Kestab Laurentsiuse Seltsi pildi- ja sõnakonkurss

"Minu üllatav Kuusalu"

Osalema on oodatud kõik, kes tahavad jäädvustada Kuusalu kihelkonnast mõnd detaili, seika, olukorda, objekti, mis pole argine, tuttav, isegi moodne mitte. Aga üllatab pildi ülesvõtjat nagu hiljem ka vaatajaid.

Iga osaleja võib konkursile saata kuni kolm pilti, millele tuleb juurde panna pildil kujutatust või laiemalt Kuusalu kihelkonnast lähtuv lause. Lause on õiges eesti keeles, nagu soovis ka meie kirjakeele looja Eduard Ahrens. Kui pikk või lühike, lihtne või keerukas lause sünnib, sõltub kirjutaja keeleosavusest ja nutikusest.

Konkurss kestab 1. jaanuarist 1. maini 2024. Konkursitööd palume saata aadressil sulev@jti.ee. Osaleja varustab oma saadetise järgnevate andmetega: osaleja nimi, pildi/piltide tegemise kuupäev(ad) ja koht/kohad, seade, millega pildistati.

Konkursile saadetud tööd avaldatakse albumis, millele suunavad Laurentsiuse Seltsi koduleht ning Facebook’i konto. Enim tähelepanu pälvinud tööde autoreid auhinnatakse.

Jälgige ka ajalehte "Sõnumitooja"!

 

21. veebruar 2024
Teenetemärk Kuusalu kihelkonda
Valgetähe IV klassi teenetemärgiga tunnustas president Alar Karis 2024. aastal jaekaubandusettevõtte Selver ASi tütarettevõtte Kulinaaria OÜ tegevjuhti Andres Heinveri, kes on käesoleval aastal teist koosseisu Kuusalu vallavolikogu liige. Laurentsiuse Selts õnnitleb meie valla tublit tegijat!
(Hr Einver (vasakul) Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. ERR kuvatõmmis.)
 
05. veebruar 2024
Ülehomme ETV-s
07. veebruaril kell 22.05 näitab ETV filmi Eesti ühest parima vormitunne-tusega skulptorist Seaküla Simsonist, keda tuntakse ka nime all Simson von Seakyll ja kelle kodanikunimi on Aivar Simson. Film on valminud Andres Pulveri raamatu "Põrgu katlakütja: Simson von Seakylli elu ja võitlused" järgi ja väärib suurt tähelepanu, kuna portreerib Kuusalu pastoraadi ees seisva Eduard Ahrensi mälestusmärgi värvikat autorit. 
(Seaküla Simson omas elemendis. ERR kuvatõmmis.)
 
04. veebruar 2024
Kas teadsite, et ...
... Kuusalu kihelkonnas on talu, mille elust ja inimestest on kirjutatud raamat? See on raamat Hirvli küla Kabaku talust, mille autor on Ridala baptistikoguduse kauaegne pastor emeeritus Aare Tamm. Meelolukas rikkaliku pildimaterjali toel Kabaku talu ning Kuusalu kandi möödunud aegade elu-olu laiemaltki avav huvitav lugemine on nüüdsest laenutatav ka Kuusalu raamatukogust. Raamatus on teksti kuuskümmend lehekülge ning see on kahe ja poole tunnise materjalina seitsmes jaos kuulatav ka internetis:
http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=3621%3Aaare-tamm-qkabaku-uehe-talu-luguq&catid=55%3Ajaerjejutt&Itemid=1
(Raamatu "Kabaku. Ühe talu lugu" esi- ja tagakaas.
 
29. jaanuar 2024
Hääletama! Hääletama!
Igaühel on võimalik osaleda 2023. aasta keeleteo valimisel ning anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.
Hääletada saab veebilehel hm.ee/keeletegu2023 kuni 13. veebruari keskööni.
Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.
Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel.
 
23. jaanuar 2024
Meie koduleht on korras
Eelmise aasta lõpul sai korrastamise käigus kahjustada meie koduleht. Nüüdseks on lehe sisu (peale avalehe nn tunnuspäise, mis peaks olema punane) saanud uuesti korda. Ennistamistööde käigus sai üsna selgeks, et meie koduleht on rikkalikuks teabeallikaks Eesti ühe uhke ja toimeka kihelkonna elu-olu kohta läbi aegade. Samas kui võtta arvesse, et hakkasime siia materjale koguma ja looma 2010. aastal, ei saa enam garanteerida kogu sisu ajakohasust tänases päevas. Näiteks võib mõni sisu olla aegunud, mõni link ei tööta jms. Sellele vaatamata saab siit leitav materjal ärgitada igaüht otsima Kuusalu kohta lisa- ning uuemat. Oleme ka tänulikud kodulehe sisu kohta ettepanekute ja tähelepanekute saatmise eest.
 
20. jaanuar 2024
705 aastat esmamainimisest
3. jaanuaril 1319 andis Taani kuningas Erik VI Menved Tallinna Toomkoolile õpetamisprivileegi. Selle üriku järgi tähistab kool tänavu läbi aasta kestvalt oma 705. sünnipäeva. Laurentsiuse Selts tervitab auväärset õppeasutust, kus õppis ka hilisem Kuusalu pastor Eduard Ahrens.  
 
15. jaanuar 2024
Teade levib
15. jaanuaril toimunud Kuusalu valla Hariduse- ja noorsootöökomisjoni koosolekul osalenutele tutvustati konkursi "Minu üllatav Kuusalu" ideed ja paluti komisjoni liikmetel sellest nii ise osa võtta kui teadet levitada. Laurentsiuse Selts on pöördunud konkursi mõtte levitamisele kaasa aitamise ettepanukuga veel ka Kolga ja Loksa koolide poole. Ka vallaametnikele on tehtud ettepanek teavitada konkursist valla kodulehel. Loodame, et üleskutse, mille järgimine nõuab ehk mõningast pingutust, toob suveks huvitava tulemuse.     
 
03. jaanuar 2024
Kärekülm Vabadussõja relvarahu kogunemine
Traditsiooniliselt tähistab Kuusalu vald igal aastal 1920. aasta Vabadussõja relvarahu päeva. Tänagi kogunes kell 10.30 meie Vabadussamba juurde Kuusalu kalmistul inimesi, et kahekümnekraadises pakases vaikuseminu-tiga, oma sõnavõttude ja samba jalamile pärja ning küünalde asetamisega mälestada meie kaaskihelkondlasi, kes toona Eesti vabaduse eest oma eluga maksid.
 
(Valla juhid, Kaitseliitlased, Naiskodukaitsjad ja Noorkotkad käredas külmas Vabadussamba juures. Foto: S. Valdmaa
 
02. jaanuar 2024
Tähelepanuks Laurentsiuse Seltsi kodulehe kohta
Meie koduleht on loodud 2010. aastal ja siia on koondatud ning koonda-takse jätkuvalt uut materjali. Üht-teist varasemast on tarvis ka muuta.
Vana aasta sees asusime kaasajastama kodulehe punast värvi päist, sest sellel oli liigselt vananenut. Kahjuks ei allu nii vana "arhitektuur" enam eriti kergelt muutmisele. Nii on päis praegu kahjuks vale ja ka lehe sisus on nihkumisi. Asjaga tegeldakse ja loodetavasti on peatselt taas kõik korras. Sisust kadunud ei ole midagi.