Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv

 

Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 02. märtsil 2024 Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis toimunud aastakoosoleku protokollist. 

 

Päevakord:

1. Laurentsiuse Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande läbiarutamine ja kinnitamine.

2. Laurentsiuse Seltsi juhatuse 2023. aasta tegevusele hinnangu andmine.

3. Laurentsiuse Seltsi põhikirja muudatuste läbiarutamine ja uue põhikirja vastuvõtmine.

4. Seltsi tegevusest 2024. aastal ja perspektiivis.

5. Konkursist "Minu üllatav Kuusalu". 

6. Seltsi finantsolukorrast.

7. Kohapeal algatatavad küsimused.

 

Otsustati/arutati:

1. Otsustati  kinnitada majandusaasta aruanne. 

2. Juhatuse tegevus 2023. aastal kiideti ühehäälselt heaks.

3. Arutati 2010. aastast pärineva Laurentsiuse Seltsi põhikirja muutmist. 

Põhikirja muudatusi on alates 2023. aasta novembrist põhjalikult ette valmistatud ja seltsi liikmetele kirjal teel vahendatud. Uuendatud põhikirja sisu on viidud kooskõlla Mittetulundusühingute seaduse praegukehtiva redaktsiooniga. Laurentsiuse Seltsi põhikirja uus versioon kiideti ühehäälselt heaks.

4. Arutati 2024. aasta lauritsapäeva lugude korraldamist. Otsustati kutsuda lugusid rääkima kolm inimest, kellest üks oleks Kuusalu kohalik inimene. 

Arutati, et Ahrensi mälestusmärk vajaks maanteedele juhatavaid viitasid. Otsustati, et selts pöördub ettepanekuga korraldada nende paigaldamist Kuusalu valla poole.

Arutati Kuusalu valla Ahrensi õpilaspreemia sisseseadmist. Arutati seltsi kodulehe arendamist.

5. Arutati konkursiga "Minu üllatav Kuusalu” seonduvat. 

6. Kuulati ära ülevaade seltsi rahaliste vahendite seisust

7. 2023. aastal astus seltsi kaks uut liiget.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login