20.12.2012
Talude ja külade tühjenemise aeg
2011. aasta rahvaloenduse andmetel on Harju maakonnas kaks valda, kus leidub ilma ühegi asukata külasid. Need on Jõelähtme ja ka Kuusalu vald. 2000. aastal oli Kuusalu vallas kaks küla, kus ühtegi inimest ei elanud - Koitjärve ja Kolgu. 2011. aastaks oli neile lisandunud ka Pala küla. Nimetatud kolm küla asuvad kõik Põhja - Kõrvemaal. (Eestielu.ee 19. detsember 2012 andmetel)
 
20.12.2012
Korraks saabus pimedus
Kuusalu vallavolikogu pidas oma Jõulukuu istungi traditsiooniliselt õdusamas kohas kui seda on vallamaja. Käreda pakaselise 19. detsembri õhtul toimus rahvaesindajate istung puhkekeskuses Valkla Rand. Istungi päevakorrapunktide arutelu keskel kadus korraga mitmeks minutiks elekter ja kõik mattus pimedusse. See ei seganud aga vallavolinikke kuigivõrd, sest inimesed on piisavalt nutistunud ja tahvelarvutistunud. Seega peale vaimuvalguse oli kohe ka muu helendus omast käest võtta! Võib-olla kõik keset elavat mõttevahetust isegi ei märganud, et osa sellest toimus laevalguseta õhkkonnas. Elektri puudumine eksitas vist vaid jõuluvana teelt, sest teda sel aastal ei tulnudki.
 
13.12.2012
Et Eesti Muinsuskaitse Selts kestaks veel 10000 aastat!
Nii soovis 12.12.12 Tallinnas Suurgildi hoones toimunud Eesti Muinsuskait-se Seltsi 25. aastapäeva tähistamise pidulikul aktusel EMS auesimees Trivimi Velliste. President Toomas Hendrik Ilves rõhutas, et EMS on täna ju ka ise muinus, kuid tema siht on suunatud tulevikku. EMS esimees Jaan Tamm nentis, et muinsuskaitseliikumise tippaegadel tekkis palju kohalikke seltse, kelle tähelennuks sai ja jäigi oma kihelkonna Vabadussõja mälestus-samba taastamine. Kuusalu Muinsuskaitse Selts on üks praeguse EMS ca 50 allorganisatsioonist, mis loodi 1987. aastal (Vabadussõja alguse päeval 28. novembril!) samamoodi siinse Vabadussõja mälestussamba taastami-seks, kuid on selle järel leidnud endale kestva missioonina iga-aastase Eesti sõjaväelendurite mälestusmiitingu korraldamise Kuusalu kihelkonnas Järvi järvede ääres. Kuusalu Muinsuskaitse Selts oli esindatud EMS 25. aastapäeva pidulikul aktusel Tallinnas.

Ivo Linna juubeliaktust 12.12.12 Tallinnas Suurgildi hoones "lahti laulmas"
 
13.12.2012
Jõulusõim Kuusalus
Stseeni, milles sõimes magava lapsukese ümber on kogunenud Maarja ja Joosep, karjased ning kindlasti ka mõned koduloomad (talled, eesel jne), tunneme me „jõulusõime" nime all. Väidetavalt on jõulusõimede tegemise komme alguse saanud keskaegselt pühakult Assisi Franciscuselt, kes 1223. aastal kujundas esimese jõulusõime eesmärgiga tuletada inimestele meel-de jõulupühade usulist tähendust. Ka Kuusalus on juba aastaid traditsioo-niks, et advendi ajal on siin kiriku juures jõulusõim.Käesoleval aastalgi paigutati see kiriku ette põlise kuusepuu alla.
Jõulusõim Kuusalu kirikuaias
 
29.11.2012
Hugo Lepnurme stipendiumi väljaandmine võib taastuda
Kuusalu vallavolikogu 28. novembri istungil oli ühe päevakorrapunktina kõne all Hugo Lepnurme stipendiumi statuudi muutmine. (Statuut on leitav: siit ja siit.) Kuusalu vald hakkas eesti helilooja, organisti ja peda-googi ning Kuusalu valla aukodaniku professor Hugo Lepnurme (31. 10. 1914 – 15. 02. 1999) nimelist stipendiumi välja andma 2005. aastal, et rõhutada sellega tema pärandi olulisust Eesti muusikakultuuris ning tead-vustada Hugo Lepnurme juurte päritolu, kes sündis ja kasvas Tsitre külas, Kolga vallas, Kuusalu kihelkonnas. Paaril viimasel majandusliku kitsikuse aastal stipendiumi välja ei antud, kuid 2013. aastal see traditsioon loodetavasti taastub.
 
29.11.2012
Kuusalu kihelkonnas võib tulevikus töötada Lahemaa Hariduskolleegium
Kuusalu vallavolikogu hariduskomisjon on alates 2009. aastast püüdnud end pingsalt kursis hoida Eesti hariduselu tungide ja tormidega. See pole lihtne. Hariduses kui teadupärast konservatiivses eluvaldkonnas peaks iseäranis kehtima rahvatarkus: "Üheksa korda mõõda, üks kord lõika!". Kahjuks pole päris selgelt tuvastatav, mitu korda ja mida on peale raha õigupoolest mõõdetud, ning missugustele tegelikele tulemustele on jõutud, kuid käärid juba lõksutavad. Üks on aga Eesti rahvale selge: "Haridus on aare, töö on võtmeks tema juurde!" Kuusalu mail peab ka edaspidi säilima võimalus saada head haridust kodukihelkonnas, sealhulgas gümnaasiumi- ehk keskharidust. Eesti Vabariigi kodanikel on selleks õigus. Vallavolikogu hariduskomisjon on kahel viimasel koosolekul mõelnud selle üle, kuidas ühendada hariduse sisu ja kvaliteedi ning haridusökonoomika nimel tänase Kuusalu valla kuus kooli-lasteaeda üheks funktsionaalseks tervikuks. 26. novembril Kuusalu Kunstide Koolis toimunud hariduskomisjoni koosolekul leiti, et seda ideed võiks 2013. aasta jaanuaris tutvustada ka naaberomavalitsustele.
 
29.11.2012
Ka Kuusalu Kunstide Kool saab uue direktori
Lisaks Kuusalu rahvamaja elu korraldavale Veljo Tormise Kultuuriseltsile saab ka Kuusalu Kunstide Kooli peatselt uue juhi. Alates 2007. aastast seda ametit pidanud Kadi Katariina Sarapiku töösuhe Kuusalu vallaga lõppeb käesoleva aasta 30. talvekuu päeval ning temast saab Tallinnas Narva maanteel asuva Tallinna Muusikakooli direktor. See on kool, kus K. K. Sarapik ise kunagi õppinud on. Kuusalu kihelkonnas kujundas Kadi Katariina Sarapik Kuusalu Muusikakooli Kuusalu Kunstide Kooliks ning 2012. aasta kevadel etendus tema eestvõttel menumuusikal - E. Tambergi noorepõlveteos operett "Odüsseus" (vt 22.04.2012 LS uudis). Laurentsiuse Selts soovib Kadi Katariina Sarapikule tuult tiibadesse!
 
21.11.2012
Tuult tiibadesse!
21.novembril 2012 lõpetab oma töölepingu MTÜ Veljo Tormise Kultuuri-seltsis selle tegevjuht Maarika Rohi. Laurentsiuse Selts on Veljo Tormise kultuuriseltsiga teinud seni koostööd lauritsapäeva planeerimisel ja sisus-tamisel. Laurentsiuse Selts tänab Maarika Rohi koostöö eest ja soovib talle edu!
 
18.11.2012
Eesti rahvakalendrist kaminasoojuses ja küünlatule valgel
17. novembri pealelõunal toimus Kuusalu vanas pastoraadis Kuusalu kihel-konnast pärit emeriitprofessor Pille Kippari teine loeng Eesti rahvakalend-rist ning kristlikest pühakutest. Vaatluse alla tuli sügis-talvine aastaring. Õdusas hämarduvas õhtus pakkusid kuulajatele põnevust lood pikkade hingede- ning jõuludeaja tähistamise kombestikust erinevates Eesti paika-des ning mitmesugustest sanditamise kommetest. Kaasatoodud materja-lidest otsisid kuulajad oma nimepäevi ning tuletasid meelde, kuidas nõuko-gude ajal nägid välja kalendrid - postkaardid, millel rahvalikke tähtpäevi kujutatud. Oli ka tee- ja kohvilaud, kus maitsmiseks ameerika retsepti järgi küpsetatud imeõhuke ja maitsev õunakook.
 
