Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv

Uudised

01.07.2020
Kuusalu vanas pastoraadis saab taas üritusi korraldada  
Niisuguse pealkirja all avaldas 01. juuli ajaleht "Sõnumitooja" loo sellest, kuidas ja mida on Laurentsiuse Seltsi korraldusel Kuusalu pastoraadis tänu Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale meile riigieelarvest võimaldatud 10000 euro eest ära tehtud. Artikli juures on illustratsiooniks foto hoone hetkel kõige põnevamast kohast - mantelkorstna alusest mõnes mõttes aatriumist. 
Artikli pealkiri vastab tõele, sest värvi, krohvi ja puidukaitsevahendite lõhn pole veel õieti hajudagi jõudnud, kuid juba on Laurentsiuse Selts pidanud pastoraadi saalis oma 2020. aasta aastakoosoleku, seal on toimunud ühe kuldmedaliga lõppenud gümnaasiumistuudiumi tähistamine ning mõnel pühapäeval on kirikus lõppenud jumalateenistuse järel olnud pastoraadis kaetud kohvilaud.
Kõik koosviibimised on nagu kord ja kohus jäänud osavõtjaskonnalt väiksearvulisteks ja inimesed on pidanud ruumides üksteisega väärikat distantsi. 
 
27.06.2020                                                                                         VII Eduard Ahrensi konverentsi kava koos!                                Pärast kevadist ootamatut pausi on siis ära jäänud VII Eduard Ahrensi konvernts tulekul. See toimub lauritsapäeval 10. augustil. Aega konverentsini veel on ja kavas võib tulla muutusi, kuid algus on kell 13.00. Avasõnad „Kümme aastat Laurentsiuse seltsi” ütleb Seltsi esimees. Ettekannetest saab kuulda "Tähelepanekuid kirjaviisi muutustest vanadel hauatähistel" - Pille Arnek, kirjastuse Avita õppekirjanduse toimetaja ja autor; "Loendamisest vanas kirjakeeles ja murretes" - Jüri Viikberg, Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf; "Ärkamisaegsest õppekirjandusest" - Marga Lvova, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi peavarahoidja;"Eesti keele õpetamisest eesti koolis saja aasta jooksul" - Katrin Kalamees-Ruubel, EMTA lektor, Laurentsiuse Selts; "Eesti kirjandusest loobumise programm" - Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor; "Kooli pidamisest Ahrensi ajal ja kaasajal" - Urve Läänemets, EMTA lektor, Laurentsiuse Selts.

Konverentsi on kaheosaline. Vaheajal kell 14.30 saab kuulda väikest kontsert Maimu Jõgedalt - akordionistilt, kelle pillimäng viib meid radadele, kuhu tahaks lõpmata pikaks ajaks ilu nautima jääda. Kontserdi järel saab keha kinnitada pastoraadihoones traditsiooniliselt pakutava mulgipudruga. 

Konverentsi modereerib Tõnu Tender, Eesti Keele Instituudi direktor. Ettekannete järel kell 17.30 on võimalus vabaks vestluseks.

Kell 18.30 on konverentsil osalenud ja muu publik oodatud kontserdile „Aberdene 1662” Kuusalu kirikus. Laule Šoti- ja Inglismaalt esitavad Maria Valdmaa (sopran) ja Mikko Perkola (viola da gamba, Soome). Kontserdi esittekanne oli Haapsalu vanamuusika päevadel 2019.

Palume teatada osavõtust 3. augustiks 2020 Laurentsiuse Seltsi esimehele, hr Sulev Valdmaale aadressil valdmaasulev@gmail.com.

19.06.2020                                                                                   Tagasi lätete juurde                                                                         Kui Riigikogu otsustas 1934. aastal muuta 23. juuni riiklikuks pühaks, siis oli algusaegade Võidupüha kohalik sündmus. Vaid meie riigi 20. juubeli aastal 1938 olid pidustused laialdased. Taasiseseisvumise järgsetel aastatel on Võidupühast saanud meie rahva ülemaaline iseseisvustahte kinnitus. Käesoleval aastal on inimesi kutsutud üles suuri jaanitulesid mitte korraldama ja  nagu algusaegadel kohalike lõketega piirduma. Taasiseseisvumisajal alguse saanud tuletoomis- ja -jagamistseremoonia leiab aga ikka aset. Tänavu toimub varasema maakaitsepäeva asemel Jüris Harjumaa tulejagamise lihtsam tseremoonia. Sealt saabub võidutuli ka Kuusalu kihelkonda. Kell 14.30 on tule jagamine ja tseremoonia Valkla kivi juures ning kell 15.00 Kuusalu kalmistul Vabadussõja ausamba juures. Tuli jääb nii Valklas kui Kuusalus laternatesse põlema, kust igaüks saab õhtu jooksul tulla oma küünla või laternaga seda koduste jaanitulede läitmiseks ammutama. 
 
