Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 15. juunil 2019 toimunud aastakoosoleku protokollist. 
 
Päevakord:
 
1. Seltsi 2018 a tegevuse ülevaade ja sellele hinnangu andmine. (Sisaldub majandusaasta aruandes.)
2. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Muudatused Seltsi liikmeskonnas.
4. 2019. a tehtust ja teoksil olevast.
5. Seltsi esimehe/juhatuse valimine.
6. Kohapeal tekkivad küsimused.
 
Kuulati/otsustati
1. Otsustati hinnata Seltsi tegevus 2018. aastal heaks.
2. Otsustati kinnitada Laurentsiuse Seltsi 2018. aasta majandusaasta aruanne.
3. Võeti teatavaks Seltsi liikmeskonnas toimunud muutused.
4. Kuulati Seltsi esimehe ja liikmete tutvustust Seltsi 2019. aasta tegevustest. Kevadel toimus Tallinna Toomkoolis Eduard Ahrensi konverents, millel tegid ettekandeid ka õpilased. Olulised ettevõtmised on seotud lauritsapäeva tähistamisega. 10. augustil toimub Kuusalus rahvusvahelise Eesti-Soome kultuurikonverents. Kuusalu kirikus toimub sellega seonduvalt orelikontsert. Lauritsapäevaks renoveeritakse Baltische Baudenkmäler e.V. (Saksamaa) rahalisel toel Kuusalu pastoraadi suur saal ja ehitatakse sinna uus elektrivarustus.
5. Seltsi juhatuses muudatusi ei tehtud.
6.Kohapeal tekkinud küsimusena räägiti Ahrensi kuju ümbruse (Ahrensi platsi) heakorrast.