Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv
Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 13. juunil 2020 toimunud aastakoosoleku protokollist. 
 
Päevakord:
 
1. 2019. aasta majandusaastaaruande kinnitamine.
2. Seltsi 2019 a tegevuse ülevaade ja sellele hinnangu andmine (sisaldub ka majandusaasta aruandes).
3.  Muudatused Seltsi liikmeskonnas.
4. LS ja EELK Kuusalu Laurentsiuse koguduse vahel sõlmitud seltsingulepingust.
5. EKRE poolt 2020. aastaks eraldatud rahade kasutamisest Kuusalu pastoraadi renoveerimisel. Paikvaatlus.
6. VII Ed. Ahrensi konverentsi  küsimus – kas ja millal toimub?
7.  Muudatusest senises majandusaasta aruande koostamises.
8.  Kohapeal tekkivad küsimused.
 
Kuulati/otsustati
1. Seltsi 2019 a majandustegevuse aruanne kinnitati ühehäälselt.
2. 2019 a tegevustega jäädi rahule. Esiletõstmist väärisid Tallinna Toomkoolis toimunud Ed. Ahrensi V konverents H.Haljasoru korraldusel ja eriti sellel esinenud kahe õpilase sõnavõtud. Samuti puude istutamine Kuusalu pastoraadi ette Ahrensi platsile Toomkooli õpilaste poolt. A. Rebase abiga valmis H. Haljasorul järjekordne film Kuusalu kihelkonna saartest. Kokku on Selts tootnud neli filmi.
Märkimist väärisid veel pastoraadi renoveerimisel tehtud tööd annetatud rahadega (S.Valdmaa abiga). Toimus igaaastane üritus Lendurite kivi juures ja pidev kodulehe värskendamine.
Sõlmiti seltsinguleping Kuusalu koguduse ja Seltsi vahel pastoraadi renoveerimise ja restaureerimise jätkamiseks.
Koosolek hindas Seltsi tegevuse väga heaks.
3.V õeti teatavaks Seltsi liikmeskonnas toimunud muutused.
4. Arutati läbi EELK Kuusalu koguduse ja Laurentsiuse Seltsi vahel sõlmitud seltsinguleping. Seltsingu lepingu sõlmimine tunnistati väga heaks.
5. Paikvaatlusena tutvuti EKRE toel saadud raha eest tehtud töödega.
6. Lauritsapäeval otsustati korraldada kevadel ära jäänud VII Eduard Ahrensi konverents.
7. Langetati otsus Seltsi raamatupidamise korraldamise kohta.
8. Kohapeal tekkinud küsimusi ei olnud. 

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login