16.06.2020                                                                                     2020. aasta lauritsapäeva kavandamine                                    Kuusalu rahvamajas oli täna nõupidamine traditsioonilise lauritsapäeva tähistamise asjus. Piiranguid jälgides toimuvad üritused ka käesoleval, erakordsel aastal. Need saavad alguse 5. augustil ja lõppevad lauritsapäeval 10. augustil. Tänavused tähtsündmused seonduvad Veljo Tormise juubeliga. Laurentsiuse Selts korraldab oma panusena nüüd 10. augustil juba kevadel toimuma pidanud Eduard Ahrensi VII konverentsi "Kooli poole". Meie juubeli ära märkimiseks saab Selts võimaluse istutada laulupeo kuusikusse puu.

    

 

13.06.2020                                                                                     Laurentsiuse Seltsi kümnenda juubeli aasta üldkoosolek              Otsekui juubelikingitusena said Laurentsiuse Seltsi juubeliaasta üldkoosoleku eelseks õhtuks tehtud suured tööd Kuusalu pastoraadis, mis on Seltsi juriidiliseks aadressiks. Üldkoosolek viidi seega läbi juba värvi järgi lõhnavates ruumides. Ekskursioon uuenenud ruumides, sinna juurde kuuluvate legendide rääkimine ja hoone tulevikuplaanide pidamine olid üheks oluliseks koosoleku päevakorrapunktiks. 2019. aasta oma kahe Eduard Ahrensi konverentsiga, Seltsi neljanda vaatefilmi valmimisega ning pastoraadi suure saali renoveerimine vääris seltsi liikmete arvates lausa hinnet "väga hea". Kinnitati 2019. aasta majandusaasta aruanne.
                                

12.06.2020                                                                                      Vana hoone uus hingamine                                                            Tööd, mida tehti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ettepanekul 2020. aasta riigieelarvest Laurentsiuse Seltsile Kuusalu pastoraadi renoveerimis- ja restaureerimistööde jätkamiseks eraldatud rahade eest, kestsid kaks kuud. 8. aprillil tehti esimeses järjekorras seest puhtaks mantelkorsten, ning 12. juunil riputati viimase tööna eksponeerimiseks üles põhjaliku puhastuskuuri läbi teinud Kuusalu pruudivaip. Vahepealsesse aega mahtusid WC-de ehitamine, ühe väikese toa taastamine, hoone kesksete vestibüülide seinte renoveerimine ja neisse uue elektrisüsteemi rajamine. Nüüd võib öelda, et Kuusalu vana pastoraat on ärganud uuele elule. Juba on tulevaste ürituste kalendris üht-teist kirjaski.            

05.06.2020                                                                                      Raua needmine ja muu Kuusalu kandi mehe looming virtuaali       Juba Veljo Tormise eluajal tekkis idee koostada Kuusalu kihelkonnas Kõrveaial sündinud helilooja loomingu internetipõhine infobaas. Nüüdseks on Veljo Tormise kultuuriselts seda ideed tublisti edendanud. 20. maiks 2020 konkursile esitatud 63 võistlustöö hulgast valiti välja Veljo Tormise Virtuaalkeskuse logo. Keskus avatakse ametlikult V. Tormise sünnipäeval 07. augustil tema sünnikohas Kõrveaial. Keskuse kohta saab lugeda keskuse kodulehelt. 

