanike sõnavõt-tudest, kui arutati valla uut üldplaneeringut. Eks ole teada-tuntud asi, et riiklikke, rahvuslikke, looduskaitse, pärandikaitse, muinsuskaitse, kogu-kondlikke, era- ja kes teab mis huvisid kõik veel ühe mütsi alla saada on ilmvõimatu. Et sotid siiski võimalikult sirgeks saaks, selleks neid avalikustamisi ja arutelusid korraldataksegi.
(Lahemaa külade elanikud üldplaneeringut arutamas. Foto S. Valdmaa) 
 
06.04.2022
Ta liigub siiski!
Kuusalu valla üldplaneering algatati 17.06.2009. Võttis aega mis võttis, aga nüüd on jõutud niikaugele, et üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
Reedel, 22. aprillil 2022 kell 18:00 Kuusalu rahvamajas (väljaspool Lahemaa rahvusparki asuvad alad);
Esmaspäeval, 25. aprillil 2022 kell 17:00 Kolgaküla rahvamajas (kõik Lahemaa rahvuspargi alal asuvad külad).
Osalemiseks üle veebi palutakse huvilistel saata kiri aadressile maris.torga@kuusalu.ee koos infoga, millisel arutelul soovitakse osaleda.
 
05.04.2022
Tallinna Toomkool jätkab traditsioone
Tallinna Toomkool austab ajalookonverentsidega oma vilistlasi. 24. oktoob-ril 2017 ja 03. aprillil 2019 korraldas kool ajalookonverentsid, mille ette-kannetega tõmmati tähelepanu auväärse haridusasutuse väljapaistvatele õppuritele. Mõlemal korral sai kuulda ettekandeid ka Eduard Ahrensist, kes õppis Toomkoolis aastail 1811 - 1819.
Järjekordne õpilas-ajalookonverents koos näitusega toimus 05. aprillil 2022, ning sellel tegid ettekande Eduard Ahrensist Tambet Tammsaar ja Josua Barz.

(Ettekanne E.Ahrensist. T. Tammsaar (vasakul) ja J. Barz (paremal). Foto Heiki Haljasorg.) 
 
03.04.2022
Jumala kiitmise masin
ERR 03. aprilli saates "Tähendamisi" tutvustati vaatajatele Kuusalu Laurentsiuse kirikut. Tähelepanu pöörati muu hulgas Kuusalu kihelkonnas sündinud ja kihelkonnakiriku orelil mänginud Hugo Lepnurmele, kellele pühendatud vitraaži võib kirikus näha. Professor Lepnurme nimi on meie kandis hinnatud ja lugupeetud. Ta oli Kuusalu valla aukodanik, kiriku vastas üle tee asuv Kuusalu Kunstide Kool kannab tema nime, ning 2005. aastal seadis Kuusalu vald sisse Hugo Lepnurme stipendiumi.
Saates pälvisid tähelepanu veel Kolga mõisaomanike Stenbock'ide suguvõsa esindajad.
    
 
24.03.2022
IX Eduard Ahrensi konverentsi kavandamine
Eile oli Kuusalu rahvamajas koos väike töörühm, kes arutas käesoleva aasta lauritsapäeval (10. augustil) korraldatava IX Eduard Ahrensi konverentsi asju. Kõige tähtsam on, et konverents toimub! Nagu varem teada antud, keskendutakse sel aastal keele küsimustelt edasi minnes kirjandusele ja sellest tulenevalt räägitakse palju väärtustest. Nagu ikka on konverents kaheosaline, algab kell 13.00 ja kestab neli tundi, vahepeal on tunniajane söögipaus.
Konverentsiga seoses pannakse rahvamajas välja temaatiline näitus ning peale konverentsi lõppu korraldatakse huvilistele giidiga ringkäik Kuusalu kultuurilooliselt rikkal kalmistul. Järgneb veel kontsert. Lisaks on osalejatel küllalt võimalusi omavaheliseks suhtluseks. Seega tasub Kuusallu tulla ka kaugemalt, sest tegevust on piisavalt.
Konverents on avatud kõikidele huvilistele ning tasuta. Kuusalu vald  toetab konverentsi rahaliselt.
Seda juttu siin võib igaüks juba kutsena võtta.
 
04.03.2022
Pidu Kuusalu Keskkoolis
Täna keskpäevaks oli Kuusalu Keskkooli kutsutud rohkelt rahvast - kooli- ja vallainimesi ning külalisi kaugemalt. Ühiselt peeti Kuusalu Keskkooli algklasside maja valmimise pidu. Oli kõnesid, tunnustuste ja kingituste jagamisi, laulu, sööki-jooki ning uues korpuses ringivaatamist. Kui Eestis on tavapärasem, et vajadust koolikohtade järele jääb üha vähemaks, siis Kuusalus on vastupidi. Imestati, et ei tea, kust neid lapsi küll Kuusallu üha juurde tuleb, sest valla elanike arv püsib ju stabiilne. Nii on see siinmail lausa kogu aeg olnud, sest tänane kooli laienemine on läbi kooli ajaloo juba mitmes-setmes.  
 
