Aastakoosolek 28.06.2014

 

Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 28. juunil 2014 toimunud üldkoosoleku protokollist:

 

Päevakord:

I   Seltsi 2013 a tegevusele hinnangu andmine ja majandusaasta aruande arutelu ning kinnitamine

II  E. Ahrensi mälestusmärgiga seonduvad toimingud ja perspektiivid

III  Edasise tegevuse kavandamine

IV  Kohapeal tekkivad küsimused

Jooksvalt lisandus kaks teemat:

a) Seltsi põhikirja muutmine

b) Liikmemaksu ümardamine.

 

I  Seltsi 2013 a tegevuse hinnangu andmine ning majandusaruande kinnitamine

Hinnang Seltsi tegevusele -  2013 a väga hea.

Koosolijad kinnitasid ühel häälel majandusaasta aruande.

 

II Ahrensi mälestusmärgiga seonduvad tegevused ja perspektiivid.

Põhitegevuseks kujunes tegevus Eduard Ahrensi mälestusmärgile rahalise toetuse leidmiseks. Töö toimub pidevalt. Suuremaks saavutuseks on mälestusmärgi sokli rajamine Kuusalu vana pastoraadi ette. 

 

III Tegevuste kavandamine

Osalemine 2014 a lauritsapäeva tähistamisel Kuusalu alevis filmi „Kus sinu pesakane“ demonstreerimisega.

Kuusalu ajalugu ja inimesi, samuti vaatamisväärsusi on siiani vähe tutvustatud. Selle lünga täitmiseks tehti ettepanekuid: Kuusalus kiriku lähikonnas käidava tee äärde paigalda stend Kuusalu ja ka kihelkonna vaatamisväärsustega. Tekstid stendile kandmiseks on juba kodulehel olemas.

Kuusalu gümnaasiumis võiks tähistada E. Ahrensi sünniaastapäeva.

Tasuks kaaluda mõtet nn Kuusalu-teemalise lauamängu koostamiseks.

Paigaldada  surnuaia väravasse tahvel, kus oleksid märgitud nii Eestile kui Kuusalule tähtsate isikute hauaplatsid. Tekkis mõtteid Kuusalut tutvustavate voldikute või isegi brošüüride väljaandmiseks.

Käsitleti Kuusalu  pastoraadi hoone olukorda pärast tulekahju.