29.05.2020                                                                                    Seitse koma seitse ruutmeetrit usinate naiste näputööd         Kuusalu pastoraadi ennistustööde käigus õnnestub ehk uut hingamist anda mõnelegi varasemalt kasutuses olnud aga nüüd juba aastaid oma teist võimalust ootavale esemele. Üheks niisuguseks "ootajaks" on vaip, mille kohta Kuusalu koguduse kroonikaraamatus on ülestähendus 1958. aastast: "Koguduse naispere on valmistanud altariesise vaiba, tikitud villaste lõngadega suuruses 3,20x2,40m. Selle juures on töötanud palju inimesi, ligi 50, kellel kunagi aega. Lõngade värvimine ja töö üldine korraldamine on eeskätt Johanna Salumäe ja tütarde mureks." Nn pruutpaari vaip valmistati 1957.a. sügisel-talvel ja võeti kasutusele 2.veebruaril 1958.a., kui oli kiriku keskkütte sisseõnnistamine. Praegu tahab see esmalt pika seismise järel korralikult tuulutamist ja puhastamist saada. (Andmete täpsustamise eest on Laurentsiuse Selts tänulik pr Ester Paenurmele. Pikemalt saab pruudivaibast lugeda siit.)
 
22.05.2020                                                                                       Ka igivanade hoonete juures toimub kogu aeg midagi                1929. aastal pandi XIII sajandi lõpust pärit ja korduvalt ümber ehitatud Kuusalu kirikule uus punastest tsementkividest katus. Varem oli olnud katuse kattematerjaliks puit. Iga asi tahab puhastamist ja kohendamist. 2020. aasta maikuus on kiriku katusel toimetamas mehi, kelle tegevust jälgib kukk hoone idapoolse tornikese otsas. Midagi halba teoksil ei ole. Lihtsalt ligi saja-aastast katust puhastatakse samblast. Töömeeste sõnul olevat katus muidu päris rahuldavas seisukorras.

19.05.2020
Käesoleval aastal Lendurite kivi juures                                        Alates 1994. aastast Kuusalu Muinsuskaitse Seltsi algatusel toimunud iga-aastane mälestusüritus leiab tänavu aset kitsamates tingimustes. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu veteranid soovivad Lendurite kivi juurde minna laupäeval 11. juulil 2020. Seal käies on kõikidel tarvis järgida koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud nõudeid.

29.04.2020
Laurentsiuse Selts sai täna 10 aastaseks                              Laurentsiuse Selts asutati linnuristipäeval 29. aprillil 2010 Kuusalu pastoraadis. Asutajaliikmeid oli neli. Tahtsime seda sündmust tänavu ära märkida Eduard Ahrensi 7. konverentsiga. Eriolukord tõi plaanidesse muutuse. Ehk õnnestub nii konverents kui juubelijutt sel aastal edaspidi siiski maha pidada. Võibolla saab see toimuma üha paremasse korda saavas pastoraadis. Seal taastatakse praegu nii paarisaja-aastaseid originaalpõrandaid kui luuakse restaureerimisprojekti kohaselt uut.  

 

Käiku lähevad vanad põrandalauad, ning töödeks läheb vaja ka uut puitu. (Fotod S. Valdmaa)

 
20.04.2020
Vana väärindamine käib kihelkonnas siin ja seal  
Möödunud aasta 23. novembrist on meie Seltsi lehel uudis, et Juminda poolsaare rahvas otsustas päästa ajaloolise Leesi poe. Pole möödunud poolt aastatki, ning juba on väärt vara omandatud ja ennistustöödki tuhinaga käima läinud. Sellele külapoele ning tema saatusele on jagunud päris palju ERR-i tähelepanu. Näiteks : https://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-lood-unistus-jaatisest-ja-limonaadist/same-serieshttps://www.err.ee/1076899/leesi-elanikud-taastavad-saja-aastase-ajalooga-kulapoe ja muudki klipid.

Pildistatud 19. aprillil 2020. (Foto S. Valdmaa)   

11.04.2020                                                                                      Täna pidanuks toimuma Eduard Ahrensi VII konverents...              ... aga üleüldises pandeemiaolukorras tui see edasi lükata. Kõik ettekanded olid ju kokku lepitud, toidud tellitud ja naiskoor esinema palutud. Sestap loodamegi, et konverents lükkub lihtsalt edasi. Võibolla toimub see juba Kuusalu pastoraadi remonditud ruumides.
 
