Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv
Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 04. juunil 2011 toimunud üldkoosoleku protokollist:
 
Päevakord

1. Ülevaade Laurentsiuse Seltsi tegevusest 2010. aastal.
2. Laurentsiuse Seltsi 2010. aasta majandusaasta aruande läbiarutamine ja kinnitamine.
3. Uute liikmete vastuvõtmine Seltsi.
4. Laurentsiuse Seltsi tegevusest 2011. aastal.
5. Juhatusest ja liikmemaksust.
6. Jooksvad küsimused.
 
Kuulati/otsustati
1. Kõiki 2010. aastaks kavandatud tegevusi ei realiseeritud. Need kandusid 2011. aastasse.
2. Arutati läbi ja kinnitati Laurentsiuse Seltsi 2010. aasta majandusaasta aruanne.
3. Seltsi võeti vastu üks uus liige.
4. 2011. aastasse edasi kandunud tegevustest arutati Saaga keskonnas oleva Kuusalu kiriku kroonika tõlkimist eesti keelde. Arutati Eduard Ahrensilele mälestusmärgi püstititamist Kuusallu. Selts ei kanna seda ise finantsiliselt välja, küll saab aga olla osaleda initsiaatoriks ja osaleda teostamise korraldamises. Peeti vajalikuks koostööd Kuusalu vallavalitsusega. Otsustati püüda kaasata seltsi tegevusse koolinoori.
5. Seltsi juhatust ning liikmemaksu otsustati mitte muuta.
6. Jooksvatest küsimustest tõstatati Kuusalu Vabadussõja mälestusmärgi 90-nda aastapäeva tähistamise teema.
 

Koosolekut juhatas: Sulev Valdmaa
Protokollis: Anne Jalakas
 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login