18.11.2012
Sildade teema on jätkuvalt päevakorral
Laurentsiuse Selts koostas lõppenud suvel meie kodulehele Kuusalu kihelkonna sildade illustreeritud registri (http://www.laurentsiuse-selts.eu/web/?Fotod:Sillad). Kas nüüd selle mõjul, kuid meie sildadega on hakanud neile omasel viisil tegelema teisedki tegijad.
 
18.11.2012
Kuusalu kihelkonna vabakonna arengu kavandamine
Kuusalu kihelkonna vabakond on üsna mitmekesine ja rahvarohke. 17. novembril toimus Kolgaküla rahvamajas kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna arengukava koostamise koosolek, millest võttis osa paarküm-mend aktiivsemat inimest - vallavanem ja valdkonnaga tegelev abival-lavanem nende hulgas. Päris ameerika avastamist ei toimunud, sest ega asjad siis halvasti ja areng olemata pole. Aga paremini saab alati. Üheks arupidamisel sagedamini väljendatud mõtteks oli, nagu teatasid kohalol-nud, et kultuuri-, spordi- ja noorsootöö vajaks valla tasandil selgemat ja sihipärasemat koordineerimist.
 
04.11.2012
Piibujutud
 
01.11.2012
Vigane pruut Kuusalu kihelkonnas
Kui juunikuus (10. juuni LS uudis) käidi Kuusalu vallas uudistamas võima-lust omandada Stenbocki perekonna fondilt Kolga mõisa, siis pole "pruudi-kaubast" nüüdseks asja saanud. Potentsiaalne ostja ostu-müügi tehinguni ei jõudnud. Mõisaomanikul on Kuusalu valla ees aga tasumata soojuse ja ehk ka muid võlgu, mis kasvavad. Nüüd on Kuusalu vallale tehtud pakku-mine omandada tasuta mõni mõisakompleksi hoone. Vallal ongi mõisa valitsejamajas muuseum ning noortekeskus ja seda hoonet võikski oman-dada, ent praegune omanik soovib, et vald kustutaks ka tema soojavõlad ning koos valitsejamajaga võtaks terve kinnistu, millel asub muidki hoo-neid, sh hiiglaslik Kolga mõisa varemestuv peahoone. Kui tasuta kaasavara osas kokkuleppele ei jõuta, siis pole ka Kuusalu vald võimeline kogu komp-leksi üle võtma ja majandama. Kolga mõis võiks pakkuda huvi Rootsi riigile. On ju see olnud sajandeid Rootsi riigi jaoks erakordse tähtsusega Stenbocki perekonna koduks.
 
16.10.2012
Professor Pille Kippari teine loeng eesti rahvakalendrist
24.03. toimus Kuusalu Kunstide Koolis Valkla külast pärit Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Pille Kippari loeng "Ristiusu pühakud ja eesti rahvakalen-der". Kalendriringi tutvustamisel jõuti siis lauritsapäevani. Laupäeval 17. novembril algusega kell 15.00 saab Kuusalu vanas pastoraadis kuulda loengu teist osa rahvakalendri sügisestest ja talvistest tähtpäevadest. Et viibitakse nö tänapäeval kõneldava eesti keele sünnimajas, Kuusalu vanas pastoraadis, siis põimib professor Kippar jutule sekka ka Eduard Ahrensiga, Elias Lönnrotiga ja "Kalevipojaga" seonduvat.
 
16.10.2012
Kolga rannas kaunid majad
Keskkonnaamet koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas arhitektuuri-võistluse „21. sajandi kodu Lahemaal“, mille käigus huvilisi kutsuti ka mõtisklema Lahemaa ning Eesti põliskülade tuleviku teemadel. Konkursi tulemused tehti teatavaks 15. oktoobril. Eesti Televisiooni saade "Osoon" näitas konkursiga seoses sama päeva õhtul Kolga ranna külade kauneid maju ning suvilaid Kolga-Aablas, Haras ning Turbaneemes. Saates väideti Kolga-Aabla kohta, et see on üks väheseid rannakülasid Eestis, kus on osatud tänaseni hoolsalt säiltada kõike head ja väärtuslikku minevikust.
 
24.09.2012
Kus asub Süvahavva?
11. septembril hakkas Kanal 2 näitama uut põnevussarjana reklaamitavat seriaali "Süvahavva". Nimetet lugu on mitut kanti Kuusaluga seotud: põne-viku esimesed võtted olid tehtud Kuusalu kihelkonnas Muuksi bussipeatu-ses, Tsitre pargis ja Turje keldris. Lavastaja Rasmus Merivoo on ise Kuusalu keskkooli lõpetanu ning ta on kaasanud seriaali mitmeid koolivendi-õdesid. Lisaks mängivad "Süvahavvas" Kuusalu kihelkonnas elavad kutselised näit-lejad Paul Laasik Kolgakülast, Mari Lill ja Tõnu Tamm Andineemest, Mari-Liis Lill Pärispealt.

24.09.2012
Külalised Saksamaalt Kuusalu, Loksa ja Leesi kirikus
Stadthageni St Martini kogudusel on traditsioon korraldada iga-aastane ekskursioon (Stadthagen asub Hannoveri lähedal Saksamaal). Käesoleva aasta ekskursioonil külastati Põhja-Poola, Leedu ja Läti kirikuid ning püha-päeval 23. septembril võttis bussitäis rahvast osa jumalateenistusest Kuu-salu kirikus. St Martini koguduse õpetaja dr Klaus Pönnighaus pidas jutluse ning osa lugusid Kuusalu orelil mängis sealne organist Christian Richter. Eestis külastati veel Tallinna, Loksa ja Leesi kirikuid. Ekskursante saatis Eesti reisil Toomas Mäeväli. Eestist sõitsid külalised Peterburgi ja sealt Hel-singisse ning edasi laeval Rostocki kaudu koju. Saksa külalised huvitusid eelkõige külastatavate kirikute orelitest.
 
30.08.2012
Kuusalu kihelkonna sildade fotokogu
Laurentsiuse Seltsi kodulehele on seatud üles fotokogu Kuusalu kihelkonna sildadest: http://www.laurentsiuse-selts.eu/web/?Fotod:Sillad . Meie arvates peaks olema pilti saanud kõik kihelkonnas leiduvad sillad. LS pöör-dub kodulehe külastajate poole palvega vaadata sillakogu üle ning anda lahkesti teada, kui mõni sild on puudu. Võib-olla on mõnel sillal rahva hul-gas nimi, mis on praegu kirja panemata? Võib-olla on kellegi huvitavaid fotosid sildadest lisaks ja ta oleks nõus laskma neid üles seada? Võib-olla on mõne silla kohta mõni eriline lugu, mis vääriks avalikustamist? Võtke palun lahkesti ühendust (http://www.laurentsiuse-selts.eu/web/?Kontakt), sest seltsil on kõikide paranduste, täienduste ja lisanduste üle sildade kogusse hea meel.
 
23.08.2012
Lauritsa loo "lavaletoomise" teine koosolek
Taasiseseisvumispäeva õhtul toimus Kuusalus teine koosolek, millel arutati Laurentsiuse/Lauritsa legendide muusikalisse vormi panemise võimalusi. Hr Aleksander Skolimowski ja MTÜ Veljo Tormise Kultuuriseltsi ettevõtmise arutelus osales nüüd lisaks kohalikule initsiatiivgrupile ja helilooja Tauno Aintsile, kes olid koos juba teist korda, ka dramaturg Urmas Lennuk. Võib öelda, et ettevõtmise nurgakivi sai 20. augustil 2012.
 
20.08.2012
Kuusalu muusikud Pühalepa festivalil
18. ja 19. augustil toimunud Pühalepa Muusikafestivali kontserte sisustas selleks puhuks spetsiaalselt kokku pandud vokaalansambel, kus esinesid lauljad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast ning Haagi ja Amsterdami Konservatooriumist. Vokaalansambel kandis maailmakuulsa Hollandi diri-gendi Jos van Veldhoveni juhatusel Eestis esimest korda ette saksa barokk-helilooja Johann Hermann Schein'i (1586 - 1630) vaimulike madrigalide kogu "Israelis Brünnlein". Tähelepanu väärib, et vokaalansambli viieteist-kümnest lauljas kolm on Kuusalu Muusikakooli kasvandikud ning ka kol-mest ansamblit saatnud muusikust üks on Kuusalu taustaga.

