Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv
Koostas: Heiki Haljasorg
 

Keskaeg

 • 1212 - Kuusalut mainitakse ürikus preestri asukohana
 • 1220 - Kuusalu kirikukihelkonna moodustamine
 • 1230 - Taani kuningas andis Kolga ümbruse maad Gotlandil asuvale Roma kloostrile. Ligikaudu samal ajal valmis ka Kuusalu kirik algkujul Kolga kloostrimõisa tsistertslaste juhtimisel. Keskajal tegeleti Kuusalu kihelkonnas kalapüügi, rannalaevanduse ja puuveoga.
 • 1241 - 25 adramaa suuruse Kuusalu (Kusala) küla kohta on teated "Taani hindamisraamatus"
 • 1298 - Kolga mõisa (saksa k Kolk) esmamainimine
 • 1418 - Kiiu (Kida) mõisa esmamainimine
 • 1455 - Salmistu (Zalmes) esmamainimine
 • 1477 - Kodasoo (Kottezem) esmamainimine
 • 1517 - esimesed teated Leesist (Leisy)
 • 1519 - Kolga ümbrus hakkas kuuluma Pontus de la Gardie´le ja tema järglastele.
 • 1520 - Kiiu mõisaomanik Fabian von Tiesenhausen lasi ehitada Kiiu vasallinnuse, nn Kiiu mungatorni
 • 1536 - Loo mõisa (saksa k Neuenhof) esmamainimine

Rootsi aeg

 • 1561 - Põhja-Eesti läks Rootsi koosseisu. Kuusalu kihelkonna rannikualale asus elama rootslasi ja soomlasi, kes aga ajapikku eestistusid.
 • 1564 - Liivi sõjas purustati nii Kuusalu kiriku võlvid kui ka haritornid
 • 1581 - Rootsi kuningas Johan III Kolga ja selle ümbruse kuulsale Rootsi väejuhile Pontus de la Gardie'le
 • 1586 - Pedaspea (Pedispoe) esmamainime
 • 1626 - Kolgas hakati lammutama tsistertlaste kindlustatud asulat
 • 1627 - Valkla mõisa (saksa k Wallküll) esimene omanik oli Hermann von Wrangell.
 • 1642 - valmis Kolga mõisa suur kivist peahoone
 • 1658 - Kolga mõis perekonnasidemete kaudu von Stenbockide suguvõsa kätte
 • 1674 - Kuusalu kirikuõpetajaks sai Johann Wolfgang Böckler, kes oli ka Vilniuses jesuiitide kolleegiumi professor.
 • 1702 - Kääniku mõisa esimeseks omanikuks oli Johann von Straelborn.

Tsaari aeg

 • 1710 - Rootsi aja lõpp ja Vene aja algus
 • 1721 - valmis Loksa Maarja kiriku ristimisvaagen (autor Johann George Stier)
 • 1733 - Koitjärve mõis hakkas kuuluma Tallinna raele
 • 1749 - Kodasoo mõisa omandas mõisa Adam Johann von Tiesenhausen.
 • 1755 - teated Kuusalu köstrikooli kohta
 • 1760 - valmis Kuusalu kiriku barokktorn
 • 1768 - Kolga mõis sai ümberehituse käigus barokse ilme
 • 1769 - Kodasoo mõis ja Kääniku mõis läksid Staël von Holsteinide aadliperekonna valdusesse
 • 1770ndad - valmis Kodasoo mõisa varaklassitsistlik peahoone
 • 1785 - Valka mõisa omandas Hermann Ludwig von Löwenster
 • 1792 - Valkla mõis läks von Brevernite valdusse
 • 1802 - Kuusalu kalmistu rajamine
 • 1806 - Mohni saarele ehitati puitmajakas
 • 1820ndad - Kolga mõisa hakati ehitama ümber klassitsistlikus stiilis
 • 1837 - Kuusalu kirikuõpetajaks sai Eduard Ahrens; Valkla mõis läks von Nascakinite valdusesse.
 • 1840 - Suru mõisa omandas Adolf von Klugen.
 • 1843 - Kirikukeele uuendajana avaldas Eduard Ahrens eesti keele grammatika Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialektes (Tallinnamurdelise eesti keele grammatika; 2., täiendatud trükk 1853). Selle teose järgi peetakse teda tänapäevase eesti keele ortograafia loojaks. Ahrensi kirjaviisireform ajendiks oli püüd kirikukeelt rahvapärastada.
 • 1853 - valmis Loksa Maarja kirik
 • 1858 - talurahvarahutused Kolgal
 • 1859 - Kuberner määras Juhan Leinbergi (prohver Maltsveti) vallakooliõpetajaks Kuusallu, kus ta aga peatselt sealse pastori Eduard Ahrensiga vastuollu sattus, kuna ei täitnud võimudele antud lubadust paigal püsida ja palvekoosolekuid mitte pidada.
 • 1864 - Kolga külakooli asutamine
 • 1865 - valmis Kuusalu kiriku altarimaal "Kristus ristil" (autor Carl Sigismund Walther)
 • 1867 - valmis Leesi Katariina kirik; Kuusalu kihelkonna meeskoori asutamine; Loksa külakooli asutamine
 • 1870 - Kuusalu kihelkonna pasunakoori asutamine
 • 1871 - valmis Mohni saare kivitorn
 • 1874 - Loksa tellisetehase asutamine
 • 1876 - Valkla mõis läks von Rammide valdusesse.
 • 1888 - valmis Loksa Maarja kiriku uus altarimaal “Ülestõusmine” (autor Theodor Albert Sprengel)
 • 1889 - valmis Loksa Maarja kiriku orel (autor Gustav Terkmann, eestindatult Gustav Targamaa)
 • 1890 - pühitseti uuenenud neogooti stiilis Kuusalu kirik
 • 1892 - Kuusalu kihelkonna muusikaseltsi asutamine
 • 1894 - asutati Valkla baptisti kogudus
 • 1899 - Kuusalu kihelkonna karskusseltsi asutamine; Haral Haagninal hakati ehitama purjekaid
 • 1900ndad - Kiiu mõis ehitati ümber lopsakas juugendstiilis.
 • 1902 - Kuusalu kihelkonna põllumeeste seltsi asutamine
 • 1905 - Loksa laevaremonditehase rajamine
 • 1907 - Kuusalu kihelkonna haridusseltsi asutamine; Loksa saeveski rajamine

