Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 05. juulil 2022 toimunud aastakoosoleku protokollist. 

Päevakord:
 
1. Seltsi 2021 a tegevuse ülevaate ära kuulamine ja sellele hinnangu andmine.   
2. Majandusaasta aruande läbiarutamine ja  kinnitamine.   
3. Seltsi edasise tegevuse arutelu. 
4. Seltsi nime ja põhikirja muutmise ettepanekute arutelu.
5.  Muudatused Seltsi liikmeskonnas.
6.  Kohapeal tekkivad küsimused.
 
Kuulati/otsustati
1. Hinnata Seltsi tegevus läinud aastal heaks.
2. Majandusaasta aruande kinnitas koosolek 13 häälega.
3. Eduard Ahrensi IX konverents toimub Kuusalu rahvamajas 10. augustil 2022 algusega kell 13.
4. Laurentsiuse Seltsi nime muutmise osas Eduard Ahrensi Seltsiks võttis koosolek seisukoha, et ei maksa kiirustada, jätkata selles küsimuses arutelu.
5.Tänase päeva seisuga on Seltsil 21 liiget. Üks liige, EELK Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetaja Jaanus Jalakas, on kirjutanud alusetuid ja Seltsi mainet kahjustanud kirjutisi ja olnud Seltsi aadressil jämedalt tänamatu. Erimeelsusi Jaanus Jalaka väljaarvamise kohta seltsi liikmeskonnast tema jämeda tänamatuse eest seltsi suhtes ei avaldatud.
6.Muid küsimusi ei tekkinud.