Kuusalu muusikud: organist Ene Salumäe, Eesti Muusika- ja Teatriakadee-mias õppiv Ott Kask, Haagi Kuningliku Konservatooriumi 2012 magistrina lõpetanud Maria Valdmaa, G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis õppiv Samuel Jalakas ning dirigent Jos van Veldhoven.
 
19.08.2012
Kolga rand on paradiis puhkamiseks
2012. aasta jahedavõitu suvele vaatamata jagus Eestisse puhkajad teistest riikidest küllaga. 18. augustil oli end Leesi Sebaliival piknikulaua taha seadnud hulk autoturiste Itaaliast. Kohalikele, kes meres suplesid ütlesid nad, et vesi on nende arvates siiski väga külm.
 
16.08.2012
Soojuse kammitsemine
Kunagise Kuusalu ambulatooriumi, nüüdse mitmeotstarbelise teenindus-keskuse (tervisekeskus, politsei, raamatukogu, eakate kodu) soojustus-tööd, mis on kestnud suve läbi, on tublisti edenenud. Loodetavasti saab hoone enne külmade tulekut saastekvoodi rahade eest soojusisalatsiooni kasukasse mässitud ja sellega koos värskema ja rõõmsama ilme.

©Sulev Valdmaa foto
 
12.08.2012
Soome sillal vilgas liiklus
Lauritsapäeva tähistamisest võttis tänavu osa ka Kuusalu valla sõprusvalla Sipoo esindus Soomest. Sipoo vald (rootsi keeles Sibbo kommun) (http://www.sipoo.fi/ ) asub Soome lahe kaldal Uusimaa läänis ja on seega Kuusalu valla ülelahe lähinaaber. Kuusalus viibis rootsikeelne Sipoo vokaal-ansambel (Sibbo Vocalensemble) Dag-Urik Almqvisti juhtimisel. Koor astus lauritsapäeva üritustel mitmel korral üles. Soleeris sopran Minna Nyberg, kes andis Kuusalus ka soolokontserdi. 12. augustil esines Sipoo vokaalan-sambel koos Kuusalu - Kolga kammerkooriga, mida juhatab Taavi Esko. Dag-Ulrik Almqvist ütles, et ta on Kuusalus juba vana tuttav, kuna käis siin esimest korda 2003. aastal.

Sipoo vokaalansambel ja Kuusalu - Kolga kammerkoor (©Aivar Vahenõmme fotod)

11.08.2012
Sugupuu-uurimist ja kodukandi tundmist Laurentsiuse Seltsilt
Laurentsiuse Selts sisustas lauritsapäeva tähistamise ürituste põhiraskust kandnud 11. augustil kaks üritust. Pärastlõual toimunud mõttekojas tutvus-tas LS liige Ants Rebane sugupuu uurimise võimalusi. Rohkem kui paar-kümmend huvilist said ülevaate sugupuu koostamise internetikeskkonda-dest ja erinevatest andmebaasidest, kust oma esivanemate kohta teavet võiks leida. Kohaletulnute hulgas oli sugupuu-uurimise alal nii tublisti edasi jõudnuid kui algajaid. Mõttekoda lõppes küsimuste-vastuste ringiga.
2012. aasta lauritsapäeva tähistamise ürituste hulgas viimaseks oli Lau-rentsisuse Seltsi filmiõhtu. Algselt vana pastoraadi tagaõues vabaõhu üritusena planeeritud üritus tuli särava õhtupäikese tõttu viia läbi siiski filmivaatamiseks sobivamas hämaras pastoraadihoones. Inimeste kokku-kutsumiseks mängis Laurentsiuse Seltsi oma pillimees ja pastoraadi saal jäigi rohkem kui 40 kokkutulnu jaoks üsna kitsaks. Enamus jaksas pooltei-setunnise kahe filmimaratoni lõpuni kaasa teha. Näidati nii Laurentsiuse Seltsi 2010. aasta Kuusalu kihelkonna vaatefilmi kui 2011 aasta rahvarõivaste filmi.

Ants Rebane rääkis suguvõsauurimisest.
 
11.08.2012
Ülevaade Kuusalu Muusikakoolist 1988 - 2010
Kuusalu Muusikakooli asutajal ja esimesel direktoril Mare Russakul valmis 46-leheküljeline ülevaade sellest, kuidas 1976. aastal Kuusalu Keskkooli juures lastevanemate soovil asutatud muusikaklassist sai 1988. aastal Kuusalu Muusikakool, ning kuidas kool arenes kuni M. Russaku pensionile jäämiseni. Raamat tutvustab inimesi - nii õpetajaid kui õpilasi -, kes koolile ilme andsid, kui olulisemaid sündmusi 22 aasta jooksul.
Raamat Kuusalu Muusikakoolist.
 
10.08.2012
Lauritsapäeva jumalateenistuse külaliseks oli jesuiit Christoph Wrembek Hannoverist
Lauritsapäev 10. august oli Kuusalus sündmusterohke. Vaatamata sellele, et oli tööpäev, mida erinevalt ennesõjaaegsest (ja ka kolhoosiaegsest) kombest nüüdsel ajal priiks ei anta, jagus inimesi mitmele poole.
Lauritsapäeva kõige tähtsama sündmuse - lauritsapäeva jumalateenistuse külaliseks oli jesuiit Christoph Wrembek Hannoverist, kes oma kõnes juhtis muu hulgas tähelepanu sellele, et Kuusalu kiriku kooriruumi (altariruumi) lagi kujutab endast sinist kuldtähtedega taevavõlvi. See kujund sümbolise-erivat lauritsapäeva paiku kulmineeruvat perseiidide tähesadu kui püha Laurentsiuse pisaraid. Christoph Wrembeck täitis ka traditsioonilise laurit-sapäeva mõtiskluse Kuusalu vanas pastoraadis.
Taevavõlv Kuusalu kirikus
 
10.08.2012
Stuudio Cantores Vagantes kontsert
Hilisõhtul kogunes pea 50 inimest kuulama siinmail sagedase külalise varajase muusika stuudio Cantores Vagantes 15. – 17. sajandi muusikat plokkflöötidele. Esinesid Reet Sukk, Andres Siitan ja Taavi-Mats Utt.
Stuudio Cantores Vagantes muusikud
 
10.08.2012
Maali- ja fotonäitus Kuusalus
Lauritsapäeva puhul panid Kuusalu kirikus oma maali- ja fotonäituse üles Kuusalu vallast pärit Mart Muru ja Elvast pärit Karin Ojaste. Mart õpib Tartu Kutsehariduskeskuses loodusturismikorraldust ning tegeleb hobikorras fo-tograafiaga. Karin õpib Tartu Kõrgemas Kunstikoolis maalingute restauree-rimist. Mart tõi Karini esimest korda Kuusalu maile 2009. aasta talvel. Sellest ajast alates on Kuusalu ümbruse motiividel kindel koht tema maa-lides. Mart käis 2012. aasta kevadel ja suvel Kesk-Soomes praktikal, kus tehtud fotod on näitusel üleval. Laurentsiuse Selts tervitab Mart Muru ja Karin Ojaste maali- ja fotonäitust.
 
Tülivere tamm. Kiiu torn .Jyväskylä loodus
 
05.08.2012
Ringkäik Kuusalus korp! Rotalia liikmetele
04. augustil toimus korp! Rotalia liikmetele ringkäik Kuusalus. Esmalt vaadati Eesti muinasmälestiste poolt ühte rikkamat ala Lauritsakivi ümbruses ning seejärel liiguti Kuusalu kiriku juurde.
Kiriku juures tutvuti nii eksterjööri kui interjööriga ning saadi teada Eduard Ahrensist ja tema tähtsusest eesti keelearendusele. Kuusalu kalmistul keskendati tähelepanu Vabadussõja mälestussambale ja selle loole.
Ringkäigu korraldamises osales neli Laurentsiuse Seltsi liiget, kellest üks on ka korp! Rotalia liige.
 
01.08.2012
Arutati Lauritsa loo "lavale toomist"
Püha Laurentsiuse lugu on võtnud seal, kus talle kirikuid on pühendatud, kohalikke rahvalikke vorme. Nii on see ka Kuusalu kandis. Hr Aleksander Skolimowski ja Veljo Tormise Kultuuriseltsi eestvõttel toimus 31. juulil Kuusalus arupidamine, kuidas oleks võimalik Lauritsa lugu lavastada. V. Tormise kultuuriselts oli arupidamisele palunud helilooja Tauno Aintsi. Paaritunnise ideederikka mõttetöö järel jõuti otsusele, et 2014. aasta lauritsapäeval üritatakse rahvast millegi huvitavaga üllatada.

