Kontakt

Juhatus
Laurentsiuse Seltsi üdkoosoleku protokoll 12.06.2021:
Otsus:
...
3. Otsustati vastavuses Seltsi põhikirja p 5.1.6-ga moodustada Seltsi juhatus kolmeliikmelisena ning valiti Seltsi juhatuse liikmeteks Sulev Valdmaa, Sven-Olav Paavel ja Mia Marta Ruus.
 
Liikmemaks alates 2016 - 10 eurot.
 

E-Post:
Laurentsiuse Seltsi juhatuse liige: Sulev Valdmaa -
valdmaasulev@gmail.com

Laurentsiuse Seltsi juhatuse liige: Mia Marta Ruus - Miam.ruus@gmail.com

Laurentsiuse Seltsi juhatuse liige: Sven-Olav Paavel -sven.paavel@gmail.com

Postiaadress: Laurentsiuse Selts, Kirikuaia/1, Kuusalu alevik, 74601 Kuusalu vald, Harju maakond.

Telefonid: Sulev Valdmaa 37255514332 ja Jaanus Jalakas 3725044714

Pangakonto:
MTÜ LAURENTSIUSE SELTS, konto SEB Pangas EE871010220114903012

Seltsi registrikood:
80308485

 
Laurentsiuse Seltsi tänab kodulehe loojat Tõnu Truumaad!