Kuusalu kihelkond asub Harjumaal. Ta hõlmab nüüdse Kuusalu valla ja Loksa linna ning Kaberneeme ümbruse (praeguse Jõelähtme valla ala). Kirikukihelkond moodustati umbes 1220. aastal.

Alammenüü lehtedelt on leida mitmesuguseid materjale Kuusalu kihelkonna kohta. Laurentsiuse Selts palub suhtuda lehe sisu ajakohasusse mõistvalt. Esitletavat materjali on kogutud ja loodud alates 2010. aastast ja see on sisult laiahaardeline. Seetõttu on kodulehe kogu infot raske päris ajakohasena hoida. Ka ei saa olla kindel kõikide viidatud linkide töötamises.

Sellele vaatamata on meie koduleht rikkalikuks teabeallikaks Eesti ühe uhke ja toimeka kihelkonna elu-olu kohta läbi aegada. Siit leitav saab ärgitada igaüht otsima Kuusalu kohta lisa- ning uuemat materjali.

Laurentsiuse Selts on tänulik, kui kodulehe külastajad soovitavad omalt poolt siia midagi lisada või leiavad ebatäpsusi, mida parandada.