25.07.2012

Mälestusmärk sepatööle
Vana Narva maantee äärde on hiljaaegu püstitatud Kuusalu kihelkonna arvatavasti uusim mälestusmärk - punane monument sepatööle. Loodame, et autor selle kohta ka ajakirjanduses lähemaid selgitusi jagab või taiese infotahvliga varustab.

20.07.2012
Lauritsapäeva matk Soomes Vantaal
Soomest antakse Laurentsiuse Seltsile teada, et 2008. aastal sai Soomes Vantaa Laurentsiuse koguduses alguse Püha Laurentsiuse matka korraldamine. Esimesel aastal osales sellel üle 700 inimese. Käesoleval aastal toimub matk kolmandat korda ning 10-kilomeetrine tee saab 11. augustil alguse Helsingi kesklinnast. Lähemalt matkast siit. Laurentsiusele on Soomes lisaks Vantaa kirikule pühendatud veel Lohja, Janakkala ja Eckerö kirik.

12.07.2012
Põleva loodusliku gaasitule ja raunjala juures
Laurentsiuse Seltsi liikmed tegid 11. juulil kevadisel peakoosolekul plaani võetud väljasõidu Prangli saarele. Neeme sadamas astus kolmapäeva hommikul kell 10 Kalle Rebase purjepaati "Sea Fox" viis inimest. Pea kahe-tunnise seilamise järel jõuti saarele, kus esmalt tehti ligi 4 kilomeetrine jalutuskäik läbi saare "peatänava". Peatuti "Musta Luugi" kohvikus, suvenii-ripoes ja saare muuseumis. Igal pool tehti natuke kaupa. Pikem peatus oli Prangli kirikus, mis samuti kannab Laurentsiuse kiriku nime. Kirikut vaadati seest ja väljast, käidi tornis. Surnuaia kiviaial kasvab muuseas ainsa koha-na Eestis looduslikult raunjalg. 4-kilomeetrise jalutuskäigu järel võeti ran-nas pruukosti. Edasi jätkati autokastis. Ringsõidul vaadati "Eestirannal" hukkunute kalmistut, viimase suure sõja ajal saarele alla kukkunud saksa sõjalennuki rususid ning süüdati tõestuse saamiseks korraks ka maast ra-humeeli immitsev gaas. Tagasi Neeme sadamasse jõuti alles kell seitse õhtul. Laurentsiuse Selts tänab Kalle Rebast, kes teenib diakonina Prangli Laurentsiuse kogudust, sisuka päeva korraldamise eest.


09.07.2012
Toimus 19. Eesti sõjaväelendurite mälestuspäev
19. Eesti sõjaväelendurite mälestuspäev Lendurite kivi juures toimus 07. juulil.
Traditsiooni kohaselt liiguti kell 11 Kiiu Mungatorni juurest Aruhärmale ja sealt edasi Järvi järvede äärde. Eesti sõjaväelendurite mälestusüritust korraldatakse alates 1994. aastast.
Kuusalu näitering “Latern” esitas tänavu Lendurite kivi juures Eneli Sepa metsavendade vastupanuliikumise teemalise lühinäidendi “Meie võitlus”. Eesti sõjaväelendurite mälestuspäev on kujunenud paljude inimeste jaoks iga-aastaseks oodatud sündmuseks, kuhu tullakse mitmelt poolt üle maailma. Ka tänavu oli osavõtjaid saja ümber.
 
09.07.2012
Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetaja pälvis kõrge tunnustuse
Reedel 06. juulil pani EELK peapiiskop Andres Põder Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetajale Jaanus Jalakale kaela kuldristi, mis on kõrgeks tunnus-tuseks talle ustava ja laitmatu teenistuse eest vaimulikuametis. Jaanus Jalakas sai 50-aastaseks ning ühtlasi tähistas Jalakate abielupaar oma hõbepulma. Nende oluliste ajamärkide täitumise tunnistajateks oli Kuusalu kiriku õunaaeda kogunenud üle saja külalise. Lisaks EELK peapiiskop Andres Põder' ile olid külaliste hulgas piiskop Einar Soone ja piiskop-emeritus Kuno Pajula. Rohkearvuliselt oli J. Jalaka ametikaaslasi ning Kuusalu ja Leesi koguduste liikmeid. Pidustustele lisas meeleolu vana pastoraadi esisesse tiiki tähtsa päeva puhul pandud purskkaev.
 
06.07.2012
Lauritsapäeva kavandamisest
4. juulil kohtus Lauritsapäeva tähistamise peakoordinaator Veljo Tormise kultuuriseltsi tegevjuht Marika Rohi Kuusalu valla MTÜ-de esindajatega, et kooskõlastada kihelkonna pidupäeva kava. Käesoleval aastal annab üritustele tooni Soomest Sipoo sõprusvallast saabuvate külaliste kohalolek. Laurentsiuse Selts korraldab nagu mullugi Vahipataljoni Aukompanii demonstratsioonesinemise ja relvanäituse. Lisaks sisustab Selts suguvõsa uurimist juhendava töötoa ning kui ilm lubab, püüame vana pastoraadi siseõues näidata õhtuhämaruses meie 2010. ja 2011. aasta vaatefilme.

28.06.2012
Riigikogu liikmete majanduslikud huvid Kuusalu vallas
Riigikogu liikmetel Toomas Tõnistel ja Valdo Randperel on majanduslike huvide deklaratsiooni kohaselt maavaldused Kuusalu vallas. Mõlemad mehed ei kandideerinud Riigikokku Harju- ega Raplamaal. Valdo Randpere (valimislubadused onsiin) kandideeris Võru, Valga- ja Põlvamaal ning Toomas Tõniste Pärnumaal (valmislubadused on siin).
 
28.06.2012
Kuusalu vallavolikogu juunikuine istung oli jaanihõnguline
Kuusalu vallavolikogu 35. istung toimus kolmapäeva 27. juuni õhtul kunagisel NMKÜ laagripaigal Paukjärvel, mis jääb Kuusalu valla piiresse Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal. Volikogu liikmed kogunesid kaks tundi enne istungi algust Kaksiksilla parklasse, Sealt edasi toimus volikogu liikme M.Reimanni eestvedamisel rohkem kui 3 kilomeetri pikkune jalgsimatk Paukjärvele. Juba matkaradadel jõuti põhimõttelised küsimused omavahel läbi arutada ning päevakorrapunktide hääletamine toimus hoogsalt ja üksmeelselt. Jaanihõngu andis istungile igaühe kaasavõetud liha, mida grilliti ja alkoholivaba õlu ning mõdu.
 
27.06.2012
Eesti sõjaväelendurite 2012 aasta mälestusüritus Järvi järvede ääres toimub 7. juulil
Eesti sõjaväelendurite mälestusüritus Järvi järvede ääres toimub käesoleval aastal 7. juulil. Traditsiooni kohaselt algab liikumine kell 11.00 Kiiu Munga-torni juurest. Esmalt siirdutakse tavakohaselt Aruhärmale ja sealt edasi Järvi järvede äärde. Eesti sõjaväelendurite mälestusüritust korraldatakse alates 1994. aastast. Mälestusürituse peakorraldaja on Kuusalu Muinsus-kaitse Selts. Esmakordselt selle traditsioonilise ürituse ajaloo jooksul toe-tab tänavust mälestuspäeva eraannetaja, kellele Kuusalu Muinsuskaitse Selts väljendab oma siirast tänu! Juhised, kuidas sõita järvi järvede äärde on leitavad: siit ja siit.
 
23.06.2012
Idamaiste võitluste hõngu Kuusalu vanas pastoraadis
Jaanilaupäeval toimus Kuusalu vanas pastoraadis kolmas Olev Raidla mälestusele pühendatud kolm tundi kestnud ajalookonverents. Henn Kääriku ning Erik Linnasmägi idamaade ajaloo teemaliste ettekannete vahel jätkus jutuainet kohvitassi juureski. Osavõtjaid oli käesoleval aastal rohkem kui mullu - veerandsada.
 
21.06.2012
Riigikogu kultuurikomisjoni liige Kolga koolis
20. juunil oli Riigikogu kultuurikomisjoni liige hr Lauri Luik palutud Kuusalu vallavolikogu hariduskomisjoni koosolekust osa võtma. Tunniajase kohtu-mise jooksul räägiti suundumustest Eesti hariduses ja Kuusalu vallavoliko-gu hariduskomisjon tutvustas kohalikke probleeme. Kohtumisel kõneldust said kasu kõik.
 
