Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv

Allikas: Heddy Veeleid diplomitöö "Kuusalu kalmistu - kultuuriobjekt giidile ja turistile". Kuusalu, 2003
 
1.Mälestusmärgid küüditatutele (1941, 1949) ja okupatsiooni ohvritele
(1940 - 1994).
2. Kivisse raiutud aastaarv 1802 - kalmistu rajamise aasta.
3. Perekond Sturmi (Tormise) matmisplats.
4. Pastor Eduard Ahrensi, tema poegade ja ema hauad.
5. Kuusalu kiriku pastorite Kentmannide matmisplats.
6. Schützide matmisplats.
7. Lepnurmede matmisplats.
8. Perekond Frommi matmisplats, Hans J. Frommi mälestuskivi.
9. August Bachmanni haud.
10. Perekond Stenbocki matmisplats.
11. Kodu-uurija Endel Vaherma haud.
12. I maailmasõjas ja Eesti Vabadussõjas langenute mälestussammas.
13. Perkond Volbergide ja Erika Nõva matmisplats.
14. Kolga sepa Villem Adussoni haud ja sepisrist.
15. Dr. Gustav Vilbaste haud.
16. Praost Albert Roosvalt'i haud.
17. Kirjanik Karl Kideri (Reedik Soar) haud.
18. Soomepoiste Keskmäe ja Roop'i hauad.
19. Ajakirjanik Evald Jalaka haud.
20. Perekond Vunk'i matmisplats.
21. Valkla hooldekodule eraldatud kalmistu osa.
22. Surnuaiapüha plats.


Kuusalu kalmistu on Kuusalu koguduse kroonika andmetel rajatud 1802. aastal. Seda on mitmel korral laiendatud.

Enne kalmistu rajamist maeti kirikuõpetajaid kiriku altariruumi põranda alla. Esimene õpetaja, kes maeti uuele kalmistule, oli Christian Knüppfer, kes oli Kuusalus õpetajaks 1777 - 1806. Järgnesid Jacob Johann Anton Hirchhausen (1809 - 1837), praost Eduard Ahrens (1837 - 1863), praost Woldemar Friedrich Kentmann (1863 - 1901) ja praost Albert Roosvalt (Kuusalus õpetajaks 1939 - 1953), kes maeti veebruaris 1963. 1997. aastal maeti Kuusalu kalmistule õpetaja Endel Kuulpak. Samuti on kohalikule kalmistule maetud Kuusalu köstrid, nende hulgas suur Schützide suguvõsa.
 
Kuusalu surnuaial avati 16. mail 1921 Vabadussõjas ja Maailmasõjas langenute mälestussammas. Taasavamine toimus 26. novembril 1988.
 
Kuusalu surnuaia vahimaja - surnuaia peavärava juures - pühitsemine oli surnutepühal 20. novembril 1927.
 
Raamatu "Eesti kirikud" (1939), Kuusalu koguduse allesjäänud kroonikaraamatute ning Lauritsapäeva laululehtede andmetel 06. II 1989 koostanud Johanna Salumäe, täiendanud Sulev Valdmaa.

Kuusalu kalmistule maetud Kuusalu kooli õpetajad ja teenistujad.
 
Teenistujad:
Niina Pevgonen (maetud 1964)
Sofia Pevgonen (1968)
Olga Volkova (1977)
Armilde Päll (1978)
Maimo Arumäe (1980)
Alma Liivamäe (1988)
Helga Suls (1989)
Villu Vilepaju (1991)
Olev Reiska (1993)
Milvi Paulus (1996)
Linda Känd (1997)
Anna Nelson (2004)
Herta Rähn (?)
Viive Loosaar (2011)
 
Õpetajad:
Tõnis Pere (maetud 1955)
Helmi Marnot (1973)
Valter Tormis (1984)
Eliise Treufeldt (1990)
Hedvig Kruusakivi (1990)
Konstantin Vahter (1992)
Salme Kotkas(1994)
Emil Eskla (1995)
Eha Klaus-Vingal (1995)
Marta Tarn (1995)
Õie Toomvap (2000)
Arno Lepnurm (2000)
Aili Praks (2002)
Heino Kadajas (2005)
Laine Tamm (2005)
Johanna Mõisnik (2005)
May Võlumägi (2006)
Alma Hiob (2006)
Fernanda Ots (2007)
Olev Raidla (2009)
 

Eduard Ahrensi haud 1936. aastal

Päewaleht, nr. 204, 31 juuli 1936

10. Eesti kirjakeele looja unustatud haud.

     Kuusallased on ja wõiwadki olla uhked selle üle, et terwel Eesti rahwal on tulnud õppida selgeks nende keel wõi murrak. Sest Eesti kirjakeele looja Ed. A h r e n s oli siin kirikuõpetajaks ning oma grammatika lõi ta siinse rahwa keele järele. Ning kui te praegu kuulete kuusallast kõnelemas laitmatut kirjakeelt, siis tuleb see sellest, et ta seda teeb juba lapsepõlwest peale enne koolis käimist.

     Eduard Ahrensit aga mäletawad Kuusalus weel paljud wanad. Ta on olnud tubli hingekarjane, wahest ka wali, kuid seda selleaegse mentaliteedi kohaselt - ja alati õiglane. “See oli weel wana Aarentsi ajal" - seda lauset kuulete wanalt kuusallaselt sagedasti, kui ta meenutab minevikku. Nii, õpetajate järele, ongi inimesed kihelkonna minewiku jaganud ajajärkudeks nagu hiinlased wõi egiptlased dünastiate järele: „wana praost Aarentsi aeg", “wana praost Kentmani aeg”, “Ney aeg", ja - wihatuna! “õpetaja Lutheri aeg"; sest pärastine ülikooli saksa koguduse õpetaja Ralf Luther laulatati mõisniku poolt ametisse wastu koguduse tahtmist ja selleks talutati kirikusse urjadniku ja wöölmündrist mõisniku Nerlingi wahel, kes mõlemad hoidsid käed taskus laskevalmis rewolwri juures. Ja okupatsiooni tulles pidas Luther kiriku õuel Seckendorfi juuresolekul kõne, kus ähwardas inglased wisata merre ja Eesti iseseiswust uskujad asetada seina ääre ...

     Aga Eesti kirjakeele looja Ahrensi haud on unustuses, mahajäetud. Ta asetseb Kuusalu kauni kalmistu kõrvalise jalgtee kaldal, mis wiib raamihoone juurest mäkke. Wanad vahtrad ja männid laiutawad ta kohal, jalutsis wegeteerivad paar hernepuu-põõsast. (Kalmul asetseb waid lihtne, sammeldanud paest hauakiwi wana praosti nime, sünni- ja surmadaatumide ning ametinimetusega. Kõrwal samasugune ta abikaasa hauakiwi.

     Kord kuusallased - nagu mäletaks? - vist korraldasid ta haual mingisuguse mälestusteenistuse. Ehk korrastawad nad ka igal aastal kalmu. Kuid ka tähistamine, mis eestlastele Ahrens andis, poleks liigne.

Ahrensite hauaplats Kuusalu kalmistul: Foto: H. Kõlar, 1973. (https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=photolibrary&id=8300)

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login