09.04.2020                                                                                   Korsten sai üle sajandite eeskujulikult puhtaks                               07. märtsi uudises siinsamas allpool oli juttu plaanist teha ajaloolisest tahmast puhtaks Kuusalu pastoraadi mantelkorsten. 08. aprillil 2020 see töö ära tehtigi. Kes on viimasel ajal asjadega kursis, see teab, et korstnast pudenes kogu aeg tahma. Edasised tööd olnuks hoones  ilma seda pudenemist peatamata mõttetud. Rakvere meistrid tegelesid korstna puhastamisega terve pika tööpäeva. Korsten läks lausa ilusaks. Väärib vaatama tulemist.

Kuusalu pastoraadi puhastatud mantelkorsten 08.04.2020. (Foto S. Valdmaa)

13.03.2020                                                                                   Kolmeteistkümnes ja reede sunnib teatama ...                                     et kuulanud ära Vabariigi Valitsuse teadaanded ning peale arutelusid Laurentsiuse Seltsi liikmetega, otsustab Selts lükata VII Eduard Ahrensi konverentsi toimumise edasi. Näis, millal see võmalikuks saab, kuid ükskord see toimub niikuinii. Palume osalejaid ja ettekannete tegijaid olla kannatlikud ja oodata see aeg ära!
 
07.03.2020                                                                                   Kuusalu pastoraadi taastamine kogub hoogu                           Laurentsiuse Seltsil on väga hea meel, et Kuusalu vana pastoraadihoone taastamise jätkamine on pälvinud tähelepanu. Hiljaaegu kirjutas EKRE suurest toetusest meie pastoraadile ja selle abi kasutamise kavadest "Sõnumitooja". 06. märtsil käis asjade seisuga kohapeal tutvumas "Harju Elu" ajakirjanik Andres Tohver. Küllap saame peatselt ka tema kirjutist lugeda. Et auväärne hoone täide korda saada, selleks läheb tarvis väga palju raha, kuid ka sammhaaval saab ruume märgatavalt paremaks teha. Sestap on Laurentsiuse Selts väga tänulik iga annetuse eest meie kontole EE871010220114903012. Suur aitäh proua Valvele, kes tegi üleeile pastoraadi heaks esimese annetuse!  

  

Vasakul: Andres Tohver ja Jaanus Jalakas remondiootel ruumides. Paremal: Vaade korstnasse, mille sisemus tahmast puhastatakse. Korstna põhja ehitatakse WC-d, milleta pole hoone kasutamine üritusteks mõeldav. (S. Valdmaa fotod)  

 

02.03.2020                                                                                   Eduard Ahrensi VII konverents tulekul                                              11. aprillil 2020 algusega kell 11:00 toimub Kuusalu rahvamajas järjekordne Eduard Ahrensi konverents "Kooli poole", mille kaaskorraldajad on Eesti Keele Instituut, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum ja Laurentsiuse Selts. Konverentsi ettekannetega püütakse käsitleda mõnesid haridusega seotud küsimusi enne ja pärast Ahrensit.

Ettekandeid on kuus: ”Tähelepanekuid kirjaviisi muutustest vanadel hauatähistel”, “Loendamisest vanas kirjakeeles ja murretes”, ”Ärkamis-aegsest õppekirjandusest”, “Eesti keele õpetamisest eesti koolis saja aasta jooksul”, “Kooli pidamisest Ahrensi ajal ja kaasajal” ja “Õpilaste keele-kasutusest koolis”. 

Nagu Ahrensi konverentsidel tavaks, on ettekannete vahel pikem paus, et saaks keha kinnitada ja omavahel vestelda. Tavakohaselt järgneb konve-rentsile ka kontsert, millega seekord esineb 2019. aasta aastapreemia laureaat VENÜ naiskoor Vanaemad.

Osavõtt konverentsist on vaba. Kõik huvilised üle Eesti on oodatud! Laurentsiuse Selts tähistab konverentsiga oma 10. aastapäeva.

14.02.2020                                                                                       Vana pastoraadi sisetööd jätkuvad ka käesoleval aastal  11.veebruaril sai Muinsuskaitseameti peadirektori ja Laurentsiuse Seltsi esimehe allkirjad riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise leping, millega Selts saab hakata kasutama Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt eraldatud 10.000 eurot. Sihtotstarbeks on Kuusalu vana pastoraadihoone renoveerimise jätkamine. Plaanid on peetud ja tööde järjekord läbi mõeldud. Kui palju ära teha õnnestub, pole siiski täpselt võimalik öelda, kuna vana hoone seisukord võib teha töö käigus omi korrektiive. Kindel on aga see, käesoleva aasta lõpuks on suurem osa pastoraadi alumise korruse ruumidest saanud niisuguse väljanägemise, et seal ei pea häbenema üritusi läbi viia.