13.06.2012
Kolmas Olev Raidla mälestusele pühendatud ajalookonverents
23. juunil 2012 algusega kell 14.00 toimub Kuusalu pastoraadis Olev Raidla mälestusele pühendatud III ajalookonverents.
Ettekandega "Ida-Lääne sõjaline ja poliitiline vastasseis 12.-13.sajandil" esineb Tartu Ülikooli sotsioloogia teooria ja ajaloo dotsent Henn Käärik ning ettekandega "Kreeka-Türgi sõda 1919-1922" Erik Linnasmägi Eesti Akadeemilisest Sõja-ajaloo Seltsist. Täiendav info: virve.raidla@mail.ee, 555 23 651.
 
10.06.2012
Metsalillede päev Kahala järve lähedastes külades
09. juunil toimus Tsitre - Muuksi - Soorinna külades Põhjala Metsalillede päev, kus uuriti Tallinna Botaanikaaia teaduri Olev Abneri ja RMK Oandu looduskeskuse juhendajate abil Tsitre ja Muuksi ümbruse taimestikku. Käidi ka Kuningakalmetel Soorinna külas. Kokku oli matkal-ringsõidul osalisi neljakümne ringis: lisaks Kuusalu kihelkonna rahvale tõi üritusele inimesi RMK Metsabuss Rakverest. Osavõtjate hulgas oli ka Lauretsiuse Seltsi liikmeid.
 
10.06.2012
Kolga mõisal käis kosilane
Mai lõpul toimus Kuusalu vallaametnike kohtumine Kolga mõisa ostuhuvili-sega, kes kinnitas oma huvi mõisa omandada ja lootis, et ta saab mõisa praeguste omanike perekond Stenbockidega kaubale. Enne müügilepinguni jõudmist oli ostjal tema enda sõnul veel umbes 100 küsimust, mis on vaja lahendada. Neist kümmet hindas ta oluliseks. Kindlasti on oluliste küsimus-te hulgas muinsuskaitselised ettekirjutused ja piirangud. Ostja oli oma tulevikuplaanidest rääkides üldsõnaline. Küsimuse peale Kuusalu valla muuseumi ja noortekeskuse edasise paiknemise võimalikkusest mõisa valitsejamajas oli vastus, et need võivad seal vabalt edasi olla ja vähemalt 12 kuu vältel pole põhjust muretseda. Mõisa ostust huvitatuid on Kolgas liikumas nähtud varemgi ning tuleb loota, et seekord jõutakse ostulepin-guni. Kolga mõisa viimane omanik krahv Gerhard Stenbock suri 1931. a ja pärandas mõisa oma lesele ning tütardele, kes majandasid mõisa 1939. aastani, mil nad siirdusid Rootsi. Mõis natsionaliseeriti nõukogude võimu poolt 1940. a. Pärast seda algas hoonete lagunemine, sest puudus õige peremees. 1980-ndail aastail alustas seal restaureerimistöid tolleaegne S. M. Kirovi nim Kalurikolhoos. Korda jõuti teha endine valitsejamaja ja tallid-tõllakuurid. Vaatamata sellele, et suur osa hooneid on varemetes, jätab Kolga mõis praegugi suursuguse mulje.

Fotod: Sulev Valdmaa, 2012
 
07.06.2012
TV 3 uudis:
Kuusalus on hundikari murdunud maha paarkümmend lammast

04.06.2012
Kuusalu kool Eesti filmiklassikas
3. juunil 2012 näitas ETV Eesti Telefilmis 1970. aastal tehtud mängufilmi "Agu Sihvka annab aru". See lühifilm on tehtud Jaan Rannapi lasteraamatu ainetel. Filmi režissöör on Elvi Koppel, nimiosas on Heikki Koort, teistes osades Tõnu Lagejärv, Jüri Järvet jun, Edvin Lepikson ja Hilja Varem. Episoodides osalevad kunagise Kuusalu 8. klassilise kooli õpilased ja õpetajad. Filmi vaatamiseks klõpsa allpool olevale fotole.


04.06.2012
Vabatahtlik töö Kuusalu kiriku juures
Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets töötajatel on traditisoon teha ühel päeval aastas vabatahtliku tööd mõnel abi või korrastamist vajaval objektil. Käesoleva aasta 31. mail oldi abiks Kuusalu kiriku juures, kus laoti jagu kiviaeda ning tehti küttepuid.

 
24.05.2012
Nikolai von Glehn saab Kuusalusse venna
23. mail 2012 pidas EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjon oma korralise koosoleku väljasõiduga Kuusalus. Komisjon eesotsas Lääne praostkonna praosti Tiit Salumäega tutvus Kuusalu kiriku uute kelladega ning arutas teisi küsimusi. Üheks Laurentsiuse Seltsi jaoks oluliseks päevakorrapunk-tiks oli sõna sekka ütlemine Kuusalu vana pastoraadi ette kavandatud Eduard Ahrensi mälestusmärgi konkursi tasavägise lõpptulemuse asjus. 7-liikmelise komisjoni kaalutletud ja argumenteeritud üksmeelne arvamus oli, et olemasolevasse miljöösse sobib kahest võidutööst siiski paremini 12. novembril 2011 Nõmmel avatud Nikolai von Glehni mälestusmärgile sar-nane pronksist Eduard Ahrensi 2 meetri kõrgune skulptuur. Komisjoni liik-med andsid kavandi autorite poolsele lahendusele omapoolseid häid soovi-tusi.
 
24.05.2012
Filmiöö Kolga muuseumis
19. mail olid Kolga muuseumiski muuseumiöö üritused. Lisaks võimalusele vaadata muuseumi püsiväljapanekut ning näitust piirituseveo ajaloost said külastajad jälgida filmiprogrammi. Teiste filmide hulgas näidati ka Laurent-siuse Seltsi 2011. aastakl valminud vaatefilmi Kuusalu kihelkonna rahva-rõivastest "Naine ei lähe tanuta tanumale ega põlleta põllule". Kokku pani ennast muuseumiöö külalisraamatusse kirja 34 inimest.
 
15.05.2012
Kuusalu vabaühenduste esindajad tutvusid Laurentsiuse Seltsi tegemistega
1. märtsil toimus Kolgaküla rahvamajas Kuusalu valla vabaühenduste foor-um, millel tutvustati KÜSK-i toel toimunud Kuusalu valla vabaühenduste kaardistamise tulemusi.Järgnevalt võeti projekti raames ette mittetulun-dusühingutega tutvumise reise.15. mail jõudis ligi paarkümmend vabakon-nahuvilist Kuusalu vanasse pastoraati, kus neid võttis vastu Laurentsiuse Seltsi esimees Sulev Valdmaa. Külalised said ülevaate seltsi loomise asja-oludest, seltsi eesmärkidest ja senisest tegevusest. Veidi kergitati katet ka eelseisvatelt plaanidelt. Vabaühenduste kaardistamise projekti eestvedaja MTÜ Kolgaküla Seltsi tegevjuht Kaisa Linno pakkus omalt poolt Laurent-siuse Seltsile välja idee, mida üldsus võiks seltsi toimetamistest veel oodata. Laurentsiuse Selts tänab heatahtlikke kuulajaid, eriti aga Kaisa Linnot väärt mõtte eest ning vaagib, kas meie jõud käib sellest üle.
 
22.04.2012
Eino Tambergi 1945. aastal kirjutatud opereti lavastus Kuusalus
22. aprillil esietendus Kuusalu keskkooli aulas Eino Tambergi operett "Odüsseus", mille ta kirjutas siis kui oli15-aastane Nõmme gümnaasiumi õpilane. Libreto ja laulutekstid on Kulno Süvalepalt. Operett sündis Kuusalu Kunstide Kooli ja Kuusalu Keskkooli 2011/2012 õppeaasta ühistööna. Esiet-tekanne kogus saalitäie publikut, kelle hulgas tuntud muusikategelasi pea-linnastki ning uudistetegijaid. Kuusalu vallavanem ütles kahevaatuselise tüki lõppedes, et ta on uhke selle üle, mille Kuusalu inimesed on opereti näol teoks teinud. Tõepoolest - tüki lavale toomisega vaeva näinud inime-sed on pea kõik kuusalulased. Nö kõrvalist abi tarvitati üsna vähe. Kõikide õnnestumise sepistajate nimede äratoomine siinkohal oleks raske, sest ka-valehelt on operetis kandvaid rolle täitnuid 12 , koorilauljaid 17 ning or-kestrante 38 üles lugeda, kuid siiski - idee autor ja kontsertmeister on Kuusalu Kunstide Kooli direktor Kadi-Katariina Sarapik, muusikalised juhid ja dirigendid Ott Kask ja Taavi Esko, lavastaja ja koreograaf Saima Kallion-sivu ning kunstnik Krista Simson. Kokku etendatakse opertti "Odüsseus" 2012. aasta aprillis 7 korda.
 
