Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv
Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 06. juunil 2015 toimunud üldkoosoleku protokollist:
 
Päevakord:
 
1. 2014 majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2014 töö ülevaade.
3. 2015 a töö kavandamine.
4. Jooksvad küsimused.
 
Kuulati/otsustati
 1. Otsustati 2014 a majandusaasta aruanne ühehäälselt heaks kiita.
2. Otsustati kiita tegevus heaks ja hinnata väga heaks.
3.2015. aasta jooksul kavandatakse järgmisi ettevõtmisi.
Korraldada lauritsapäeval paraad Eesti kaitseväelaste, ja miks mitte liitlasvägede sõdurite ning orkestri osavõtul.
Korraldada lauritsapäeval orelikontsert, kuhu kutsuda Aivar Sõerd, riigikogu liige, ja ka arvamusfestival. Teemaks võiks olla „Eestluse elujõud“ või siis „Avatud rahvuslus globaalses kontekstis“. Paluda arutlema esindajad igast Eesti erakonnast.
Endiselt tuleb tegeleda viitadega surnuaial, mis juhataks väljapaistvate isikute haudadele. Samast kategooriast ka Kuusalut (valda)  tutvustav voldik.
Püüda 2015. aastal teha  Eduard Ahrensi elu tutvustav film. Proovida selleks kasutada võimalikult  palju kättesaadavaid omavahendeid.
4. Arutati seltsi põhikirja muutmise küsimust, kuid otsustati põhikirja muudatusi mitte teha.

 

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login