Eesti aeg

 • 1918 - Eesti aja algus
 • 1919 - Valklas peatati Punaarmee pealetung Eesti Vabadussõja ajal. Seal on ka mälestuskivi kirjaga: "Siia maani ja mitte kaugemale. 3 I 1919"; maareform ja mõisade võõrandamine
 • 1920ndad - hävinud Kõnnu mõisa peahoone asemele ehitati koolimaja
 • 1921 - Kuusalus avati Eesti esimene Vabadussõja ausammas
 • 1934 - Mälestuskivi “Siia maani ja mitte kaugemale” püsitamine Kuusallu. Eesti Vabariigi ajal, enne Teist maailmasõda, korraldati Tallinnast Valkla mälestuskivini suusaretki, millest võttis osa ka kindral Johan Laidoner.
 • 1936 - arheoloog Marta Schmiedehelm uuris Kuusalu Pajulinna arheoloogilistel kaevamistel
 • 1938 - Kristjan Raud suvitas Pedaspeal ja maalis "Pedaspea pedajase"
 • 1939 - MRP ja nn baaside leping
 • 1940 - Eesti iseseisvuse häving: NSV Liit okupeeris Eesti

Nõukogude ja Saksa aeg Teise maailmasõja ajal

 • 1941 - juuniküüditamine; mälestuskivi “Siia maani ja mitte kaugemale” lõhkumine, aga sinna istutatud tamm jäi imekombel alles; punaväelaste haarang eesti sõjaväelendurite tabamiseks Järvi järvede ääres; nn Erna retk - meredessant Salmistu randa (korraldati Soome ja Saksa sõjaväeluure koostöös ning kohalike metsavendade kaasabil)
 • 1941-1944 - Saksa okupatsioon. Kuusalu naabervallas Jõelähtmes, Kalevi-Liival meenutavad seda aega mälestusmärgid hukatud juutidele ja mustlastele.
 • 1944 - Eesti okupeerimine taas NSV Liidu poolt; lahing Kahala järve ääres, milles langenud punaarmeelastest 8 maeti Tallinnasse Tõnismäele (2007 maeti nad ümber Kaitseväe kalmistule Filtri teel)