15.04.2012
ETV hakkab näitama sarja, mis on filmitud Kuusalu vallas ja Loksa linnas
15. aprillist hakkab ETV pühapäeva õhtuti näitama sarja "Hummeri jälgedes", mis on filmitud Kuusalu vallas ja Loksa linnas. Kuueosalise pseudodokumentaalfilmi produtsent on Arthur Talvik ja režissöör Aski Kase. Kaasa löövad näitlejatena Tiit Sukk (koer Hummeri hääl), Jaan Kiho, Jaan Manitski jt. Laule laulab Bonzo. Sarja valmimist toetas rahaliselt Euroopa Liidu LEADER programm.
 
05.04.2012
Arutati läbi Ed Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursil auhinnatud töö "Reede"
04. aprillil kohtusid Laurentsiuse Seltsi esimees Sulev Valdmaa, ning Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursi komisjoni liikmed Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar (komisjoni esimees), EELK Kuu-salu Laurentsiuse koguduse õpetaja Jaanus Jalakas ja Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi teise koha vääriliseks hinnatud võistlustöö "Reede" autorite Aivar Simsoni, Paul Männi ja Kalev Lepikuga. Arutati ja täpsustati mäles-tusmärgi planeeringu ja ehituslikke ning maksumusega seotud asjaolusid. Nüüd kui Laurentsiuse Seltsi esindajad, ideekavandi konkursi žürii liikmed ja Kuusalu vallavalitsuse esindajad on kohtunud mõlema teist kohta jaga-ma jäänud võistlustöö autoritega langetatakse otsus, kumb kavanditest, kas "Meenutus" või "Reede" läheb Kuusalu vana pastoraadi esisel platsil teoks tegemisele.
 
03.04.2012
Laurentsiuse Seltsi liikmeskond täieneb
24. märtsil 2012 toimunud seltsi peakoosolekul võeti Laurentsiuse Seltsi vastu kaks uut liiget ning nädalapäevad hiljem asutus seltsi ka esimene välisliige - Soome Vabariigi kodanik.
 
31.03.2012
Jaapani hobimäng endises Kupu raketibaasis
30. ja 31. märtsil kogunes umbes 40-liikmeline harrastussportlaste rühm Kahala, Sõitme ja Kupu küla maile, et korraldada Airsoft'i mäng. Karge märtsiöö saadeti mööda telkides. Lahingud, kust ei puudunud selles mängus kasutatavate eriliste, plastmasskuulidega tulistavate püsside paugud, toimusid endise Kupu raketibaasi maa-alal. Eesti Airsofti harrastajate jaoks ei olnud 2012. aasta Kupu "operatsioon" esimene. Selle kohta, mis on Airsoft, võib lugeda siit.


28.03.2012
Arutati läbi Ed Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursil auhinnatud töö "Meenutus"
28. märtsil kohtusid Laurentsiuse Seltsi esimees Sulev Valdmaa, ning Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursi komisjoni liikmed Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar (komisjoni esimees), EELK Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetaja Jaanus Jalakas ja Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi teise koha vääriliseks hinnatud võistlustöö "Meenutus" autori Martin Allikuga. Arutati ja täpsustati mälestusmärgi planeeringu ja ehituslikke ning maksumusega seotud asjaolusid. Kui toimub kohtumine ka võistlustöö "Reede" autoritega, tuleb langetada otsus, kumb kavand läheb realiseerimisele.
 
28.03.2012
Kuusalu autoomanike tankimisvõimaluse parandamise arutelu edeneb
27. märtsil jätkusid Alexela Oil'i kontoris Tallinnas arutelud autoomanike tankimisvõimaluse parandamise üle Alexela tanklas Kuusalus. Kohtusid Alexea Oil AS juhatuse liige Ain Kuusik ja müügidirektor Aivar Räim, kavan-datava tankla asukoha arenduse maaomaniku esindaja EELK Kuusalu Lau-rentsisuse koguduse õpetaja Jaanus Jalakas, Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ja läbirääkimiste protsessi initsiaator Laurenstiuse Seltsi esimees, Kuusalu vallavolikogu liige Sulev Valdmaa. Arutelul jõuti hoonestusõiguse hinnatingimuste, tankla laienduse ehitusliku maksumuse ning eeldatava läbimüügi kalkuleerimise faasi.
 
24.03.2012
Laurentsiuse Seltsi 2012. aasta peakoosolek
24. märtsil toimus Laurentsiuse Seltsi aastakoosolek. Koosolek tegi kokkuvõtteid 2011. aasta tegevusest ning kinnitas möödunud majandus-aasta aruande. 2011. aastal kavandatust pole täidetud vaid kahte punkti: seni pole suudetud leida võimalusi Kuusalu kiriku kroonika tõlkimiseks ega tekitada Kuusalu Keskkoolis huvi seltsi tegevuse vastu. Olulisemate sünd-mustena toodi möödunud aastast esile lauritsapäeva tähistamisel kaasalöö-mise (Vahipataljoni Aukompanii ning Eesti Lipu Seltsi esimehe hr Trivimi Velliste osalemine 13.08. üritustel seltsi kutsel) ning Eduard Ahrensi mäles-tusmärgi ideekavandi konkursi edukat algatamist. Seltsi liikmetel oli palju plaane 2012. aastaks. Täienes seltsi liikmeskond.
 
24.03.2012
Professor Pille Kippari loeng eesti rahvakalendrist
24.03. toimus Kuusalu Kunstide Koolis Valkla külast pärit Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Pille Kippari loeng "Ristiusu pühakud ja eesti rahvaka-lender". Vihmasel märtsipäeval oli loengut kuulama tulnud pea kolmküm-mend inimest. Ürituse juhatas sisse Kuusalu Kunstide Kool meeleoluka kevadpalaga. Professor Kippari huvitavasse ja haaravasse loengusse oli sisse põimitud palju Kuusalu kandi ainest. Laurentsiuse Seltsi ärgitati otsima vanade kohalike rahvapärimuste tõepõhja - näiteks Kiiu mõisa tagust allikakohta, mis neelanud valel päeval heinateol olnud mehe ja naise. Kuna esineja on ka kauaaegne koorilaulja, ilmestas ta loengut oma lauluga ( http://youtu.be/2_qqCW2XV7I). Paastumaarjapäeva eelses loen-gus käsitleski Pille Kippar rahvakalendri ringi sellest tähtpäevast kuni lauritsapäevani. Loengu teine osa toimub sügisel. Laurentsiuse Selts kinkis kolmveerandi ulatuses kuusalulasele - nagu Pille Kippar ise enda kohta ütles ( http://youtu.be/H_-O77olI70 ) - oma filmi "Naine ei lähe tanuta tanumale ega põlleta põllule". Küüditatute mälestuseks põles kogu loengu aja küünal.
Sulev Valdmaa fotod, 2012
 
17.03.2012
Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursi tulemused
12. märtsil pidas Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursi kümneliikmeline hindamiskomisjon oma teise koosoleku. Poolteist tundi kestnud arupidamise lõpuks jõuti konsensusele järgmises:
Esimest kohta välja ei antud.
Teise koha väärilisteks tunnistati võistlustööd"MEENUTUS" (autor Martin Allik):
ja"REEDE" (autorid Aivar Simson, Paul Mänd ja AB Plan P OÜ/Kalev Lepik):
Kolmanda koha vääriliseks tunnistati võistlustöö"ELU RAAMATUS" (autorid Liina Stratskas ja Evelin Paimets):
Hindamiskomisjon otsustas ära märkida võistlustöö "MISJONILINGVIST" (autorid Peeter ja Mari Paenurm):
ning soovitas Kuusalu vallavalitsusel leida võimalusi kasutada valla avaliku ruumi kujundamisel võistlustöö "OMAKÕLA" (autor Marje Mee) elemente:
Laurentsiuse Selts ja Kuusalu vallavalitsus soovivad eesti kirjakeele rajaja Eduard Ahrensi mälestuse jäädvustamiseks kirikumõisas vana pastoraadi ette püstitatava mälestusmärgi abil rajada Kuusalu alevikku pilkupüüdva ja miljööväärtusliku keskuse ning tänavad kõiki mälestusmärgi ideekonkursist osavõtnuid autoreid ja hindamiskomisjoni liikmeid.
 
