Laurentsiuse Selts

German English es fi French it ru sv


Mittetulundusühingu Laurentsiuse Selts asutamiskoosolek toimus linnuristipäeval 29. aprillil 2010 Kuusalus. Loodavale seltsile nime valides langes asutajaliikmete valik nimele Laurentsiuse Selts. Püha Laurentsiuse tegu on läbi põlvkondade kõigile eeskujuks: kiriku varade hoidja Püha Laurentsius investeeris vara inimestesse. Seega - kes on meie varandus? Inimesed! Meile oleks tarvis Laurentsiuse nime Kuusalus - kogu vallas, kihelkonnas... - rohkem põlistada.


Mis on Laurentsiuse Seltsi eesmärk ja selle saavutamise vahendid?


Seltsi tegevuse eesmärgiks on:

 • Kuusalu kihelkonna piirkonna igakülgse arengu edendamine;
 • Kuusalu kihelkonna piirkonna ajaloolise pärandi kogumine, säilitamine ning selle eest seismine ja vastavate trükiste avaldamine;
 • kohaliku elu aktiviseerimine ja mitmekesistamine;
 • kultuuriürituste läbiviimine;
 • seltsi liikmete abistamine nende olmetingimuste parandamisel;
 • omanikuväärikuse, keskkonnateadlikkuse, heanaaberlikkuse, kohaliku elu turvalisuse ja omandi kaitse tahte kultiveerimine;
 • loodussäästliku heakorra teostamine;


Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks MTÜ Laurentsiuse Selts:

 • teeb koostööd kohaliku omavalitsuse ja Mittetulundusühingute Liiduga;
 • arendab koostööd piirkonna teiste mittetulundusühingutega;
 • loob sidemeid teiste isikute, ühenduste ja organisatsioonidega välismaal;
 • seltsi liikmetele enesetäiendamiseks ja täiendõppeks võimaluste loomine;
 • korraldab seltsi liikmete ühisettevõtmisi sh talguid, nõu- ja õppepäevi, näitusi, näitusmüüke, oksjoneid, laatu jne. kaasates seejuures ka teisi asjast huvitatud era - ja juriidilisi isikuid.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login