Aastakoosolek 22.06.2013

Laurentsiuse Seltsi 04. juunil 2013 toimunud üldkoosolekul otsustati (väljavõte protokollist):

1. Jätkata kampaaniat Eduard Ahrensi mälestussamba jaoks raha kogumiseks, reklaamida ettevõtmist võimalusel erinevates meediakanalites ning suhelda isiklikult.

2. Küsida ettevõtetelt mälestussamba jaoks toetust mitterahalises vääringus.

3. Korraldada külades Seltsi filmide vaatamise õhtuid koos korjanduskarpide väljapanekuga.

4. Panna erinevatel üritustel välja korjanduskarbid mälestussamba heaks annetuste kogumiseks.

5. Täiustada Seltsi kodulehte diagrammiga, mis näitab raha kogunemise käiku mälestussamba heaks.

6. Kaasta lauritsapäeva tähistamisele Sisekaitseakadeemia kadette.

7. Külastada Naissaart.

8. Külastada Espoo kogudust Soomes.