16.03.2012
Arutluse all on tankimisvõimaluse mõistlikumaks muutmine Kuusalu inimeste jaoks
Laurentsiuse Seltsi esimees Sulev Valdmaa on alates 2011. aasta suvest suhelnud Alexela Oil-i ja Maanteeameti juhtidega ning arutanud, kuidas oleks võimalik muuta Kuusalu inimeste jaoks tankimine Alexela bensiini-jaamas Peterburi maantee ääres Kuusalus mõistlikumaks. Kõik läbirääki-mistes osalejad on näidanud üles head tahet. Asjad on tänaseks jõudnud jutust kaugemale. 7. märtsil esitas Alaxela Oil-i müügidirektor hr Aivar Räim Sulev Valdmaale perspektiivse AS Alexela Oil-i Kuusalu tankla laien-duse asendiplaani skeemi. Skeemiga tutvusid seejärel Kuusalu vallava-litsuse ja Maanteeameti spetsialistid. 16. märtsil 2012 toimus Manteeameti Põhja regioonis kohtumine, millel osalesid Maanteeameti Põhja regiooni direktori asetäitja hr Peeter Paju, Maanteeameti Liikluskorralduse osakonna peaspetsialist Jaan Saia, Alexela Oil-i müügidirektor hr Aivar Räim, Kuusalu vallavanem hr Urmas Kirtsi ning Sulev Valdmaa. Praeguseks välja töötatud tankla laienduse variant ei ole Maanteeameti hinnangul Tallinn - Peterburi maantee turvanõuete tõttu siiski sobilik, kuid Maanteeamet näitas kohtu-misel Eesti Energia poolt esitatud elektriautode laadimise jaama paikne-mise lahendust samas lähikonnas. See asukoht oleks sobilik ka bensiini-jaama laienduseks. Kuusalu ja ümberkaudsete külade autoomanikel tasub näidata üles huvi, et koera sabast üle saamise järel saadaks üle ka koerast endast.
Pildil vasakul Kuusalu vallavanem hr Urmas Kirtsi, paremal Maanteeameti Põhja regiooni direktori asetäitja hr Peeter Paju.Sulev Valdmaa foto.
 
09.03.2012
Folklorist ja rahvusvaheliselt tuntud muinasjutu-uurija professor Pille Kippar esineb 24. märtsil Kuusalus
Laurentsiuse Selts korraldab laupäeval 24. märtsil algusega kell 14.00 Kuusalu Kunstide Koolis (Muusikakoolis) Tallinna Ülikooli rahvaluule emeriitprofessori Pille Kippar loengu teemal "Kristlikud pühakud ja Eesti rahvakalender". Esimesel loengul räägib prof Kippar kalendrivahemikust paastumaarjapäevast (25. märts) kuni lauritsapäevani. Sügisesel loengul tuleb käsitlemisele ülejäänud aastaring.
 
07.03.2012
Väljapanek Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursi-töödest
Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkursile esitatud tööde väljapanek Kuusalu vanas pastoraadis on avatud alates kolmapäevast 07. märtsist kuni laupäeva 10. märtsini iga päev kella 10-st hommikul kuni kella 3-ni pealelõunal. Oodatakse väljapaneku usinat külastamist ja oma eelistuste kirjapanekut, sest parim lahendus on see, kui Kuusallu rajatakse võimalikult paljudele inimestele meeldiv ja pilkusid köitev kunstiküps ansambel.
Eraldi tahaks rõhutada, et kindlasti on vaja läbi lugeda võistlustööde juures olevad seletuskirjad ja teised lisamaterjalid, et saada õige ettekujutus sellest mida üks või teine töö endast valminuna kujutab. Seletuskirjad on tõeliselt põnevad!

05.03.2012
Tere tulemast Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandite konkursile esitatud töödega tutvuma
Kümneliikmeline hindamiskomisjon tuli Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandite konkursile esitatud töödele hinnangu andmiseks kokku 05. märtsil 2012. Esmalt tutvuti veel kord põhjalikult konkursi juhendi ja -tingimustega, mis olid internetis kättesaadavad kogu konkursi toimumise perioodi 01. detsembrist 2011 kuni 29. veebruarini 2012. Seejärel avati ükshaaval konkursile esitatud tööde pakendid selles järjekorras, nagu tööd konkursile esitati, ning hinnati nende vastavust konkursitingimustele. Järgnevalt toimus üldarutelu ning konkursitööde esmane hindamine. Tööde anonüümsus oli ja on garanteeritud. Hindamiskoosolek kestis kokku kaks ja pool tundi.
Otsustati:
1. Hindamiskomisjon 05. märtsil 2012 otsust ei langetanud. Edasiseks hindamiseks valiti 11-st konkursile esitatud tööst välja 5 ning komisjon tuleb nende vahel lõpliku valiku tegemiseks uuesti kokku konkursijuhendis ette nähtud aja jooksul.
2. Konkursile laekunud tööd pannakse välja Kuusalu vanas pastoraadis, kus nendega saab kolmapäevast 06. märtsist kuni reede 09. märtsini iga päev kella 10-st kuni kella 15-ni tutvuda.
Sulev Valdmaa fotod, 2012
 
01.03.2012
Kuusalu valla vabaühendused on kaardistatud
Sulev Valdmaa foto, 2012
1. märtsil toimus Kolgaküla rahvamajas Kuusalu valla vabaühenduste foorum. MTÜ Kolgaküla Seltsi tegevjuht Kaisa Linno tutvustas paariküm-nele kokkutulnud huvilisele aastavahetuse paiku KÜSK-i toel toimunud Kuusalu valla vabaühenduste kaardistamise tulemusi. Mitmetel põhjustel osutus täpse ülevaate saamine keerukaks, kuid laias laastus on siinmail ca 140 vabaühendust, kes tegutsevad pea kümnes erinevas valdkonnas. Seal-hulgas on Kuusalu vallas registreeritud ka mõned ülemaakonnalised ja isegi ülemaalised katusorganisatsioonid. Peale K. Linno sissejuhatavat ülevaate-esinemist ärgitas Ivika Nõgel Valgamaalt kokkutulnud esmalt virgutusvõim-lemisele ning seejärel mõttekohviku meetodil toimunud arutelule. Mõeldi miks, kuidas ja mis suunas peaks Kuusalu valla vabaühendused edenema. Päeva lõpuks esines meie kihelkonna entusiastidele Presidendi vabakon-nanõunik Madle Lippus.
 
29.02.2012
Eduard Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkurss on lõppenud

29. veebruaril kell 16.00 lõppes Laurentsiuse Seltsi poolt välja kuulutatud Ed. Ahrensi mälestusmärgi ideekavandi konkurss.Ajavahemikus kell 10.53 kuni 15.59 toodi konkursile kokku 11 võistlustööd. Konkursijuhendi kohaselt annab komisjon saabunud töödele hinnangu enne 15. märtsi 2012.
 
28.02.2012
Vabaühenduste foorum Kolgakülas
1. märtsil toimub Kolgaküla rahvamajas Kuusalu vallas tegutsevate MTÜde, seltside ja seltsingute
foorum, kuhu oodatakse kõikide valla vabaühenduste esindajaid ning vallavolikogu ja -–valitsuse liikmeid.
PÄEVAKAVA:
15.00-15.30 Kaisa Linno teeb kokkuvõtte Kuusalu valla vabaühenduste kaardistamisest.
15.30-18.00 Moderaator Ivika Nõgel juhib arutelu.
18.00-19.00 Esineb Presidendi vabakonnanõunik Madle Lippus Uue Maailma seltsist (Tallinn).
Osavõtusoovist palutakse teatada: Kaisa Linno, MTÜ Kolgaküla Selts tegevjuht telefon 5 239 239.

26.02.2012
Lendurite kivi mälestusüritus 07. juulil 2012
Käesoleva aasta eesti sõjaväelendurite mälestusüritus Lendurite kivi juures – järjekorras juba 18. - toimub Järvi järvede ääres 07. juulil. Sel aastal etendab Kuusalu näitering “Latern” kivi juures Eneli Sepa metsavendade vastupanuliikumise teemalise lühinäidendi “Meie võitlus”.Näitering “Latern” on pälvinud tähelepanu ka väljaspool kodukihelkonda. Näiteks olid harrastusnäitlejad 2011. aasta detsembris kutsutud esinema E. Sepa muusikalise etendusega “Kadunud muinasjutt” Vabariigi presidendi kantselei töötajate laste jõulupuule Kadrioru lossis.

