Väljavõte Laurentsiuse seltsi 12. juunil 2021 toimunud aastakoosoleku protokollist.
 
Päevakord: 
 
1. Seltsi 2020.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Seltsi 2020.aasta tegevuse ülevaade.
3. Muudatused seltsi liikmeskonnas.
4. VIII E. Ahrensi konverentsi võimalikkusest 2021.aastal
5. Seltsi kodulehe tulevikust.
6. Kohapeal tekkivad küsimused.
 
Kuulati/otsustati
 
1. Laurentsiuse seltsi 2020. aasta majandusaasta aruanne kinnitati ja  otsustati esitada see majandusaasta äriregistrile
2. Kuulati seltsi 2020.aasta tegevuse ülevaadet, hinnati seltsi tegevus 2020. aastal heaks.
3. Seltsi võeti vastu kaks uut liiget. Vastavuses Seltsi põhikirja p-le 5.1.6 otsustati alates 12.juunist 2021 suurendada Laurentsiuse Seltsi juhatuse liikmete arvu 3-le. Toimusid uue juhatuse valimised.
4. Otsustati korraldada Eduard Ahrnsi 2021. aasta konverents 10.augustil ja põhiteemaks oleks eesti keele kaitse.
5. Otsustati jätkata seltsi kodulehega tegelemist nii nagu seni.
6. Arutati seltsi kaasabil korda tehtud Kuusalu pastoraadi ruumide kasutamise võimalusi.