Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv

Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 20. mail 2023 Tallinna Toomkoolis toimunud aastakoosoleku protokollist. 

Päevakord:
  1. 2022. aasta majandusaasta aruande ja tegevusaruande läbiarutamine. 
  2. Raamatu "Ahrens 220" ja konverentsi "Ahrens 220" arutelu.
  3. 2023. aasta lauritsapäeva mõttekoja korraldamisest Kuusalus.
  4. Eduard Ahrensi konverentsidega jätkamisest, eriti lektorite tasustamisest.
  5. Kuusalu vallavolikogu Haridus- ja noorsookomisjoni koosolekul soovitatud LS noortele suunatud tegevusest.
  6.  Laurentsiuse Seltsi edasistest tegevustest.
  7. Seltsi juhtimise ja liikmeskonna arutelu.
  8. Kohapeal algatatavad küsimused.

Kuulati/otsustati

1.Otsustati majandusaasta aruanne kinnitada. Seltsi tegevusele anti ühehäälselt hinnang ”väga hea”.

2. Raamat on leidnud väga hea vastuvõtu. Raamatu tiraažist on suurem osa jagatud Kuusalu vallas toimunud avalikest teavitusürituste osavõtjatele, Laurentsiuse Seltsi liikmetele ja seltsi koostööpartneritele.

3. Mõttekoja korraldamise võimalik koht oleks Kuusalu muusikakool. 

4. Eduard Ahrensi konverentside korraldamist otsustati regulaarselt jätkata. Võiks korraldada ka mõttekodasid. 

5. Kuusalu vallas on asutatud noorte volikogu. Laurentsiuse Selts võiks kaaluda õpilastele suunatud uurimistööde konkursi temaatikat ja määrata Ahrensi preemia. Selle  annab välja selts. Tunnustada tuleks ka õpetajaid.

6.Võiks korraldada üle aasta konverentsi ja vaheaastal mõttekoja mingil konkreetsemal teemal. Osaleda mitmesugustel avalikel ja kutsetega üritustel ning esindada Laurentsiuse Seltsi. Näiteks on selline üritus iga-aastane juulikuine Eesti sõjaväelendurite mälestusüritus Kuusalu vallas Järvi järvede ääres.

7. Seltsi juhatuses vahetus tema avalduse alusel üks liige, kelle asemele valiti uus juhatuse liige. Lauretsiuse Seltsi astus üks liige.

8. Aasta jooksul võiks üle vaadata seltsi põhikirja ja teha vastavad  muudatused. Konverentsi järel oli huvilistel võimalik tutvuda Tallinna Toomkooli algklasside majaga Apteegi tänaval ja põhikooli hoonega Toom-Kooli tänavas.  

 

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login