Nõukogude aeg

 • 1949 - märtsiküüditamine; Kuusalu kolhoosi loomine
 • 1952 - Kuusalu kolhoos hakkas kandma Jossif Stalini nime; Loksa keskkooli asutamine
 • 1953 - hävitas nõukogude armee Koitjärvel kõik majapidamised (s.h. Koitjärve mõisasüdame) ning rajas Koitjärvelt Tapani ning Aegviidu lähistelt Peterburi maantee lähistele ulatuva 330 km² suuruse Nõukogude armee õppepolügooni.
 • 1957 - Valkla mõisas hakkas tegutsema Valkla hooldekodu
 • 1972 - Loksa lastemuusikakooli asutamine
 • 1973 - nn Kiiu Mungatorn restaureeriti kunstiajaloolase Villem Raami juhtimisel
 • 1974 - Kuusalu keskkooli asutamine
 • 1981 - Loo mõisa tulekahju
 • 1986 - valmis Kolga koolimaja (arhitekt Maarja Nummert)
 • 1987 - Kuusalu Muinsuskaitse Seltsi loomine
 • 1988 - Kuusalu lastemuusikakooli asutamine,
 • 1988 - Kuusalu kalmistul taasavati restaureerituna Kuusalu Vabadussõja mälestussammas;  
 • 1989 - Mälestuskivi “Siia maani ja mitte kaugemale” taaspüsitamine Kuusallu.
 • 1990 - Vene sõjaväe lahkudes polügoon likvideerus Koitjärvel

Taasiseseisvunud Eesti aeg

 • 1991 - Eesti taasiseseisvumine
 • 1994 - avati Kuusalu Muinsuskaitse Seltsi eestvõttel taastatud nn “Lendurite kivi” Järvi järvede ääres.
 • 1998 - loodi Veljo Tormise Kultuuriselts
 • 2002 - Jaan Manitski asutas Viinistu kunstimuuseumi
 • 2003 - Juminda Külaseltsi asutamine
 • 2005 - Kuusalu ja Loksa valla ühinemine

Laurentsiuse Seltsi tähtsündmused ja -saavutused

 • 2010 - Laurentsiuse Seltsi loomine Sulev Valdmaa ja Jaanus Jalaka eestvedamisel.
 • 2010 - Kuusalu rahvamajas näidati esimest Laurentsiuse Seltsi vaatefilmi ringsõidust Kuusalu kihelkonnas
 • 2011- valmis Laurentsiuse Seltsu teine vaatefilm Kuusalu kihelkonna rahvarõivastest "Naine ei lähe tanuta tanumale ega põlleta põllule".
 • 2012 - kuulutati välja Eduard Ahrensi mälestussamba ideekavandite konkurss.
 • 2013 - Kuusalu vanas pastoraadis toimus 07. aprillil esimene Eduard Ahrensi konverents. 
 • 2014 - valmis Laurentsiuse Seltsi kolmas vaatefilm Kolga rannast "Kus sinu pesakane".
 • 2015 - Tallinnas Teaduste Akadeemia saalis toimus 30. aprillil teine Eduard Ahrensi konvernets.
 • 2017 - Laurentsiuse Seltsi eestvõttel ja EELK Kuusalu koguduse taganttõukamisel avati 10. augustil 2017 Kuusalu vana pastoraadi ees nn Ahrensi patsil Eduard Ahrensi mälestussamas.
 • 2017 - Kuusalu rahvamajas toimus 10. augustil kolmas Eduard Ahrensi konverents.
 • 2018 - Kuusalu rahvamajas toimus 10. augustil neljas Eduard Ahrensi konverents.
 • 2018 - restaureeriti Kuusalu vana pastoraadi fassaad.
 • 2019 - Tallinna Toomkoolis toimus 03. aprillil viies Eduard Ahrensi konverents.
 • 2019 - renoveeriti Kuusalu vana pastoraadi suur saal.
 • 2019 - valmis Laurentsiuse Seltsi neljas vaatefilm "Kuusalu ja Jõelähtme valla saared”.
 • 2019 - Kuusalu vanas pastoraadis toimus 10. augustil Eesti - Soome kultuurikonverentsina kuues Eduard Ahrensi konverents.
 • 2020 - Laurentsiuse Seltsi egiidi all avaldas Sven-Olav Paavel fotoalbumi "Kuusalu alevik vanadel ja uutel fotodel".  
 • 2020 - jätkus Kuusalu vana pastoraadi siseruumide renoveerimine, kaduvikust päästeti "Kuusalu pruudivaip". 
 • 2020 - Kuusalu pastoraadis toimus seitsmes Eduard Ahrensi konverents.
 • 2021 - Kuusalu pastoraadis toimus kaheksas Eduard Ahrensi konverents.
 • 2022 - Kuusalu rahvamajas toimus üheksas Eduard Ahrensi konverents.
 • 2023 - Trükist ilmus raamat "Mees, kelle "õlade pääl" meie emakeel seisab. Eduard Ahrens 220."
 • 2023 - Eesti Teaduste Akadeemias toimus kümnes Eduard Ahrensi konverents.
 • 2023 - Esimeste Lauritspäeva lugude jutustamine Kuusalu Kunstide Koolis.

 

Peamised allikad: Eesti Entsüklopeedia, www.kuusalu.ee, www.eelk.ee, www.mois.ee, seltside kodulehed.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login