Aastakoosolek toimus pastoraadi juures kiviaia ladumise talgute järel. 
Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 17. juulil 2010 toimunud üldkoosoleku protokollist:
 
Päevakord:
 
1. Seltsi liikmete tutvumine.
2. Seltsi juhtatamisest ja liikmeskonnast.
3. Seltsi senisest tegevusest.
4. Seltsi edasisest tegevusest.
 
Otsustati:
2. Seltsi juhatuse liikmete arvu suurendamise vajadus puudub.
4. Jätkata sõja-ajaloo konverentside sarnaste, nt õigusalaste konverentside korraldamist.
Taotleda vahendeid Kuusalu kiriku kroonika tõlkimiseks. 
Algatada Eduard Ahrensile mälestussamba püstitamine Kuusallu.
Pöörata tähelepanu noorte vaimsusesele ja harimisele.