Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 09.juunil 2018 toimunud üldkoosoleku protokollist
 
Päevakord:
 
1. Laurentsiuse Seltsi esimehe 2017. aasta tegevusaruande ärakuulamine, hinnangu andmine tegevusele.
2. Laurentsiuse Seltsi 2017. aasta majandusaasta aruande  läbiarutamine ja kinnitamine.
3. Seltsi edasisest tegevusest.
4. Seltsi liikmeskonnast.
5. Kohapeal tekkivad küsimused.
 
Kuulati/otsustati:
1. Hinnata Seltsi tegevus 2017. aastal heaks
2. Kinnitada Laurentsiuse Seltsi 2017. aasta majandusaasta aruanne.
3. 2018. aastal renoveeritakse Seltsile riigieelarvest ja Kuusalu vallalt laekunud vahendite eest Kuusalu vana pastoraadihoone fassaad. Ahrensi hauaplaat ja -platsi Kuusalu kalmistul renoveeritakse. Tellitakse infotahvel nii eesti riigikeele looja Eduard Ahrensi hauaplatsi kui selle naabruses oleva Woldemar Kentmanni (Ahrensi keeleõpetuse toetaja ja kaitsja, esimeste eesti geograafiaõpikute ja kooliatlaste autor, "Ristirahva pühapäeva lehe" väljaandja) tutvustuseks. Lauritsapäeval 10. augustil korraldatakse koostöös eesti keele institutsioonidega kolmas esinduslik E. Ahrensi keelekonverents. Tehti ettepanek kaasata järgmistel aastatel keeleürituse läbiviimisse õpilasi. Arutati 09. juulil 2018 Kuusalus toimuva ansambli "Floridante" kontserdi võimalikku toimumispaika. Kohalolnud soovitasid korraldada 09. juuli kontsert vana pastoraadihoone teisel korrusel. Vana pastoraadi rakendamisvõimalusi arutati laiemalt. Avaldati mõtet, et Kuusalu valla ja EELK Kuusalu koguduse vahel võiks sõlmida lepingu, mis kahepoolselt soodustaks pastoraadihoone rakendamist avalikkuse huvides.
4. Seltsi liikmeskonnas 2017. aastal muudatusi ei olnud. Arutati Seltsi liikmemaksu võlglaste probleemi.
5.Kohapeal tekkinud küsimusena arutati vajadust tagada avatava Eduard Ahrensi mälestusärgi pildistatavus ja luua selleks vajalik foon sobiva haljastusega. Huvitatuile korraldati Eduard Ahrensi ja Woldemar Kentmanni hauaplatside vaatlus Kuusalu kalmistul.