Aastakoosolek 04.06.2011

Laurentsiuse Seltsi 04. juunil 2011 toimunud üldkoosolekul otsustati:
1. Jätkata andmete ja võimaluste kogumist internetis Geni keskkonnas oleva XIX sajandi teise poole - XX sajandi alguse Kuusalu kroonika tõlkimiseks.
2. Esitada Kuusalu Vallavalitsusele ettepanek Eduard Arensi mälestusmärgi rajamise algatamiseks koos Laurentsiuse Seltsiga.
3. Kaasata noori, eriti Kuusalu keskkooli õpilasi rohkem Seltsi ettevõtmistesse.
4. Jätkata Seltsi kodulehe arendamist. Lõpule viia mõisnike vappide jooniste paigaldamine LS kodulehele.
5. Kiita heaks ja kinnitada Laurentsiuse Seltsi esimese aasta majandusaasta aruanne.
6. Jätta muutmata Seltsi liikmemaks.
7. Otsida esinejaid Kuusalu Vabadussõja mälestussamba 90. aastapäeva tähistamise üritusele.
8. Muuta 14. mail filmitud Kuusalu kihelkonna rahvarõivaste materjal nii pikaajaliseks säilitamiseks kui müügiartikliks sihtotstarbeliselt Laulupeo ajaks meie (Eesti) külalistele.
Pealkirjaks: "Kuusalu rahvarõivad ja nende kandmine. Originaalmaterjal".
9. 23. juunil korraldab V. Raidla ajalookonverentsi üldajaloo teemadel.