Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv
Juba seltsi 2010. aastal toimunud aastakoosolekul väljendati mõtet algatada Eduard Ahrensile mälestussamba püstitamine Kuusallu. 2011. aasta aastakoosolekul arendati mälestussamba püstitamise ideed edasi. Leiti, et selts ei kanna üksi seda ettevõtmist välja, küll saab aga olla initsiaatoriks ja elluviijaks. Otsustati pöörduda Kuusalu valla poole. 09.08.2011 arutasid Laurentsiuse Seltsi liikmed Kuusalu vallavalitsuses Eduard Ahrensi mälestussamba konkursiga seonduvaid küsimusi. Sama aasta detsembris kuulutas Laurentsiuse Selts välja Eduard Ahrensi mälestussamba ideekavandi konkursi tähtajaga 29.02.2012. Kuusalu vald moodustas konkursi auhinnafondi. Esitati 11 võistlustööd. Moodustati esitatud ideekavandite hindamiskomisjon, kuhu kuulusid kunstiringkondade ja Kuusalu valla esindajad. Võidutöö väljavalimine osutus raskeks. Lõpptulemuse väljaselgitamisele aitas kaasa mais 2012 EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjon, kes soovitas oma väljasõidukoosolekul Kuusallu kahest sõelale jäänud tööst teostada Eduard Ahrensi mälestussambana võistlustöö "Reede", mille autorid on Kuusalu Aivar Simson (Seaküla Simson) ja Paul Mänd. Seda ideekavandit hakatigi teoks tegema.
 

Mälestussamba konkursi lähtematerjalid

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login