Mõtteid, mida väljendati 02. märtsil 2017 Kuusalu Kunstide Koolis toimunud koosolekul Kuusalu vana pastoraadihoone võimaliku otstarbe kohta tulevikus ja terve kirikumõisa kompleksi kasutatavuse kohta.

Koosolekul (kella 18.15 kuni 18.55) osales kokku 17 inimest.

Väljendati allolevaid mõtteid (allakirjutanu vabas sõnastuses ning autoreile viitamata): 

Paiga seotus Ahrensiga eeldab selle isiku eksponeerimist. Pastoraadihoones võiks olla kihelkonnamuuseumi osa, kus saaks nt vaadata filmi (Ahrensi kohta?). Museaale saaks üle tuua Kolga muuseumist, sest seal on ruumipuudus. 

Ühiskonnas pööratakse küllalt suurt tähelepanu eesti keelele. Pastoraadis võiks olla seetõttu üldisema tähtsusega keelekeskus.

Hariduse küsimused on tähtsad. Keskuse võiks siduda ka kooliga. Võiksid toimuda koolitused.

Museaalide väljapanek peaks koosnema mitte kappadest – anumatest, vaid lähtuma keelest ja haridusest.

Suur saal oleks sobilik kammerlikeks kontsetideks ja esinemisteks.

Pastoraadihoone teisel korrusel võiks olla raamatukogu.

Pastoraat ja kirikla võiksid olla senisest rohkem tõmbekeskuseks, kuhu inimestel oleks põhjust tulla nii päeval kui õhtusel ajal. 

Kirik võiks olla külastajatele rohkem lahti.

Kirikla võiks olla pühendatud laiemalt mõtteloole, nt ka eesti keele tekkele. 

Pastoraadis võiks pakkuda ööbimisvõimalust.

Kompleks võiks pakkuda koolidele külastamiseks huvi.

Võiks olla kohvi joomise võimalus. 

Keskus võiks nimeliselt olla seaotud Laurentsiusega. On pakutud ka nimekuju Ahrensi villa. 

Kompleksis võiks paikneda mõni Kuusalu elaniku jaoks vajalik teenindusasutus/punkt – mingi abiteenuse osutamine. 

Ahrensi isikut tasub esile tõsta, kuid kiriklat tuleb käsitleda tervikuna – kirik, pastoraat, kõrvalhooned, aed, sest see on ainulaadsena Eestis terviklikult säilunud. Ei tohi toime panna halbu tegusid, mida ei suudetud teha isegi nõukogude ajal.

Tuleks mõelda valla mõõtmes tervikuna. Kolga ajab nt oma rida. Ei oleks vaja dubleerimist .

Eesti kirikutes on kultuuriväärtusi, mille hoiustamistingimustega on probleeme. Neid asub pööningutel, need pole eksponeeritud... Niisugused eksponaadid võiks tuua Kuusallu.

Tuleb luua tingimused jooksvaks tegutsemiseks. Kuidas muidu pastoraati nt talvel kütta?  

Võiks püüda kaasata riigiasutusi, tekitades nendes huvi.

Noortekeskuse tegutsemisvõimalused.

Kuusalu kihelkonna kodu (?).

Kuusalus võiks asuda koolituskeskus. Nägemus sellest võimalusest põhineb 10-aastasel isiklikul koolituskogemusel. Nüüdisajal soovitakse ühepäevaseid koolitusi, mis toimuksid maksimaalselt 45 minuti sõidu kaugusel. Kui suvi oleks turismihooaeg, siis talv on just nimelt koolituste aeg, sh turism rajaneb vabatahtlikkusel, koolitus on osavõtjatele kohustuslik.

Nii Eesti kui ka Kuusalu ees on toimetulekuks üks-ja-sama küsimus: kuidas suudame eksportida, ennast turustada. 

Praegu on pastoraadi suure saali osas kogemus – vahesein on maha võetud. Enne niisuguseid otsuseid tuleb hoolikalt mõelda. Nt järsku on vaja ka väiksemaid ruume.

 

Resümeeris:

Sulev Valdmaa 03.03.2017