24.02.2012
Kuusalu keskkooli direktor Vabariigi presidendi vastuvõtul
24. veebruaril 2012 Tartus toimunud Vabariigi presidendi vastuvõtu kutsutud külaliste hulgas oli ka Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats koos abikaasaga. President Ilves käis 01. septembril 2011 Kuusalu keskkoolis õppeaasta avaaktusel ning pr Evelin Ilves külastas kooli 2. veebruaril 2012, et kohtuda2011. aasta noore sportlase preemia saanud Tanel Paabo kooliga ja klassikaaslastega.
 
21.02.2012
Eesti Rahva Muuseum Kolga mõisa
20. veebruari Õhtulehes oli lahemaalase Tiit Tiidemanni lugejakiri, milles tehakse ettepanek tuua ERM üle Tartust Kolga mõisa: “Kui plaaniks õige ERMi Kolga mõisa...? See on üks suuremaid eesti mõisakomplekse – hulk hooneid ja varemeid. Seal on ruumi ja avarust tegutseda just muuseumikohaselt. ... Saaks ühele ilusale Eestimaa kohale hinge jälle sisse?” See mõneti ootamatu idee vääriks igati kaalumist ning lahendaks ka kaua kestnud mõisa säilimise probleemi.
17.02.2012
Mis seob muinasmaja eksperimenti Kuusalu kihelkonnaga
Veebruari algul levis massimeediumis sõnum muinasmajast ja selle noor-test asukatest. 2010. aasta suvel pandi magistrant Viire Pajuste juhatusel algus Rõuge muinasmajana tuntud viikingiaegse savipõrandaga rõhtpalk-hoone täismõõdus rekonstruktsiooni ehitamisele Rõuge linnamäe naabru-ses. Tänavu talvel, 30.jaanuarist 5.veebruarini, asustasid eksperimendi korras muinasmaja viis Tartu Ülikooli arheoloogia tudengit: Maarja Laine-voog, Anti Lillak, Kristiina Paavel, Robert Rootslane ja Kristin Otti. (Kuu-saluga seob eksperimenti see, et et Maarja Lainevoog on pärit Kolga rannast Leesilt ning ta on lõpetanud Kolga keskkooli.) Asukate eesmärgiks oli testida maja vastupidavust ja elukõlbulikkust ning koguda andmeid katsealuste elutingimuste kohta eksperimendi jooksul. Osalejatele oli ülesandeks muinasaegsetes tingimustes elada igapäevast elu, see tähen-dab küttepuude korjamist metsast, toa kütmist ja toidu valmistamist madala suitsupiiriga elamus ning kõikide ilmnevate murede-töödega hakkama saamist. Muinasmaja osutus väärt ja soojapidavaks ehitiseks, mille elanikud on rõõmsad saadud kogemuste üle ning valmis muinasaeg-set elu teinegi kord katsetama. Eksperimendi tulemusi saab tulevikus näha avaldatud kujul Viire Pajuste poolt kirjutatvas magistritöös (http://www.arheo.ut.ee/wp/theses/?type=theses&thesis_type=3&searchstr ). (Materjal saadud 06.02.2012 Maarja Lainevoog' ilt)
 
29.01.2012
Retriit 3. - 5. veebruaril Läänemaal Altmõisa külalistemajas
3.- 5. veebruaril toimub Läänemaal Altmõisa külalistemajas valguse temaatikale keskenduv retriit ehk süvi.
Täispansioni, retriidiprogrammi ja -materjalide tasu on 115€. Kohtade arv on piiratud. Osavõtuks saab registreeruda
kuni 30. jaanuarini telefonil 53903331 (Kristel Põder).
 
21.01.2012
Astrid Veltsmaa in Memoriam (11.02.1941 - 21.01.2012)
21. jaanuaril suri oma kodus Kolgas Liivamäel Abergide suguvõsast pärit üle-eestilise tuntusega Kuusalu kihelkonna kodu-uurimise entusiast Astrid Veltsmaa (Usin), kes nimetas end paikkonna traditsiooni kohaselt kolklaseks. A. Veltsmaal on suuri teeneid Kuusalu kihelkonna ajaloo uurimisel ja propageerimisel. Näiteks korraldati tema eestvedamisel Kolga külade päevi ning püstitati kohaliku ajaloo sündmusi tähistavaid mälestuskive. Ka oli A. Veltsmaa mitme aasta jooksul Kolga muuseumi juhatajaka. Ta oli Eesti Genealoogia Seltsi liige, osales sageli ülemaalistel ajaloo- ja kodu-uurimise üritustel ning oli neil ettekandja. A. Veltsmaa sulest on ilmunud mitmeid artikleid.

11.01.2012
11. jaanuaril toimub Kuusalus LEADER-meetme infopäev
MTÜ Arenduskodakorraldas 2012. aasta LEADER-meetme toetuste taotlemiseks 11. jaanuaril kell 17 Kuusalu rahvamajas infopäeva.Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis edendab elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.Kuusalu vald on seni saanud Arenduskojast kõige rohkem LEADER-meetme toetusi.11. jaanuaril õhtul kuulas paarkümmend inimest Kuusalu valla konsultandi, Kuusalu abivallavanem Milli Kikkase selgitusi toetuste taotlemise sisulistest ja vormilistest nüanssidest. Kokkutulnuile jagati kirjalikke infomaterjale, mis aitavad taotlejate ideid projektitaotlusteks vormida.
07.01.2012
Kuusalu valla tänuüritusel tunnustati silma paistnuid, sh Laurentsiuse Seltsi.
07. jaanuaril toimus Kolgaküla rahvamajas Kuusalu valla traditsiooniline tänuüritus, millel juba seitsmendat korda märgiti ära eelmisel aastal erinevates valdkondades - kultuuris, spordis, külaelu edendamisel, vabatahtlikus töös - edu saavutanuid ja silma paistnuid. Elutöö preemia sai vallalt Kuusalu kooli kauaaegne eesti keele õpetaja, kodu-uurimise eestvedaja ja kodukandi tutvustaja Menda Kirsmaa, kes on kaastööd teinud ka Laurentsiuse Seltsile. Õnnitleme teda!
Tunnustuse osaliseks sai ka vähem kui kahe-aastane oma tegevusega tähelepanu pälvinud Laurentsiuse Selts, kelle puhul tõsteti eriti esile Kuusalu kihelkonna rahvarõivaste propageerimist, sh vaatefilmi "Naine ei lähe tanuta tanumale ega põlleta põllule" tegemist. Rahvarohkel üritusel osales kolm Laurentsiuse Seltsi liiget - esimees Sulev Valdmaa, Jaanus Jalakas ja Tõnu Valdma. Seltsile üle antud meene - stiilne küünlajalg - leiab asukoha Kuusalu vanas pastoraadis.
Sulev Valdmaa fotod, 2012
 
06.01.2012
Laurentsiuse Seltsi esimees kutsus Kuusalu keskkooli peret lööma kaasa Seltsi tegemistes
Laurentsiuse Seltsi aastakoosolekul 04.06.2011 arutati kolmanda päeva-korrapunktina Kuusalu kihelkonna noorte kaasamise võimalusi Seltsi tegevusse. Kolga keskkooli õpilased on juba teinud kaastööd Seltsi kodu-lehele ja võtnud üles DVD "Naine ei lähe tanuta tanumale ega põlleta põllule". 2011. aastal otsustati, et oleks vajalik tutvustada Seltsi ja selle võimalusi ka Kuusalu keskkooli noortele.
Seltsi esimehele Sulev Valdmaale anti võimalus rääkida Seltsist kolme-kuningapäeval 06. jaanuaril 2012 toimunud Kuusalu keskkooli õppenõu-kogu koosolekul. Veerandtunnine Seltsi tutvustus toimus LS kodulehele toetudes. Õpetajatele tutvustati näidetena Seltsi võimalustest ja eripal-gelistest toimingutest valikuliselt mõningaid kodulehe alamlinkidel paik-nevaid materjale ning mainiti nende saamisega seonduvat. Seltsi esimehe sõnum kuulajatele oli, et tegemist on vaba ühendusega, mille tegevuses kaasalöömine annab inimestele võimalusi ega lisa sisuliselt kohustusi. Laurentsiuse Selts loodab, et kolmekuningapäeva pöördumine pedagoogide poole leidis viljaka pinna.
Selts on avatud koos- ja kaastööle kõikjalt ja kõikide poolt ning tervitab oma liikmeskonnas kõiki soovijaid vaatamata kellegi seotusele Kuusalu kihelkonnaga.

Sulev Valdmaa foto, 2012