Ahrensi mälestusmärgi idee

Lisa 1 - Eduard Ahrensi isik ja ajalooline tähtsus
Lisa 2 - Eduard Ahrensi foto.
Lisa 3 - Konkursiala topograafiline alusplaan mõõtkavas M 1:500
Lisa 4 - Konkursiala topograafiline alusplaan mõõtkavas M 1:500 (dwg failina).
Lisa 5 - Konkursiala asukoha skeem (vv maa-ameti kaardiserverist) konkursiala piiriga.
Lisa 6 - Konkursiala asukohta kajastavad fotod. (mahukas fail - 9,3 MB; avamisel varuda kannatust)
Lisa 7 - Eduard Ahrensi käekirja näidis.