Aastakoosolek 24.03.2012

Päevakord
1. Ülevaade Laurentsiuse Seltsi tegevusest 2011. aastal.
2. Laurentsiuse Seltsi 2011. aasta majandusaasta aruande läbiarutamine ja kinnitamine.
3. Uute liikmete vastuvõtmine Seltsi.
4. Laurentsiuse Seltsi tegevusest 2012. aastal.
5. Juhatusest ja liikmemaksust.
6. Jooksvad küsimused.

1. Sulev Valdmaa ettekanne: 04. juunil 2010 Laurentsiuse Seltsi aastakoosolekul paika pandud olulisemad ülesanded ja ettevõtmised on täidetud peale Kuusalu kiriku kroonika tõlke kavandatud alustamise. Ka on Kuusalu Keskkooli õpilased LS tegevustesse kaasamata, vaatamata sellele, et Seltsi esimees külastas Kuusalu Keskkooli juhtkonda 2011. aasta sügisel ja tutvustas Seltsi eesmärke ja tegemisi kooli töötajatele 06. jaanuaril 2012 toimunud Kuusalu Keskkooli õppenõukogu koosolekul. Edukad olid ja avalikkuse tähelepanu pälvisid Kolga Keskkooli õpilaste kaasabil filmitud vaatefilm Kuusalu kihelkonna rahvarõivastest “Naine ei lähe tanuta tanumale ega põlleta põllule”, Vahipataljoni Auvahtkonna ja Trivimi Velliste osavõtt lauritsapäeva tähistamisest ja Kuusalu Vabadussõja mälestussamba püstitamise 90. aastapäeva tähistamisest 13.08.2011. Edukalt kuulutati välja Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkurss. Seltsi liikmed külastasid Vaindloo saart (tehti ka raadiosaade). Kuusalu vald andis Laurentsiuse Seltsile 2011. aastal valminud Kuusalu kihelkonna rahvarõivaste vaatefilmi eest valla 2011. aasta kultuuriteo auhinna. Läbirääkimistel rõhutati prof Pille Kippari ideed, et Selts võiks korraldada Eestis asuvate Laurentsiuse kirikute külastamise ning legendi järgi Kiiu mõisa taga asuva Maarja allika ülesotsimise.
2. Hääletati Laurentsiuse Seltsi 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamist. Kohal oli 6 Seltsi liiget, 5 olid esindatud volitustega. LS 2011. aasta majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt.
3. Laurentsiuse Seltsi liikmeks võeti isikliku avalduse alusel Mare Russak ja Aivar Vahenõmm.
4. Läbirääkimised: Ed Ahrensi mälestusmärgi ideekavandite konkursil teist kohta jagama jäänud tööde autoritega võetakse ühendust ja otsustatakse, kumb kavanditest läheb rajamisele. Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar on lubanud seltsile oma abi mälestusmärgi rahastamise saamiseks projekti kirjutamisel. Taivo Ruus vahendas ettepaneku, et võiks algatada ka korjanduse ning pöörduda otse näiteks akadeemiliste seltside, sh üliõpilaskorporatsioonide poole. 2012. aasta reisidest pakuti taas välja ringreisi mööda Eesti Laurentsiuse kirikuid. Ideed: vanade kirikukellade ülesotsimine, LS vaatefilmide demostreerimine nt lauritsapäeval, ühine sügisene seenelkäik. Püha Laurentsiuse sünnikohaga Hispaanias Huescas võiks proovida jätkuvalt sidemeid luua, sest seni pole see õnnestunud. Näiteks võiksid Kuusalu kihelkonna koolid koos osaleda ühises Comeniuse projektis. Seltsi panustamine lauritsapäeva tähistamisse: - Seltsi liige Ants Rebane tutvustab töötoas sugupuu-uurimist. Selleks on tehtud ettevalmistustöid Melika Kindel’iga; - kapten Morel viib ka 2012. aastal läbi vahipataljoni Aukompanii paraadi Kuusalus, seekord tattoona; - N. Trofimova tuleb rääkima paastumisest; - võiks korraldada ka mälumängu lastele ja kontserdi hispaania muusikast. Korrastamist vääriks Kahala hiiemets. Kuusalu valla koolides võiks laiemalt tutvustada Laurentsiuse Seltsi, korraldada lastele näiteks joonistusvõistlusi.
5. Seltsi juhtimise ja liikmemaksu osas muudatusi ei tehtud.
6. Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Koosolekut juhatas: Sulev Valdmaa
Protokollis: Anne Jalakas