Hariduslikku

Sest tarkuse tõeliseks alguseks on õpihimu, hool õppida oleneb aga armastusest.
Tarkuseraamatust