Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv

Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 24. märtsil 2012 toimunud üldkoosoleku protokollist:

Päevakord

1. Ülevaade Laurentsiuse Seltsi tegevusest 2011. aastal.
2. Laurentsiuse Seltsi 2011. aasta majandusaasta aruande läbiarutamine ja kinnitamine.
3. Uute liikmete vastuvõtmine Seltsi.
4. Laurentsiuse Seltsi tegevusest 2012. aastal.
5. Juhatusest ja liikmemaksust.
6. Jooksvad küsimused.
 
Kuulati/otsustati
 
1. Nenditi, et 04. juunil 2010 Laurentsiuse Seltsi aastakoosolekul paika pandud olulisemad ülesanded ja ettevõtmised on täidetud peale Kuusalu kiriku kroonika tõlke kavandatud alustamise. Ka on Kuusalu Keskkooli õpilased LS tegevustesse kaasamata, vaatamata sellele, et Seltsi esimees külastas Kuusalu Keskkooli juhtkonda 2011. aasta sügisel ja tutvustas Seltsi eesmärke ja tegemisi kooli töötajatele 06. jaanuaril 2012 toimunud Kuusalu Keskkooli õppenõukogu koosolekul. Edukad olid ja avalikkuse tähelepanu pälvisid Kolga Keskkooli õpilaste kaasabil filmitud vaatefilm Kuusalu kihelkonna rahvarõivastest “Naine ei lähe tanuta tanumale ega põlleta põllule”, Vahipataljoni Auvahtkonna ja Trivimi Velliste osavõtt lauritsapäeva tähistamisest ja Kuusalu Vabadussõja mälestussamba püstitamise 90. aastapäeva tähistamisest 13.08.2011. Edukalt kuulutati välja Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkurss.Vaindloo saart külastasid seltsi liikmed 2011 suvel kokku kolme reisiga ja seda võib kõikidele ka 2012. aastal soovitada. Kuusalu vald andis Laurentsiuse Seltsile 2011. aastal valminud Kuusalu kihelkonna rahvarõivaste vaatefilmi eest valla 2011. aasta kultuuriteo auhinna.
2. Arutati läbi ja kinnitati Laurentsiuse Seltsi 2011. aasta majandusaasta aruande.
3. Laurentsiuse Seltsi liikmeks võeti kaks uut liiget.
4.  2012. aastaks pakuti taas välja Vaindloo saare külastamist ning ringreisi mööda Eesti Eduard Ahrensiga seotud paiku.
5. Seltsi juhtimise ja liikmemaksu osas muudatusi ei tehtud.
6. Jooksvaid küsimusi ei olnud. 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login