Tuntud inimesi

 
Kultuuri-, spordi ja haridustegelased, äri- ja majandustegelased, riigitegelased, sõjaväelased

Kuusalu kihelkonna tuntud inimeste nimistu on koostatud entusiasmist ja nii selle täiendamist ka jätkatakse, mistõttu ei saa see pretendeerida täiuslikkusele. Nimekiri ei pretendeeri ka teaduslikkusele, ent püüab olla inimeste eluloolistes faktides võimalikult täpne.  Kui ajalooliste isikute valik on nö ajalooliselt põhjendatud, siis kaasaegsete nimede valiku puhul on paljuski rolli mänginud veel ka nn ahhaa!-efekt. Laurentsiuse Selts soovib tuntud inimeste esitlemisega pakkuda eelkõige hariduslikku ja huvitavat teavet, ning näidata Kuusalu kihelkonnaga seotud inimeste tegevuse mitmepalgelisust läbi ajaloo. Isikutele ei anta siin hinnanguid. Oleme avatud nii lugejate poolt märgatud vigadele osutamisele kui ettepanekutele, keda veel võiks lisada sellele lehele!    

Kirikuõpetajad

 
Loe lisaks Kuusalu kirikuõpetaja põhjalikumaid elulugusid siit.
Mõisahärrad

Valkla baptisti koguduse pastorid


Kuusalu vallavanemad pärast Eesti taasiseseisvumist
 
Loksa linnapead pärast Eesti taasiseseisvumist
Loksa vallavanemad pärast Eesti taasiseseisvumist

Mõisnike elu kirjeldamisel on kasutatud raamatut: Remmel, Mari-Ann. 2008. Mõisalegendid: Harjumaa. Tallinn: Tänapäev.
Kirikuõpetajate kohta käivad andmed pärinevad Kuusalu kiriku siseseinalt, EELK vaimulike elulugude kodulehelt ja Läänemaa Muuseumist. Informatsioon teiste tuntud tegelaste kohta pärinevad teatmeteostest, internetiallikatest ja ajalehtedest. Lisaks on kasutatud Menda Kirsmaa erakogus olevaid andmeid.