08.02.2020                                                                                          Kuusalu kihelkond 800                                                                    Meie rahva minevik on selgem ja esiajalugu pikem kui kellel tahes teisel. Ometi ei ole see kirjalike andmetega kaetud suurt enam kui tuhatkond aastat. Nii on lugu ka Kuusalu kihelkonna ajalooga, et alles muistse vabadusvõitluse aegsete ja järgsete sündmustega seoses tekkisid meie kanti puudutavad kirjalikud ülestähendused. Tinglikult saab Põhja-Eesti jaoks lugeda ajaloolise aja alguseks aastat 1219, mis seostub taanlaste ja meie esivanemate lahinguga praeguse Tallinna kandis ning aastail 1219-1220 taanlaste toime pandud ristimise ja inventuuriga vallutatud aladel. Munkade koostatud Suures Eestimaa Nimistus on üle 500 kohanime Harju– ja Virumaalt, millest 421, sh Kuusalu kihelkonna omi, on kasutusel tänapäevani. Seda tinglikku kaheksatsadat aastat meie kandi kirjutatud ajalugu tähistati 08. veebruaril 2020 Kuusalu rahvamajas toimunud konverentsiga. Samalaadne konverents toimus Kuusalus juba 2019. aastalgi, ning oma konverentse on pidanud Jõelähtme ja Keila kihelkonnad. Pika ja huvitava päevakorraga konverentsi korraldasid Kolgaküla Selts ja Veljo Tormise Kultuuriselts, ning sellel esitleti ka kahte raamatut - Sten Berglundi koostatud "Joaveski küla lugu" ja Sven-Olav Paaveli "Kuusalu alevik vanadel ja uutel fotodel".

 

Fotodel Kaisa Linno ja Ulvi Rand - konverentsi korraldajad Kolgaküla Seltsist ja Veljo Tormise Kultuuriseltsist, ning leht Eestimaa kubermangu topograafilisest atlasest 1803-1804. (fotod Sulev Valdmaa) 

06.02.2020                                                                                          Kuusalu alevik vanadel ja uutel fotodel                                                Niisugust nime kannab äsja trükist ilmunud fotoalbum, mille koostas Sven-Olav Paavel. 404 leheküljelises suureformaadilises värvitrükis raamatus on 369 fotot Kuusalu aleviku hoonetest ja rajatistest läbi ajaloo. Lisaks on raamatus kaarte, plaane ja seletuskirju-saatetekste. Album ilmus käesoleval aastal oma tegevuse 10. aastapäeva tähistava Laurentsiuse Seltsi egiidi all. 

Raamat maksab 25 eurot. Tellimiseks palun ühendust võtta aadressil: Sven.Paavel@gmail.com

02.02.2020                                                                                            Tartu rahuleping on kirjutatud ahrensi keeles                                 02. veebruari esimesel tunnil kell 00:15 - 00:45 toimus Tartu raekoja platsil teatri Must Kast ööetendus "100 aastat Tartu rahu", mille käigus loeti ette Tartu rahulepingu täielik tekst. See meie riigi sünnitunnistuseks nimetatav dokument on koostatud ahrensi keeles. 

(Foto: Sulev Valdmaa)

06.01.2020                                                                                            Uuel aastal uusi teadmisi                                                           Kuusalu Ettevõtjate Liit (KuEL) korraldab 14. jaanuaril 2020 kl 10-14.30 Kuusalu Rahvamajas sotsiaalmeedia koolituse “Facebooki ja Instagrami põhitõed”. Selle viib läbi Brit Mesipuu (Milos OÜ). Tutvustatakse paljutki põnevat, millest inimesed on ehk kuulnud, kuid täpsemalt ei tea. Näiteks mis asi on Facebook Pixel ja kuidas see aitab turundada? Kuidas Facebook ja Instagram üldse töötavad, #hashtagid – kasutada neid või mitte? Koolitus maksab KuEL liikmetele 25 €, teistele osalejatele 50 €! Info ja registreerimine janne.kerdo@mail.ee.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login