Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv

Väljavõte Laurentsiuse Seltsi 18. juunil 2016 toimunud üldkoosoleku protokollist:

 
Päevakord:
 
1. Seltsi 2015. a tegevusele hinnangu andmine ja majandusaasta aruande arutelu ning kinnitamine
2. E. Ahrensi mälestusmärgiga seonduvad toimingud ja perspektiivid
3. Edasise tegevuse kavandamine
4. Kohapeal tekkivad küsimused
 
Kuulati/otsustati
1. Otsustati kinnitada seltsi 2015. aasta majandusaasta aruanne ja hinnata seltsi tegevus väga heaks.
Seltsi tegevuses tõsteti esile 31. märtsil 2015 Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia saalis korraldatud konverentsi “Kummardus Ahrensile” ja jõupingutusi rahaliste vahendite hankimisel Eduard Ahrensi mälestusmärgi jaoks. Vahendite osas on kogutud summa, mis on vajalik kunstnike töö eest tasumiseks. Selts osales Lendurite kivi mälestuspäeva ja lauritsapäeva ürituste läbiviimises.
2. Jätkata rahaliste vahendiute kogumist Eduard Ahrensi mälestusmärgi tööde teise etapi jaoks. Otsustati pöörduda otse institutsioonide poole, kelle nimi peaks soovitavalt olema annetuse tegijana mälestusmärgile kantud.
3. Seltsi põhitegevusteks on jätkuvalt Eduard Ahrensi mälestusmärgi püstitamisega seonduv.
On vaja jätkata kodukoha uurimise ja tutvustamisega Seltsi kodulehel. Uuteks teemadeks võiks kodulehel olla kihelkonna allikate ja teiste veekogude tutvustamine, kodukandi muinsus- ja looduskaitsealuste objektide tutvustus, eluslooduse/taimeriigi tutvustus.
Selts peaks aitama kaasa Kuusalu vana pastoraadist tuleviku kujundamisele.
Selts toetab ka 2016. aastal tegudega igaaastast üritust Lendurite kivi juures.
Panustatakse lauritsapäeva läbiviimisse.
Peeti vajalikuks üldsuse senisest rohkemat teavitamist Seltsi tegevusest ja saavutustest.
4. Otsustati muuta MTÜ Laurenstiuse Selts liikmemaksu.

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login