Den ideella föreningen S:t Lars (Sankt Laurentius) bildades den 29 April, 2010 i Estland, Harju län, Kuusalu. Föreningen syftar till att främja Kuusalu socken hemma i Estland och utomlands, samt att organisera kulturevenemang. Föreningens namn har valts efter skyddshelgon för Spanien, St Lars, vem Kuusalu kyrkan har ägnats till och vars attribut, halster, föreställs på Kuusalus vapensköld.

Kontakt: sulev@jti.ee (kan kontaktas på engelska och på svenska)