(Kuusalu Keskkooli uus peasissekäik, ühislaulmine. Fotod S. Valdmaa
 
03.03.2022
Kuusalu valla toetus
Kuusalu vallavalitsus andis täna korralduse toetada valla eelarvest möö-dunud aasta sügisvooru esitatud kogukonna, kultuuri ja sporditegevuse taotlusi. Kokku esitati kolme valdkonna peale 33 taotlust, millest enamus said rahastuse. Laurentsiuse Seltsi taotlus lauritsapäeval 2022 korralda-tava IX Eduard Ahrensi konverentsi toetamiseks oli esitatud kultuurivald-konna taotlusena. Konverents toimub. Kõik on oodatud. Jälgige teateid! 
 
24.02.2022
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tseremoonia Kuusalu Vabadussõja mälestusmärgi juures
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tseremoonial Kuusalu Vabadussõja mälestusmärgi juures esitas Eesti hümni ja mängis isamaalisi lugusid Kuusalu pasunakoor, mis on kuulutatud Eesti aasta puhkpilliorkestriks. Tegu on Eesti ühe vanima, juba 1870. aastal asutatud pasunakooriga.
(Kuusalu pasunakoor ja vallajuhid Kuusalu Vabadussõja mälestussamba juures 24.02.2022. Paremalt teine dirigent Ott Kask. Foto S. Valdmaa)
 
23.02.2022
Tervitused Soomest
Soomest Kajaanist saabus Laurentsiuse Seltsile ja teistele sõpradele Eestis tervitus meie iseseisvuspäevaks. Tervituseks on Eino Leino luuletus 1917. aasta maikuust:
Terve, Eesti, terve, veljet,
terve, siskot Suomen sillan,
terve, että murtui teljet,
päättyi puhde pitkän illan!
Taara auta kansaa kahta,
jotka kaitsee Suomenlahta!
 
22.02.2022
Hea ja kaalukas võimalus ajada Eesti asja!
Laurentsiuse Selts toetab Emakeele Seltsi üleskutse ja palub inimestel anda oma hääl mullusele parimale keeleteole! Aega on veel kuni selle pühapäeva keskööni (27.02 kell 23.59)! Hääletada saab siin: https://www.hm.ee/et/keeletegu2021 Oleks väga tore, kui küsiksite üle oma kolleegidelt ja pereliikmetelt, kas nende hääl on juba antud. Ja naabritelt. Ja sõpradelt. Eesti Vabariigi sünnipäeva paiku on see hea ja kaalukas võimalus ajada Eesti asja.
 
21.01.2022
Liiguvad IX Eduard Ahrensi konverentsi mõtted
Meie Selts mõlgutab juba mõtteid käesoleva aasta IX Ahrensi konverent-sist. Loodetavasti saab see toimuda, ning ikka lauritsapäeval ja Kuusalus. Midagi rohkemat on vara välja kuulutada, kuid 2022 on raamatukogude aasta. See suunab kindlasti mõtteid. 
Konverentsidel on varasematel aastatel kõlanud nii palju huvitavat, et Ahrensi kui ajaloolise isiku rolli uurimise vajadus saab üha selgemaks. Seni niisugust uurimust koostatud ei ole. Meeldetuletuseks näiteks 2017. aasta konverentsil Ahrensiga seotud mõjudest kõneldust on Fred Pussi loal kättesaadav tema ettekande järel ilmunud teadusartikkel. Samal teemal on kuulatavad 2018. aasta 05. mai ning 13. mai keelesaated Vikerraadios.
Selts astub ka Ahrensi kui ajaloolise isiku hägusa pildi selgitamiseks tasapisi samme, kuid veel pole näha, kuhu need viia võiksid.
  
(F. Pussi uurimus käsitleb Ahrensi osa eesti nimede õigekirjutuses.)
 
16.01.2022
Oviir ja Blumer
16. jaanuari ETV saates Tähendamisi tehti juttu meie naaberkihelkonnast Jõelähtmest pärit misjonärist Evald Oviirist. Pole üleliigne meelde tuletada, et Kuusalu kihelkonnastki oli pärit üks tuntud misjonär, Kiius sündinud Leonhard Blumer. Sünnilt olid misjonärid pea üheaegsed, kuid Blumeri elukaar sai pikem. Mõlemad tegid misjonitööd Tansaanias, kus Blumer jõudis kirjaoskamatutele masaidele välja töötada kirjakeele, milles ilmus ka aabits ja anti mõnda aega haridustki. Huvitav on märkida, et 1994. aastal kohtas nüüdne Laurentsiuse Seltsi liige Kanadas ühte masaid, kes Blumerist teadis ja tema kirjaviisi mäletas ning sellest Blumeri kaasmaalasele väikese näite paberile jäädvustas.
(LS liikme valduses olev leht Blumeri loodud masai kirjakeele näidisega.)
  
03.01.2022
Ka tänavu 3.jaanuaril kell 10.30 ...
... helisesid üle kogu Eesti kirikukellad, laevad sadamas andsid vilet, mälestustalitusi peeti kõikjal, kus on Vabadussõja ausambad. Kuusalus juhatas mälestushetke meie Vabadussõja mälestussamba juures Kuusalust pärit vaimulik Peeter Paenurm, osalesid Noored Kotkad. Tseremoonial osalejaid oli paarikümne ringis. Vabadussõja võiduka lõpu 102. aastapäevale pühendatud sõnavõtuga esines Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt. Kuusalu Muinsuskaitse Seltsi ja Laurentsiuse Seltsi poolt asetati mälestussamba jalamile küünal.
(Mälestushetk Kuusalu Vabadussõja mälestussamba juures 03. jaanuaril 2022. Kõneleb Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt. Foto S. Valdmaa.)  
 

Alammenüü

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login